Pastor Christian Mölk | Hur blir man kristen?

1. Skapad till Guds avbild

Gud skapade ursprungligen människan som sin ”avbild”. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro i Paradiset. Men när människan frestades av Djävulen att synda och föll för frestelsen, så kom synden in i världen och blev en tragisk del av mänskligheten, med död, sjukdom och mer synd som följd. Synden förstör den vackra avbild som Gud skapade, och för att vi ska kunna upprätta relationen med Gud igen så behöver Gud ta bort synden.

“Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1Mos 1:27)

2. Synd

SinAtt vara kristen innebär att ”tillhöra Kristus” och kristen blir man genom att bli ”frälst av Jesus”. Frälst är ett ganska märkligt och gammalt ord som ursprungligen kommer från ordet ”frihalsad”, som betyder att en person som var belagd med boja runt halsen fick den borttagen. Den som blev frihalsad, frälst, blev alltså befriad från sina bojor och därmed räddad från sitt tidigare liv som slav. Ett mer modernt ord för frälst skulle alltså kunna vara ”befriad” eller ”räddad”. Enligt den kristna tron så är alla människor, ända sedan Adam och Evas första synd, ”slavar under synden”. Synd betyder ursprungligen ”att missa målet”, att bryta mot Guds bud, att med andra ord ”göra fel”. Jag tror att de allra flesta människor kan konstatera att alla vi människor då och då gör fel, antingen mot Gud, mot oss själva, eller mot våra medmänniskor. När Adam och Eva syndade så bröts deras relation med Gud, de blev utkastade från Paradiset, och än idag är vår relation med Gud bruten. På grund av att alla vi människor är syndare så är vår relation med Gud bruten och vi är alla i behov av ”frälsning”.

“Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Rom 3:23)

“Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.”” (Apg 17:31)

3. Korset

CrossDet var givetvis aldrig Guds tanke att denna relation mellan Gud och människa skulle vara bruten, men eftersom vi människor inte kan befria oss själva från synden, så sände Gud sin Son för att rädda oss. Gud blev som oss för att vi skulle kunna bli som han. När Jesus dog på korset, så offrade han sig för vår skull och tog straffet för våra synder på sig själv. När Jesus uppstod så gav han alla människor möjligheten att ta del av försoningen mellan Gud och människa. Alla som tror på Jesus blir i och med Jesu död på korset förlåtna och befriade från synden och återförda till en relation med Gud igen.

“Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” (Joh 3:16–17)

4. Omvändelse

RepentanceOm man vill bli kristen, så handlar det i grund och botten om att be om förlåtelse för alla de synder man har gjort, omvända sig från dessa, tro på Jesus och bekänna att Jesus är Herre. Omvändelse innebär att ”vända om”, att inse att man är en syndare, ångra, bekänna och be om förlåtelse för sina synder, sluta med sina synder och istället gå i en annan riktning. Att omvända sig handlar alltså om att man vänder sig bort från sitt tidigare liv som syndare och istället vänder sig mot Gud och ber om förlåtelse och frälsning.

“Den som döljer sina överträdelser går det ej väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet.” (Ords 28:13)

5. Frälsning

En enkel frälsningsbön skulle kunna vara så här: ”Jesus, jag tror på dig och bekänner att du är min Herre och Frälsare. Förlåt mig för mina synder och lär mig att följa dig.”

“Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Rom 10:9–10)

6. Förlåten

Har man bekänt att man är en syndare, bett Gud om förlåtelse och bekänt att Jesus är Herre, då är man kristen. Då har Jesus frälst dig från dina synder och du har blivit förlåten.

“I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.” (Kol 1:14)

7. Dop

BaptismEfter att man har blivit frälst så vill Jesus att man ska döpa sig. Detta gör man för att visa sig själv, omvärlden och Gud att man menar allvar med sin tro och att man nu tar steget in i den kristna gemenskapen. Ordet ”dop” kommer från det grekiska ordet ”baptizo”, som betyder att ”doppa” eller ”nedsänka” och är ett ord som användes om att sänka skepp. På samma sätt som Jesus dog med våra synder och sen uppstod igen, så begraver vi vårt gamla syndiga liv i dopvattnet och uppstår till ett nytt liv tillsammans med Jesus.

“Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:26–28)

8. Helgelse

SanctificationVi människor är skapade till Guds avbild, men i och med att synden kom in i bilden så mer eller mindre ”förstördes” denna vackra Guds avbild. Men när Jesus Kristus, Guds Son, kom till jorden och föddes som en av oss, en människa, så gavs möjligheten för oss människor att se och lära av Gud själv hur vi människor är tänkta att vara. I och med att Jesus är Gud så är han också Guds perfekta bild och med den helige Andes hjälp så kan vi formas och helgas så att vi blir mer och mer lika Jesus. Detta gör man genom att läsa i Bibeln och försöka lära sig av det Jesus säger samtidigt som man ber Guds Ande om hjälp att förvandlas från syndare till helgon. Denna process är åtminstone livslång och fungerar bäst i en kristen gemenskap där man på olika sätt kan hjälpa varandra.

“Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.” (Rom 8:29)

9. Församling

ChurchAlla som tror på Jesus tillhör Kristus och blir ett Guds barn. Gud vill samla alla sina barn i en gemenskap med Jesus i centrum och det är därför det på de allra flesta orter idag finns ”församlingar”. En församling är en samling med människor som tror på Jesus och samlas för att på olika sätt uttrycka sin tro genom gudstjänster, bön, lovsång, social hjälp till behövande, biblisk undervisning, osv. Det kristna livet handlar ju inte enbart om att bli förlåten från sina synder utan även om att nu leva ett nytt liv tillsammans med andra kristna och utöva sin tro i ord och handling. Det är både lättare och roligare att leva det kristna livet tillsammans med andra troende, än att göra det ensam, så om du har blivit kristen, kontakta gärna en församling på orten där du bor.

“Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.” (1Pet 2:9–10)

10. Uppfylld av den helige Ande

När Gud har frälst dig så förlåter han dig inte bara dina synder, utan han ger dig också kraft till att leva det nya kristna livet. Det är Guds Ande som förvandlar dig till Jesu likhet, dvs. Guds avbild. Genom att läsa din Bibel och be till Gud om att få bli uppfylld av Anden så kommer Gud att förvandla dig från att vara värdslig till att bli andlig, från att vara världslik till att vara Kristlik.

“Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.” (Ef 5:18–19)

Några ytterligare Bibelord om detta med att bli kristen:

Bible“Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” (Johannes 3:16)

“Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Romarbrevet 10:9–10)

“Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” (Johannes 1:12)

“Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.” (Markus 16:16)

“Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.” (Apostlagärningarna 2:38)

“Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade” (Apostlagärningarna 3:19)

“Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom.” (Jesaja 53:4–6)

Kontakt

Är du intresserad av att bli kristen eller vill du komma i kontakt med andra kristna? Mitt namn är Christian Mölk och jag är pastor i Sverige. Om du skickar ett mail till christianmolk@gmail.com kommer jag att försöka svara på dina frågor och hjälpa dig så gott jag kan.

Tagged with →  
 • Gott sammanfattat Christian!

 • Mattias Öhrn

  Är allt detta du skriver enkelt att leva med för dig eller får du ibland ”gråa hår” av tankar och funderingar både när det gäller dig själv och i dina relationer med andra ?

