Pastor Christian Mölk | Hyperboler

Det pågår ju som bekant en Bibelsynsdebatt i kristna tidningar och bloggar. Jag kan inte tillräckligt mycket för att kunna delta i själva debatten, men jag vill gärna dela med mig av några små tankar.

Jag har varit kyrkligt aktiv i 12 år och har alltid haft en väldigt stor respekt för Bibeln som Guds ord. Jag har med andra ord en “hög Bibelsyn” som en del skulle kalla det. Min utgångspunkt har alltid varit att hela Bibeln är Guds ord och att jag vill läsa och tro så som det står, utan att försöka bortförklara det som till synes verkar omöjligt, exempelvis mirakler osv. För Gud är ju ingenting omöjligt, så bara för att jag inte förstår så betyder det inte att det inte kan hända ändå, om du förstår vad jag menar.

Men hur gör man då med Bibeltexter och Jesus-ord som till synes verkar helt uppåt väggarna konstiga? Ett exempel på detta är ju Matteus 5:28-29:

   “Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.” (Matt 5:28–29)

Detta Jesus-ord tror jag många människor har svårt att efterleva, men ändå står det ju som det står och jag betvivlar inte att Jesus har sagt detta. Ett exempel på hur detta Bibelord har tolkats hämtar jag från han som lade grunden för Grottkyrkan i Kairo i Egypten:

När Samaan övade sitt arbete som skomakare, kom en kvinna till honom för att laga sina skor, och denna kvinna var vacker. Det hände som så att när hon tog av sig skorna, visades hennes ben och han såg lustfyllt på henne. Men omedelbart körde han in en syl i ett av sina ögon, och plockade ut ögat! Samaan lydde helt enkelt budet bokstavligen!

Samaan’s sätt att tolka Jesus ord är ju givetvis ett sätt att läsa Bibeln, men är detta verkligen ett korrekt sätt att läsa Bibeln?

När jag läste teologi på Örebro Teologiska Högskola så fick jag upp ögonen för något som heter “hyperboler”. Definitionen av en hyperbol är: “en överdrivande liknelse med syfte att skapa en oväntad reaktion hos åhörarna”. När man hör en hyperbol så blir man lite chockad och på så sätt skapas en eftertanke som förhoppningsvis leder till en reflektion.

På Bibelns tid var det vanligt att använda hyperboler och läser man Bibeln med denna kunskap så ser man att Jesus använder denna slags retorik ganska så ofta när han berättar sina liknelser. Jesus avsikt var givetvis inte att vi skulle karva ut våra ögon om vi tittar lustfyllt på en kvinna utan Jesus ville få oss att förstå att vi inte borde titta lustfyllt på en kvinna som inte är våran.

Detta var ett exempel på hur viktigt det kan vara för vår Bibelläsning att vi försöker sätta oss in i dåtidens talesätt och skrivkonst. Jag är övertygad om att hela Bibeln är Guds ord, men frågan jag numera ställer mig är: “på vilket sätt är Bibeln Guds ord?” Jag vill inte längre ha skygglappar och bara läsa som det står, utan jag vill förstå vad Jesus egentligen menar, så att jag kan få en mer korrekt förståelse av vad Gud vill säga genom sitt Ord. Detta gäller inte enbart Jesu liknelser, utan även andra texter i Bibeln. Ska vi tolka Psaltaren bokstavligt eller som poesi? Hur ska vi läsa Genesis? Det är svåra frågor, men att bara sätta på sig skygglappar, trycka fram bröstkorgen och skandera slagord gör inte att man förstår Bibeln bättre.

Min kärlek till Guds ord gör att jag vill forska, undersöka och granska Bibeln. Min kärlek till Guds ord har gjort att jag alltmer vill ifrågasätta min egen förförståelse och det folk har lärt mig om Bibeln för att istället försöka förstå vad Gud faktiskt vill ha sagt genom sitt Ord.

Jag har inte tappat min höga syn på Bibeln såsom Guds ord när jag studerade teologi, snarare tvärtom, jag har upptäckt att min egen förförståelse och mina egna fördomar har avsevärda begränsningar och jag drivs alltmer till att djupare studera Bibeln för att i en större utsträckning få en djupare förståelse för Guds ord.

Läs mer:
Stefan Swärd – Ledare i Världen Idag om bibelsynsdebatten
Världen Idag – Bibelsynen formar trons framtid
Dagen – Bibeltro vågar brottas med kritiken

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.