Pastor Christian Mölk | Färre hemlösa sover ute

Socialstyrelsen har kartlagt hemlöshet i Sverige 2011 och kommit fram till att det uppskattningsvis finns “cirka 34 000 personer som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden i Sverige, varav cirka 280 personer saknar bostad helt.”

Mätningen visar bland annat att:

  • Cirka 280 personer saknade helt boende och levde utomhus eller i offentliga utrymmen i Sverige under veckan då kartläggningen genomfördes 2011. Det är en minskning jämfört med 2005 då siffran var cirka 950.
  • Männen är i majoritet i hela gruppen hemlösa personer, men andelen kvinnor har ökat.
  • Överrepresentationen av utrikes födda personer har blivit ännu mer markant sedan 2005.
  • I gruppen hemlösa personer finns numera en lägre andel med missbruks- och beroendeproblem samt psykisk ohälsa, problem som traditionellt brukar förknippas med hemlöshet. Det är särskilt tydligt bland personer födda utanför Sverige.

Enligt Dagen så har Pingströrelsen för avsikt att 2012 ta ett större samhällsansvar och satsa mer på missbruksvård. Även om antalet hemlösa till synes verkar ha minskat så finns det fortfarande väldigt mycket att göra och jag hoppas Pingst kan vara med och bidra.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.