 • För mig blev det avgörande att Jesus är Gud. Skulle han varit son i vår världsliga bemärkelse vore det groteskt. Men när jag förstod att Gud själv steg ner till oss, levde det sanna livet och blev den rena offret. Då kunde jag förstå. Gud uppfyllde både sin och vår del av överenskommelsen. Bara så kunde synden och döden besegras och livets port öppnas.

 • @Naths: Tack så mycket!

 • @Mattias Öhrn: Jag tror ju på Jesus och har blivit frälst och döpt, så dessa ting får jag väl inte så många gråa hår över, men att leva i en daglig omvändelse är naturligtvis en ständig utmaning. Du får gärna specificera din fråga lite mer så ska jag försöka ge ett bättre svar.

 • @kyrksyster: Tack för att du delar dina värdefulla tankar!

 • Mattias Öhrn

  ”Daglig omvändelse” kan du förklara vad det innebär för dig ?

 • @Mattias Öhrn: För mig handlar det kristna livet i det långa loppet om att ”helgas”. När man blir frälst så blir man förlåten för alla synder man har gjort och kommer att göra, men man fortsätter att brottas med synden så länge som man lever. Men är man medveten om detta, jobbar på att lägga av med synd som man är medveten om och ber den helige Ande om hjälp så tror jag att man långsamt men säkert blir mer och mer lik Jesus. Men detta är något man dagligen får jobba med och fundera kring.

 • Mattias Öhrn

  Jag ser det som att man omvänder sig EN gång och sedan utvecklas man i följderna av den nya väg man valt att gå. Man behöver inte omvända sig varje dag.

 • @Mattias Öhrn: Beroende på hur man definierar ”omvändelse” så håller jag med dig. Man behöver bara omvända sig en gång.

  Det jag menar handlar mer om att dagligen vända sig bort från de synder eller felaktigheter man har i sitt liv. Detta är också en form av omvändelse även om den inte är lika stor som när man blir frälst.

 • Mattias Öhrn

  Ber du Gud om förlåtelse varje dag då eller är det mer så att du ”skärper” till dig?

 • @Mattias Öhrn: Förhoppningsvis både och. När jag inser att jag gjort någonting fel i Guds ögon så ber jag om förlåtelse och funderar på hur jag kan undvika att göra om det.

 • Mattias Öhrn

  Ok ,tack för svar. Det enda kristna livet som verkligen fungerar är nog ett överlåtet liv, det ger mer och kostar mer.

 • Pingback: Ny här? | Timrå Pingst()

 • Christian Mölk,
  De mesta du nämner på din hemsida tycker jag verkar vettigt, uppbyggande och bra! Men när det gäller dopet, låt mig referera till min webbsite där jag skriver om dopet under rubriken ”Kyrkohistoriska evidens för barndop”
  Se länken: http://www.reportage2.se/

  – Det är bara att skrolla på och söka så hittar ni… :-)

  /Jag önskar en trevlig försommar helg!
  André

 • @André Bergström: Tack för uppmuntrande ord!

  Angående dop så är det min förståelse att ska det komma som ett resultat av att man har bekänt sin tro på Jesus och blivit frälst. Man bör alltså inte döpa sig innan man hunnit bli så vuxen att man efter eget huvud kan bekänna att man tror på Jesus.

 • Christian Mölk,
  Jag känner till den dopsyn du presenterar för mig och jag respekterar din dopsyn (egentligen pingstkyrkans dopsyn). Men jag håller dock inte med denna typ av dopsyn, eftersom jag är uppvuxen i en inomkyrklig väckelse rörelse. (Mer fakta om min hemförsamling finns att läsa på min egen webbsite). Eftersom jag är kristen vill jag inte strida om dessa detaljer. Jag brukar ibland besöka pingstkyrkan i min hemkomun och jag tycker att det finns mycket som jag har gemensamt med människor pingstkyrkan, t.ex. de här centrala delarna i den kristna tron.

  – Att båda parter kan respektera varandra och ändå vara vänner i Kristus, tror jag är bästa nyckeln till en kristen gemenskap och harmoni.

  /Med godhetsfulla hälsningar:
  André

 • @André Bergström: Instämmer i att vi inte behöver strida om dopfrågan :)

  Däremot bör man som kristen alltid kunna försvara sin tro och förklara hur man tänker. Det kan ju gott och väl göras i en god ton utan strid.

 • @Christian Mölk:

  Christian Mölk,
  Jag håller helt med Dig att man kan föra samtal hur man tänker i god ton. Jag lägger därför fram i korthet hur jag tänker i dopfrågan. (Förvissa står det redan en hel del om det på min egen webbsite), men jag önskar tillägga t.ex. detta, att bibeln erbjuder tolkningar på dopet. Jag är därför övertygad om att man som kristen INTE får negligera, eller ha en försvagad syn på t.ex. arvsynden. Enligt Bibeln är arvsynden en huvudsynd, som vi inte kan bortse ifrån. Jesus säger t.ex. i sin nattliga dopundervisning till Nikodemus: ”Det som är fött av köttet det är kött” (Joh. 3:6). Vi vet genom bibeln, att alla människor har syndat sedan begynnelsen och det faktumet att: ”Se, i synd är jag född, och i synd har min moder avlat mig” (Ps 51:7)

  – Detta visar klart att vi är i behov av dopet redan som barn. Därför finns det skäl i att inse att ditt påstående är fel, då du säger att ”man inte bör döpa sig innan man hunnit bli så vuxen att man efter eget huvud kan bekänna att man tror på Jesus.”

  Vad säger Jesus om barnens tro?
  Jesus undervisar tydligt att barnen kan tro. Jesus talar om barnen som ”dessa små som tror på mig” (Matt. 18:6). Jesus skulle inte ha nämnt detta, om inte barnen ägde en tro. Jesus säger också om barnen: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Det är sådana som Guds rike är till för” (Mark. 10:14),

  – Alltså skall vi inte, och har inte heller rätt att ta ifrån barnen den rättighet de har, enligt Guds Ord att döpas.

  /Med vänliga hälsningar:
  André

 • @André Bergström: ”Jag håller helt med Dig att man kan föra samtal hur man tänker i god ton. Jag lägger därför fram i korthet hur jag tänker i dopfrågan.”

  Nämen va bra! :)

  ”Vi vet genom bibeln, att alla människor har syndat sedan begynnelsen och det faktumet att: ”Se, i synd är jag född, och i synd har min moder avlat mig” (Ps 51:7)”

  Vi är överens om att synden är ett stort problem för människan. Men fattar jag dig rätt om du alltså menar att det är ”dopet” som gör att människan blir förlåten för sin synd? Enligt Jesus, Paulus, Luther, och de flesta kristna så är det ”tron på Jesus” som gör att människan blir förlåten för sin synd. Det finns väldigt många Bibelord på att det är ”tron allena”, och inte dopet, som ger oss frälsning:

  “Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.” (Rom 3:23–26)

  Det enda som kan frälsa oss från våra synder är tron på Jesus, inte dopet. Enligt min förståelse av Bibeln så kommer dopet alltså som en konsekvens av att man har blivit frälst genom tron på Jesus.

  Eller menar du att rövaren på korset inte kommer att bli förlåten för sina synder? Han hann ju inte bli döpt?

  “Och han sade: ”Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike.” Jesus svarade: ”Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.”” (Luk 23:42–43)

 • @Christian Mölk:

  Det är glädjande att du b.la. nämner Luther. Om du hade läst sammanhanget av Luthers skrifter så hade du fått klarhet i att dopet är ett sakrament = nådemedel, vilket Luther nämner. Rent allmänt vill jag nämna, att röva bort sakrament från barnen (som de har rätt till), är djupt olyckligt. Så även om det är tron på Jesus som står i centrum, så är det helt fel att frånta barn sakrament, som ju är instiftat av Gud själv.

  ”Eller menar du att rövaren på korset inte kommer att bli förlåten för sina synder? Han hann ju inte bli döpt?”

  – Rövaren på korset är ju ett konkret bevis på att man inte behöver bli döpt som vuxen. Man kan dock inte utesluta att rövaren inte blev döps som barn, vilket han mycket väl kan ha blivit, eftersom barn blev döpta även på bibelns tid. Det finns flera bibeltexter som omnämner flera olika målgrupper som blev föremål för dop, t.ex. så döptes faktiskt hela hushåll. Det är viktigt att tänka på, att i ett hushåll, ingår även barn naturligtvis. Jag skall belysa exempel ur bibeln där hushåll blev döpta:
  ”Jo, Stefanas familj har jag också döpt.” (1:a Kor 1:16)

  – I en familj ingår självfallet barn. Så här är bibeln väldigt tydlig med att även barn blev döpta på bibelns tid. Även om tron på Jesus är absolut mest grundläggande, så skall vi inte vägra barn den rättighet de har, enligt Guds Ord att ta emot sakrament!

  Jag vill passa på att tacka Dig Christian, därför att du debatterar vänligt i den här frågan. Jag har mött pingstvänner som nästan blivit jättearga för att man har en annan dopsyn än de. Jag är dock så till person, som anser att man kan vara vänner i Kristus fastän de kan skilja på vår dopsyn etc.

  – Man behöver inte döma varandra, utan snarare respektera varandras dopsyn osv.

  /Jag önskar en god helg!
  André

 • @André Bergström: ”Jag vill passa på att tacka Dig Christian, därför att du debatterar vänligt i den här frågan.”

  Jepp, jag är en ganska vänlig person! :)

  ”Så även om det är tron på Jesus som står i centrum, så är det helt fel att frånta barn sakrament, som ju är instiftat av Gud själv.”

  Luther var ju den som gjorde uttrycken ”tron allena” och ”skriften allena” kända. Det vore väldigt bra om du kunde förklara vad du menar med att dopet är ett ”sakrament” och ett ”nådemedel” och visa på ett tydligt sätt hur du baserar detta i Skriften.

  ”Rövaren på korset är ju ett konkret bevis på att man inte behöver bli döpt som vuxen.”

  Precis. Enligt Skriften så är det tron allena som ger oss frälsning. Dopet är inte frälsande.

  ”Man kan dock inte utesluta att rövaren inte blev döps som barn, vilket han mycket väl kan ha blivit, eftersom barn blev döpta även på bibelns tid.”

  Det tror jag nog man kan utesluta faktiskt. Jesus och Johannes Döparen hade ju bara några år tidigare påbörjat sin döparverksamhet och de döpte inte barn. Däremot döpte de alla de som omvände sig.

  ”Så här är bibeln väldigt tydlig med att även barn blev döpta på bibelns tid.”

  Nix, här har du fel. Vi kan ha olika åsikt om hur vi tolkar detta Bibelord, men du kan inte hävda att Bibeln är ”väldigt tydlig med att även barn blev döpta” för då hade det stått att ”barn blev döpta”, men det gör det faktiskt inte. Det är en tolkingsfråga. Ingenstans i Bibeln nämns uttryckligen att barn döptes. Det finns inte ett enda Bibelord där det uttryckligen står att barn döptes. Så Bibeln är absolut inte ”väldigt tydlig”.

  Bibeln är däremot väldigt tydlig med att det är ”tron på Jesus” som leder till frälsning och tar bort synden och att dopet kommer som en konsekvens av att man har omvänt sig och bekänt sin tro på Jesus. Jag håller med om att dopet är intimt förknippat med frälsningen och tron på Jesus, men man kan inte döpa ett barn som inte kan uttrycka och bekänna sin tro på Jesus.

  ”Även om tron på Jesus är absolut mest grundläggande, så skall vi inte vägra barn den rättighet de har, enligt Guds Ord att ta emot sakrament!”

  Vart i Bibeln står det att dopet är ett ”sakrament”? Och vart i Bibeln står det att dopet är en ”rättighet” för barn?

  ”Man behöver inte döma varandra, utan snarare respektera varandras dopsyn osv.”

  Instämmer! Men samtidigt måste man alltid vara beredd att i god ton försvara och förklara sin syn på saker och ting så att vi andra kan se om det stämmer överens med Bibeln eller inte.

 • @Christian Mölk:

  Jag börjar med att citera Dig och svarar punktvis:
  ”Luther var ju den som gjorde uttrycken “tron allena” och “skriften allena” kända. Det vore väldigt bra om du kunde förklara vad du menar med att dopet är ett “sakrament” och ett “nådemedel” och visa på ett tydligt sätt hur du baserar detta i Skriften. ”

  Jag tycker det är anmörkningsvärt att du som kristen inte själv förstår att dopet är ett sakrament = Nådemedel. Dopet är dessutom i flera kyrkosamfund ett sakrament, och nödvändigt för att en person skall kunna upptas i kristenheten. Det kristna dopet är instiftat av Jesus själv. Det är grunden för medlemskapet i kyrkan, och det skall ske i den treenige Gudens namn. Dopet är medlet genom vilket vi införlivas i gemenskapen med Guds enfödde Son, Jesus Kristus. Med Jesu anblick i t.ex. Johannes 15 kan vi säga att vi ympas in i vinträdet när vi blir döpta. Vi blir medlemmar i Kristi kropp, som är kyrkan. Jesus säger också i sitt samtal med Nikodemus: ”Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född av vatten och ande, så kan hon inte komma in i Guds rike.”

  Har vi blivit medlemmar i Kristi kyrka är vi också Guds barn.

  Jag citerar Dig:
  ”Enligt Skriften så är det tron allena som ger oss frälsning. Dopet är inte frälsande.”

  Tvärtom så är dopet frälsande eftersom det är ett sakrament! Men huvuddelen i den kristna tron är ändå Jesu lidande och död på korset, det kan vi enas om. Men det ena utesluter inte de andra, så att säga.

  ”Det tror jag nog man kan utesluta faktiskt. Jesus och Johannes Döparen hade ju bara några år tidigare påbörjat sin döparverksamhet och de döpte inte barn. Däremot döpte de alla de som omvände sig.”

  Du saknar vetande i denna fråga, och kan därför inte utesluta att de döpte barn: ”Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen kunde rymma de böcker som då skulle skrivas.” (Joh 21:25)

  – Jag hävdar bestämt att bibeln är väldigt tydlig med att även barn blev döpta på bibelns tid, det har vi bibelns egna ord på!

  ”Nix, här har du fel. Vi kan ha olika åsikt om hur vi tolkar detta Bibelord, men du kan inte hävda att Bibeln är “väldigt tydlig med att även barn blev döpta” för då hade det stått att “barn blev döpta”, men det gör det faktiskt inte. Det är en tolkingsfråga. Ingenstans i Bibeln nämns uttryckligen att barn döptes. Det finns inte ett enda Bibelord där det uttryckligen står att barn döptes. Så Bibeln är absolut inte “väldigt tydlig”.

  För min del är det häpnadsväckande att du inte inser att i en familj ingår självfallet barn. Men att du inte inser detta faktum, är inte mitt problem.

  ”Bibeln är däremot väldigt tydlig med att det är “tron på Jesus” som leder till frälsning och tar bort synden och att dopet kommer som en konsekvens av att man har omvänt sig och bekänt sin tro på Jesus. Jag håller med om att dopet är intimt förknippat med frälsningen och tron på Jesus, men man kan inte döpa ett barn som inte kan uttrycka och bekänna sin tro på Jesus.”

  Barnen HAR tro på Jesus och bekänt sin tro, det har jag redan klargjort för dig i mina tidigare anföranden om du läser bakåt i mina inlägg. Jag vill ogärna citera samma bibelställe flera gånger. Det ser så tjatigt ut…

  ”Vart i Bibeln står det att dopet är ett “sakrament”? Och vart i Bibeln står det att dopet är en “rättighet” för barn?”

  Jag har redan klargjort för dig denna sakfråga, gå bakåt och läs själv! Som sagt, det blir så tjatigt att repetera samma saker flera gånger.

  ”Men samtidigt måste man alltid vara beredd att i god ton försvara och förklara sin syn på saker och ting så att vi andra kan se om det stämmer överens med Bibeln eller inte.”

  Yes! Det har jag också klargjort i mina anföranden!

  /Med vänlig hälsning:
  André

 • @André Bergström: ”Jag tycker det är anmörkningsvärt att du som kristen inte själv förstår att dopet är ett sakrament = Nådemedel.”

  Nu handlar det inte om vad jag förstår eller inte. Jag vill att du, som ju tror på detta vis, ska förklara med hjälp av Bibelord hur du tänker. Visa mig vart i Bibeln det står att dopet är ett ”sakrament”? Du har fortfarande inte svarat på denna fråga.

  ”Tvärtom så är dopet frälsande eftersom det är ett sakrament!”

  Menar du alltså att den som inte blir döpt inte är frälst?

  Du har faktiskt fel här. Det är inte dopet som ger frälsning, det är tron på Jesus som ger frälsning. Överallt i Bibeln står det att man blir frälst genom att tro på Jesus:

  “Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh 3:16)

  “Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Rom 10:9–10)

  Rövaren på korset är ett klockrent exempel på en person som bekände sin tro på Jesus och därmed vann sin frälsning. Han hann inte döpa sig innan han dog men blev frälst ändå, alltså är inte dopet frälsande i sig självt.

  ”Du saknar vetande i denna fråga, och kan därför inte utesluta att de döpte barn”

  Nu för du ett väldigt märkligt resonemang. Om man använder din argumentationsteknik så skulle man kunna påstå precis vad som helst och sen säga att det ”inte går att utesluta” eftersom det står att ”Jesus gjorde också mycket annat”. Vi måste förhålla oss till det som faktiskt står skrivet och varken lägga till eller dra ifrån. Ingenstans i Bibeln står det uttryckligen att barn döptes. Ingenstans. Däremot står det på många ställen att människor döpte sig efter att de bekänt sin tro på Jesus.

  ”Jag har redan klargjort för dig denna sakfråga, gå bakåt och läs själv!”

  Nix. Du har inte klargjort denna sakfråga. Vi är överens om att barnen fick komma till Jesus, men det står tydligt i Bibeltexten att Jesus ”välsignade” dem, inte att han ”döpte” dem. Alltså är det Bibelordet snarare ett bevis för min baptistiska dopsyn än din barndopssyn. När Jesus fick chansen så valde han att INTE döpa barnen.

  ”Yes! Det har jag också klargjort i mina anföranden!”

  Jag tycker faktiskt inte att du har gjort det. Du har inte visat någonstans att det finns ett Bibelord där det står att dopet är ett sakrament. Du har heller inte visat ett enda Bibelord där det uttryckligen står att barn döptes.

 • @Christian Mölk:

  Christian Mölk says:
  “Nu handlar det inte om vad jag förstår eller inte. Jag vill att du, som ju tror på detta vis, ska förklara med hjälp av Bibelord hur du tänker. Visa mig vart i Bibeln det står att dopet är ett “sakrament”? Du har fortfarande inte svarat på denna fråga.”

  Svar:
  Det är allmänt känt att dopet är ett av den kristna kyrkans sakrament, instiftat av Kristus, där Gud genom jordiska medel ger människan del av det himmelska livet = evigt liv! Det står inte heller i bibeln ordagrant t.ex. att vi skall andas med våra lungor, det gör vi automatiskt med vårt intellekt. Med vårt intellekt bör det också vara klart att dopet är ett sakrament, nådemedel. Förstår man inte detta per automatik, så förstår inte jag vad som är problemet.

  Christian Mölk says:
  ”Menar du alltså att den som inte blir döpt inte är frälst?”

  Svar:
  Nej, det har jag aldrig påstått. Men jag håller däremot fast i att dopet är ett heligt sakrament instiftat av Kristus själv! Med hjälp av den heliga anden har den tidiga Krisna kyrkan också förstått det så!

  Christian Mölk says:
  ”Du har faktiskt fel här. Det är inte dopet som ger frälsning, det är tron på Jesus som ger frälsning. Överallt i Bibeln står det att man blir frälst genom att tro på Jesus: ”

  Svar:
  Helt rätt! Men som tidigare nämnt så utesluter inte de ena de andra…

  Christian Mölk says:
  ”Rövaren på korset är ett klockrent exempel på en person som bekände sin tro på Jesus och därmed vann sin frälsning. Han hann inte döpa sig innan han dog men blev frälst ändå, alltså är inte dopet frälsande i sig självt. ”

  Svar:
  Återigen, de ena (sakramentet) utesluter inte de andra…

  Christian Mölk says:
  ”Om man använder din argumentationsteknik så skulle man kunna påstå precis vad som helst…”

  Svar:
  Din argumentation är dåligt underbyggd och det beklagar jag. Därför att jag påstår nämligen inte vad som helst som du låter påskina, utan jag klargör för dig hederlig klassisk kristen tro på frågan om dopet. Att du har en annan dopsyn, ger dig inte rätt att komma med dina simpla påståenden mot mig.

  Christian Mölk says:
  ”Ingenstans i Bibeln står det uttryckligen att barn döptes. Ingenstans. Däremot står det på många ställen att människor döpte sig efter att de bekänt sin tro på Jesus. ”

  Svar:
  Nonsens! Jag citerar ånyo ur bibeln:
  ”Jo, Stefanas familj har jag också döpt.” (1:a Kor 1:16)

  – Som jag tidigare klargjort, nämner jag återigen att i en FAMILJ ingår självfallet BARN. Utifrån det, menar jag att bibeln faktiskt är väldigt tydlig med att även barn blev döpta på bibelns tid. Om du har en annan åsikt är inte mitt problem och inte heller intressant. Det som är viktigt och intressant det är vad bibeln själv berättar och vittnar om.

  Christian Mölk says:
  ”Nix. Du har inte klargjort denna sakfråga. Vi är överens om att barnen fick komma till Jesus, men det står tydligt i Bibeltexten att Jesus “välsignade” dem, inte att han “döpte” dem. Alltså är det Bibelordet snarare ett bevis för min baptistiska dopsyn än din barndopssyn. När Jesus fick chansen så valde han att INTE döpa barnen. ”

  Svar:
  Nonsens! När Jesus själv säger: ”dessa små som tror på mig” (Matt. 18:6). Jesus skulle inte ha nämnt detta, om inte barnen ägde en tro. Jesus säger också om barnen: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Det är sådana som Guds rike är till för” (Mark. 10:14),

  – Alltså skall vi inte, (som jag tidigare nämnt) och har inte heller rätt att ta ifrån barnen den rättighet de har, enligt Guds Ord att döpas.

  Obs!
  Samtidens folkmängder var positivt inställd till barndop
  Den som har läst kyrkolagen från t.ex. 1686, känner också till att barn skulle döpas inom åtta dagar efter det var fött. Notera att det var överhuvudtaget ingen folkmängd på den samtiden, som var motståndare till barndopet och ingen vände sig emot den kyrkolagen att döpa barn.

  – Tänk också på, att det var heller ingen som upplevde att den kyrkolagen var besvärlig att följa. Man var tvärtom bara positivt inställd på att barn skulle döpas, därför att man ansåg på den samtiden att det var i enlighet med Guds vilja. Så det finns alltså en rad kyrkohistoriska bevis som bekräftar barndopets bibliska äkthet!

  Christian Mölk says:
  ”Jag tycker faktiskt inte att du har gjort det. Du har inte visat någonstans att det finns ett Bibelord där det står att dopet är ett sakrament. Du har heller inte visat ett enda Bibelord där det uttryckligen står att barn döptes. ”

  Svar:
  Yes, nu tar jag omigen för sista gången:
  ”Jo, Stefanas familj har jag också döpt.” (1:a Kor 1:16)

  – Den som påstår att barn INTE ingår i en familj, den personen förstår jag inte vilken värld denna lever i…

  /Med vänliga hälsningar.
  André

 • @André Bergström: ”Det är allmänt känt att dopet är ett av den kristna kyrkans sakrament, instiftat av Kristus, där Gud genom jordiska medel ger människan del av det himmelska livet = evigt liv!”

  Att någonting är ”allmänt känt” räcker inte som argument. Du behöver stödja dina påståenden utifrån Bibeln. På Luthers tid så var det ”allmänt känt” att man kunde få lite syndaförlåtelse om man köpte ett avlatsbrev. Detta var givetvis inte bibliskt. Så oavsett om det är allmänt känt att Gud ger oss evigt liv genom dopet så skulle jag istället vilja hänvisa till hur Bibeln beskriver att man får evigt liv:

  “Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh 3:16)

  “Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.” (1Joh 5:13)

  När vi bekänner vår tro på Jesus så föder den helige Ande oss på nytt och vi får del av det eviga livet. Dopet är ett yttre tecken på vad den helige Ande har gjort inom oss när vi kom till tro på Jesus.

  ”Nej, det har jag aldrig påstått.”

  Jaså? Du skrev så här i en tidigare kommentar: ”Tvärtom så är dopet frälsande eftersom det är ett sakrament!”

  I ena kommentaren skriver du att ”dopet är frälsande” och i nästa kommentar skriver du att du aldrig har påstått att den som inte blir döpt inte är frälst. Hur ska du ha det?

  Enligt Jesus och Paulus så är vi frälsta av nåd genom tron på Jesus. Inga gärningar, inte ens goda gärningar, kan frälsa oss. Inte ens om vi döper oss hundra gånger kan vi bli frälsta. Det är endast tron på Jesus som kan frälsa oss.

  ”Med hjälp av den heliga anden har den tidiga Krisna kyrkan också förstått det så!”

  Jag har läst kyrkohistoria. Det är inte alls lika självklart som du påstår. Det var först 300 år efter Jesus som barndop blev vanligt, även om det förekom tidigare också. Det verkar som att de allra första kristna (efter den bibliska tiden) döpte vuxna, men att barndop blev vanligare och vanligare. Men genom kyrkohistorien så har det också funnits baptister som har menat annorlunda, men dessa har ofta förföljts och mördats.

  Dessutom är det väldigt vanskligt att argumentera utifrån Traditionen, efter den kan ha fel. Den kristna kyrkan har tidvis förespråkat korståg, inkvisition och förföljelse av oliktänkande. Är det något vi ska ta efter bara för att den kristna kyrkan tidigare tänkt så? Nej, vi måste alltid grunda vår kristna tro på vad som står i Bibeln, inte vad den kristna Traditionen har påstått. Människor kan ha fel, men Guds ord består genom alla tider.

  ”Utifrån det, menar jag att bibeln faktiskt är väldigt tydlig med att även barn blev döpta på bibelns tid.”

  Vi vet inte hur denna familj såg ut och det nämns faktiskt inga barn. I Apg 21:9 står det exempelvis om Filippus familj; han hade ”fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva”. Denna familj verkar inte ha inkluderat spädbarn. Bibeln är alltså inte alls ”väldigt tydlig” med att barn blev döpta på Bibelns tid. Det finns faktiskt inte ett enda Bibelord där det uttryckligen står att barn döptes. Däremot finns det en hel mängd med vuxendop som beskrivs i Bibeln.

  ”Den som har läst kyrkolagen från t.ex. 1686, känner också till att barn skulle döpas inom åtta dagar efter det var fött.”

  Det finns också många andra dumheter från 1686 som kyrkan gjorde. Bl.a. förbjöd man kristna att samlas i hemmen och be och läsa Bibeln tillsammans och när folk protesterade så satte man dem i fängelse. Man kan inte använda kyrkolagen från 1686 på det sättet som du gör, man måste grunda sina påståenden i Bibeln.

  ”Man var tvärtom bara positivt inställd på att barn skulle döpas, därför att man ansåg på den samtiden att det var i enlighet med Guds vilja.”

  Detta påstående stämmer inte. Ute i Europa mördades och förföljdes baptisterna och många flydde till Amerika. När folk även i Sverige började få upp ögonen för det baptistiska dopet så började Svenska kyrkan förfölja även baptister i Sverige.

  Återigen, visa mig ett enda Bibelord där det uttryckligen står att barn döptes. Alltså ett Bibelord där man kan läsa att BARN döptes utan att behöva föreställa sig detta, tolka eller insinuera. Säg till om du går bet på denna utmaning, så kan jag istället visa dig några Bibelord där troende vuxna döps.

 • Mattias

  Ingen kan bli omedvetet frälst, det är alltid något man måste välja. Jag är dock öppen för att människor som inte blivit frälsta i jordelivet får evigt liv hos Gud ändå.

 • @Christian Mölk:

  Christian Mölk says:
  ”Att någonting är “allmänt känt” räcker inte som argument. Du behöver stödja dina påståenden utifrån Bibeln. På Luthers tid så var det “allmänt känt” att man kunde få lite syndaförlåtelse om man köpte ett avlatsbrev. Detta var givetvis inte bibliskt. Så oavsett om det är allmänt känt att Gud ger oss evigt liv genom dopet så skulle jag istället vilja hänvisa till hur Bibeln beskriver att man får evigt liv:”

  Svar:
  Det var egentligen inte menat som ett särskilt bevis för min argumentering som jag avser, utan snarare en förklaringsmodell på mitt anförande i frågan.

  Christian Mölk says:
  ”När vi bekänner vår tro på Jesus så föder den helige Ande oss på nytt och vi får del av det eviga livet.”

  Svar:
  Helt sant, men jag vidhåller att även barnen kan tro, vilket jag konkret har påvisat med stöd utifrån Jesu egna ord.

  Christian Mölk says:
  ”Dopet är ett yttre tecken på vad den helige Ande har gjort inom oss när vi kom till tro på Jesus.”

  Svar:
  Dopet är ingen lydnadshandling, däremot ett sakrament. Mot den bakgrunden av vad Jesus själv nämner om barnen, t.ex. detta: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Det är sådana som Guds rike är till för” (Mark. 10:14).

  – Utifrån detta, (och många fler bibelställen) vore det mycket oklokt att frånta barn den rättighet också de har.

  Luther har klargjort:
  ”Därför är det ett bovstreck och djävulens gyckelspel, när nu våra moderna andar för att smäda dopet lämna åsido Guds ord och ordning och icke hålla det för mer än det vatten, som man öser ur brunnen, samt sedan försmädligt fråga: ”Vad kan väl en handfull vatten hjälpa själen?” Ja, min vän, vem vet icke, att vatten är vatten, om det kommer i fråga skilt från Guds ord? Men huru vågar du så mästra Guds ordning och från dopet rycka loss den värdefullaste klenod, som Gud därmed förbundit och däri infattat och som han icke vill hava skild därifrån. Ty kärnan i vattnet är just Guds ord eller befallning och Guds namn; och det är en skatt, som är större och ädlare än himmel och jord.”
  (Ur: Luthers stora katekes)

  Christian Mölk says:
  ”Jaså? Du skrev så här i en tidigare kommentar: “Tvärtom så är dopet frälsande eftersom det är ett sakrament!”

  Svar:
  Snälla, ta med sammanhanget av de jag nämnde:
  ”Men huvuddelen i den kristna tron är ändå Jesu lidande och död på korset, det kan vi enas om. Men det ena utesluter inte de andra, så att säga.”
  (Sammanhanget ur det jag skrev May 11, 2013 at 18:46)

  Christian Mölk says:
  ”I ena kommentaren skriver du att “dopet är frälsande” och i nästa kommentar skriver du att du aldrig har påstått att den som inte blir döpt inte är frälst. Hur ska du ha det?”

  Svar:
  Såhär kommenterar jag detta, låt mig bara börja med att citera Dig:
  ”Menar du alltså att den som inte blir döpt inte är frälst?”

  – Jag har alltså inte påstått att den som INTE blir döpt, inte är frälst. Jag vidhåller däremot att dopet är ett sakrament!!! Men vi kanske inte kommer längre i detta ”vägskäl”, så vi kan släppa det och gå vidare.

  Christian Mölk says:
  ”Enligt Jesus och Paulus så är vi frälsta av nåd genom tron på Jesus. Inga gärningar, inte ens goda gärningar, kan frälsa oss. Inte ens om vi döper oss hundra gånger kan vi bli frälsta. Det är endast tron på Jesus som kan frälsa oss. ”

  Svar:
  Jag instämmer helt och hållet med Dig! Äntligen kan vi enas om något! :- )

  – Men observera Christian, att det betyder definitivt INTE att vi skall förkasta sakramenten…

  Christian Mölk says:
  ”Jag har läst kyrkohistoria. Det är inte alls lika självklart som du påstår. Det var först 300 år efter Jesus som barndop blev vanligt”

  Svar:
  Här kan jag inte hålla med Dig! Jag är övertygad om att kyrkohistoria är en relevant källa och det finns ingen anledning att betvivla det. Men du tillhör ju pingstkyrkan om jag förstått det rätt? Man brukar inom pingstkyrkan förkasta delar av kyrkohistoria och den lutherska synen på dopet och det beklagar jag givetvis…

  Christian Mölk says:
  ”Dessutom är det väldigt vanskligt att argumentera utifrån Traditionen, efter den kan ha fel. Den kristna kyrkan har tidvis förespråkat korståg, inkvisition och förföljelse av oliktänkande. Är det något vi ska ta efter bara för att den kristna kyrkan tidigare tänkt så? Nej, vi måste alltid grunda vår kristna tro på vad som står i Bibeln, inte vad den kristna Traditionen har påstått. Människor kan ha fel, men Guds ord består genom alla tider. ”

  Svar:
  Ditt argument låter bra, men de håller inte. Därför att du skall inte använda MISSBRUK AV RELIGION (som ateister brukar göra) för att använda dåligheter som ett argument mot kyrkohistoria etc. Självfallet har det skett galenskaper och människor har tyvärr använd Kristi namn för att utföra illdåd och detta beklagar jag verkligen, men som du säkert är medveten om så tar man som kristen alltid avstånd från alla typer av vålds handlingar, vare sig det är religiöst våld, eller ren ateistisk ondska. Däremot instämmer jag med Dig Christian, att vi alltid måste grunda vår kristna tro på vad som står i Bibeln, och absolut inget annat!

  Christian Mölk says:
  ”Vi vet inte hur denna familj såg ut och det nämns faktiskt inga barn.”

  Svar:
  Ett enfaldigt påstående skulle jag vilja säga. Jag ifrågasätter ditt resonemang starkt, därför att jag tror att ditt påstående skulle sannolikt anses som kontroversiellt av många. Det är häpnadsväckande hur du Christian kan tänka ens den tanken????? En FAMILJ består av BARN, annars skulle de inte benämnas som familj, punkt och slut!!!

  Christian Mölk says:
  ”I Apg 21:9 står det exempelvis om Filippus familj; han hade “fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva”. Denna familj verkar inte ha inkluderat spädbarn. Bibeln är alltså inte alls “väldigt tydlig” med att barn blev döpta på Bibelns tid. Det finns faktiskt inte ett enda Bibelord där det uttryckligen står att barn döptes. Däremot finns det en hel mängd med vuxendop som beskrivs i Bibeln.”

  Svar:
  Nonsens! Jag säger bara nonsens! Din uppfattning är din egen personliga snedvridna tolkning (som saknar förankring i bibeln) och jag ifrågasätter din tolkning distinkt…

  Christian Mölk says:
  ”Det finns också många andra dumheter från 1686 som kyrkan gjorde. Bl.a. förbjöd man kristna att samlas i hemmen och be och läsa Bibeln tillsammans och när folk protesterade så satte man dem i fängelse. Man kan inte använda kyrkolagen från 1686 på det sättet som du gör, man måste grunda sina påståenden i Bibeln. ”

  Svar:
  Nu lyfter du återigen fram skrot i religionens namn, dvs. missbruk av religion och det är inte särskilt intellektuellt hederligt.
  Återigen: Självfallet har det skett galenskaper och människor har tyvärr använd Kristi namn för att utföra illdåd och detta beklagar jag verkligen, men som du säkert är medveten om så tar man som kristen alltid avstånd från alla typer av vålds handlingar, vare sig det är religiöst våld, eller ren ateistisk ondska.

  Christian Mölk says:
  ”Detta påstående stämmer inte. Ute i Europa mördades och förföljdes baptisterna och många flydde till Amerika. När folk även i Sverige började få upp ögonen för det baptistiska dopet så började Svenska kyrkan förfölja även baptister i Sverige. ”

  Svar:
  Hm… missbruk av religion (igen) och det beklagar jag som jag tidigare upprepat…

  Christian Mölk says:
  ”Återigen, visa mig ett enda Bibelord där det uttryckligen står att barn döptes. Alltså ett Bibelord där man kan läsa att BARN döptes utan att behöva föreställa sig detta, tolka eller insinuera. Säg till om du går bet på denna utmaning, så kan jag istället visa dig några Bibelord där troende vuxna döps.”

  Svar:
  Barn ingår i begreppet ’Alla folk’. I bibelns klara budskap klargörs tydligt, att alla folk skall döpas. I den benämningen ingår självfallet även barn:
  ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn” (Mat 28:19).

  – Svenska kyrkan har tolkat detta som att man skall döpa även barn och det har de gjort rätt i med förankring i sann ärlig kristenhet! När bibeln uppger beteckningen ‘alla folk‘ i t.ex. dessa bibelställen är det en naturlig och sund tolkning, samt klok bibelförståelse att också barn ingår i denna benämning. Men jag tror inte vi kommer längre. Så de är bäst att sätta stopp här. Däremot önskar jag lämna några referenser som ett avslut på detta:

  1. http://www.slideshare.net/rogeruspetri/dopet

  2. http://www.logosmappen.net/uppbyggelse/bocker/hb/hb_72.html#dopet

  3. http://luk.se/BarndopTro.htm

  De borde ge klarhet…

  /Med bästa hälsningar:
  André

 • @Mattias: ”Jag är dock öppen för att människor som inte blivit frälsta i jordelivet får evigt liv hos Gud ändå.”

  Hur då menar du?

 • @André Bergström: ”Helt sant, men jag vidhåller att även barnen kan tro, vilket jag konkret har påvisat med stöd utifrån Jesu egna ord.”

  Jag har aldrig sagt att barn inte kan tro. När vi diskuterar barndop så är det givetvis spädbarn vi diskuterar, inte barn som kan prata osv. Jag har pratat med många barn som säger sig tro på Jesus, och detta ska man givetvis ta på allvar och lära dem den kristna tron och döpa dem när de kan ta ett moget beslut.

  ”Dopet är ingen lydnadshandling, däremot ett sakrament. Mot den bakgrunden av vad Jesus själv nämner om barnen, t.ex. detta: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Det är sådana som Guds rike är till för” (Mark. 10:14).”

  Jesus nämner inte dopet en enda gång i detta Bibelord. Du läser in någonting som inte står i texten. Vi ska givetvis göra precis det som Jesus säger; låta barnen komma till Jesus och lära dem allt om Jesus. Men han nämner ingenting om att döpa spädbarn.

  ”Jag har alltså inte påstått att den som INTE blir döpt, inte är frälst. ”

  Men du skriver ju att ”dopet är frälsande”… Om dopet skulle vara frälsande, då kan ju inte de som inte blivit döpta bli frälsta, eller hur? Personligen tror jag du har fel på den här punkten, det är ”tron på Jesus” som är frälsande:

  “Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Rom 10:9–10)

  ”Men observera Christian, att det betyder definitivt INTE att vi skall förkasta sakramenten…”

  Jag har aldrig hävdat att vi skall ”förkasta sakramenten”, jag har enbart bett dig visa vart i Bibeln det står att (1) dopet är ett sakrament, och (2) vart i Bibeln det uttryckligen står att spädbarn ska döpas. Du har inte lyckats med något av detta, däremot har du hänvisat till kyrkohistorien och till Luther.

  Det är intressant att det var just Luther som förkastade de katolska sakramenten, förmodligen för att han inte hittade några Bibelstöd för dessa sakrament. Om du nu anser att man inte skall förkasta sakrament, anser du också att de katolska sakramenten är sakrament?

  ”En FAMILJ består av BARN, annars skulle de inte benämnas som familj, punkt och slut!!!”

  Jag tror du missförstod mig. Givetvis har en familj barn, men min poäng var att barn växer upp. Givetvis kan man döpa en hel familj om familjen består av personer som kan bekänna sin tro på Jesus. Det var därför jag visade exempel på Filippus familj, han hade 4 vuxna döttrar och det vore inte konstigt om hela den familjen döptes t.ex.

  Att däremot läsa in i texten att det skulle finnas spädbarn med i familjen som döptes, det har du inget Bibelstöd för och du kan inte bygga en spädbarndopslära på ett Bibelord där detta inte uttryckligen nämns, för då går du utöver Skriften.

  ”Jag är övertygad om att kyrkohistoria är en relevant källa och det finns ingen anledning att betvivla det. Men du tillhör ju pingstkyrkan om jag förstått det rätt? Man brukar inom pingstkyrkan förkasta delar av kyrkohistoria och den lutherska synen på dopet och det beklagar jag givetvis…”

  Jepp, jag är pingstpastor. Jag förkastar inte kyrkohistorien, jag tycker man kan lära sig mycket från den. Min poäng är dock att man alltid måste grunda den kristna läran på Bibeln, inte på kyrkohistorien. Om någonting både står i Bibeln och finns beskrivet i kyrkohistorien, då finns det starka skäl för att det ingår i den kristna läran. Men spädbarnsdop nämns ingenstans i Bibeln och det dröjer minst 100 år innan det nämns i kyrkohistorien och sen ytterligare 200 år innan det blir vanligt. Argumenten för troendedop är desto större, det finns mängder av dessa dop beskrivna i Bibeln och de finns väl beskrivna i kyrkohistorien.

  ”Däremot instämmer jag med Dig Christian, att vi alltid måste grunda vår kristna tro på vad som står i Bibeln, och absolut inget annat!”

  Varför lyfter du då ständigt fram Luther och kyrkohistorien när du argumenterar för spädbarnsdop?

  ”Nu lyfter du återigen fram skrot i religionens namn, dvs. missbruk av religion och det är inte särskilt intellektuellt hederligt.”

  Du hävdade tidigare att det inte fanns något motstånd mot barndopet på 1600-talet och då ville jag lyfta fram att det givetvis visst fanns det, men att det var förenat med stor fara. Om jag förstått det rätt så menade Luther att vi baptister skulle avrättas. Vem skulle våga protestera mot spädbarnsdopet om man riskerar dödsstraff?

  Vi behöver alltså även lyfta in missbruket av religion i diskutionen om barndop eftersom det är relevant i detta sammanhang. Statskyrkor har förföljt och mördat baptister och det måste lyftas in i diskutionen.

  ”När bibeln uppger beteckningen ‘alla folk‘ i t.ex. dessa bibelställen är det en naturlig och sund tolkning, samt klok bibelförståelse att också barn ingår i denna benämning.”

  Återigen läser du in något som inte står i texten. Det som menas med ”alla folk”, är att vi ska gå ut i hela världen och berätta om Jesus för ”alla folk”, och de som gensvarar på detta genom att tro och bekänna sin tro på Jesus ska vi döpa och göra till lärjungar. Jag tror du håller med om att Jesus givetvis inte uppmanar oss att döpa ”alla”, alltså även de som inte vill bli kristna och inte vill bli döpta, det vore ju ett övergrepp om vi döpte någon som inte bekänt sin tro på Jesus.

 • @Christian Mölk:

  Christian Mölk says:
  ”Jag har aldrig sagt att barn inte kan tro. När vi diskuterar barndop så är det givetvis spädbarn vi diskuterar, inte barn som kan prata osv. Jag har pratat med många barn som säger sig tro på Jesus, och detta ska man givetvis ta på allvar och lära dem den kristna tron och döpa dem när de kan ta ett moget beslut.”

  Svar:
  Ditt doptänkande tycker jag är olyckligt och tragiskt, därför att du avfärdar ett NÅDEMEDEL till spädbarn. Du har definitivt inte rätt att avfärda något som Gud själv har instiftat, även till spädbarn. Jag delar definitivt inte din tanke att ”döpa dem när de kan ta ett moget beslut.”

  – Det är nämligen därför som jag tar avstånd från pingstkyrkans dopsyn. Däremot delar jag de centrala bitarna med pingstkyrkan, t.ex. Jesus död och uppståndelse och ett evigt liv, samt att Jesus kunde gå på vattnet och att han botade sjuka osv. osv.

  Ytterligare evidens på bibliskt barndop. Det står t.ex. om Lydia i vår bibel:
  ”Hon och alla i hennes familj hade blivit döpta”.(Apg.16:15)

  -Notera att det framgår tydligt att ALLA i hennes familj blev döpta. Det blir svettigt för dig Christian att bortförklara detta faktum…

  Det framgår även om t.ex. fångvaktaren i Filippi:
  ”de som hörde till hans familj döptes genast”(Apg.16:33)

  Notera att Bibeln faktiskt uppger också att Kristus genom vattnets bad i kraft av ordet har renat församlingen (Ef.5:26). Klassisk Kristendom lär att även barnen hör till Guds rike och Guds kyrka…

  Christian Mölk says:
  ”Jesus nämner inte dopet en enda gång i detta Bibelord. Du läser in någonting som inte står i texten. Vi ska givetvis göra precis det som Jesus säger; låta barnen komma till Jesus och lära dem allt om Jesus. Men han nämner ingenting om att döpa spädbarn.”

  Svar:
  Det är din egen tolkning. Men även om Jesus inte nämner något om att döpa spädbarn, så bör du ha i åtanke att Jesus heller nämner ingenting om att vi skall t.ex. dricka kaffe, köra bil, eller vara ute i skogen och plocka bär etc. etc. Betyder de då att Jesus förbjuder oss att t.ex. köra bil, dricka kaffe, eller vara ute i skogen och plocka bär? Ja, du kan ju räkna ut själv. Därför håller inte ditt påstående Christian, ledsen att behöva konstatera det…

  REFERENSER:
  Jag citerar:
  ”Om man ska utesluta barn från dopet för att man inte hittar ett omskrivet exempel på ett spädbarn som döptes, så måste man ju också exempelvis utesluta kvinnor från nattvarden eftersom det inte finns ett omskrivet exempel på en kvinna som deltog i nattvarden”

  Samt,
  ”Om man vill tala barndopets frånvaro i Bibeln kan man lika gärna ställa frågan om varför det saknas en uppdelning mellan döpta och odöpta i den nytestamentliga församlingen. Fanns det en sådan uppdelning borde det väl finnas några spår av den. Men de texterna lyser med sin frånvaro i Bibeln”
  Se sammantaget på länken: http://gammal.lbk.cc/bibelstudier/FAQ-filer/b2.htm

  Christian Mölk says:
  ”Men du skriver ju att “dopet är frälsande”… Om dopet skulle vara frälsande, då kan ju inte de som inte blivit döpta bli frälsta, eller hur? Personligen tror jag du har fel på den här punkten, det är “tron på Jesus” som är frälsande:

  Svar:
  Även om det är Jesus som är de absolut centrala, så är det definitivt fel att avfärda ett sakrament = nådemedel.

  Christian Mölk says:
  ”Jag har aldrig hävdat att vi skall “förkasta sakramenten”,

  Svar:
  Jo, du gör det i och med ditt olyckliga felslut: ”döpa dem när de kan ta ett moget beslut.”

  Christian Mölk says:
  ”jag har enbart bett dig visa vart i Bibeln det står att (1) dopet är ett sakrament, och (2) vart i Bibeln det uttryckligen står att spädbarn ska döpas. Du har inte lyckats med något av detta, däremot har du hänvisat till kyrkohistorien och till Luther.”

  Svar:
  Jag har tidigare redan klargjort för dig hur dopet är ett sakrament. Gå tillbaks och läs i mina tidigare inlägg, jag vill ogärna upprepa mig! Eftersom dopet är enligt bibeln ett sakrament, nådemedel, är det självfallet att spädbarn skall döpas. Jag kan också KRÄVA av dig att ditt påstående ”döpa dem när de kan ta ett moget beslut.”

  Vänligen, VAR i BIBELN, står de så som du pådyvlar? Det gör det inte, utan det är din personliga tolkning och du har naturligtvis inte tolkningsföreträde och du har heller inte monopol på sanningen i den här frågan, det hoppas jag du själv också inser.

  Christian Mölk says:
  ”Det är intressant att det var just Luther som förkastade de katolska sakramenten, förmodligen för att han inte hittade några Bibelstöd för dessa sakrament. Om du nu anser att man inte skall förkasta sakrament, anser du också att de katolska sakramenten är sakrament?”

  Svar:
  Luther förkastade den katolska riktningen och deras vanföreställningar. Men Luther höll fast vid Guds Ord, det får man klarhet i när man studerar och fördjupar sig i Luthers katekes, både lilla och stora katekesen.

  Christian Mölk says:
  ”… men min poäng var att barn växer upp. Givetvis kan man döpa en hel familj om familjen består av personer som kan bekänna sin tro på Jesus. Det var därför jag visade exempel på Filippus familj, han hade 4 vuxna döttrar och det vore inte konstigt om hela den familjen döptes t.ex.”

  Svar:
  Återigen, om Lydia i vår bibel:
  ”Hon och alla i hennes familj hade blivit döpta”.(Apg.16:15)
  Notera (återigen) att det framgår tydligt att ALLA i hennes familj blev döpta. Det blir svettigt för dig Christian att bortförklara detta faktum…

  Christian Mölk says:
  ”Att däremot läsa in i texten att det skulle finnas spädbarn med i familjen som döptes, det har du inget Bibelstöd för och du kan inte bygga en spädbarndopslära på ett Bibelord där detta inte uttryckligen nämns, för då går du utöver Skriften.”

  Svar:
  Vänligen, läs om Lyda, där har du svaret!

  Christian Mölk says:
  ”Men spädbarnsdop nämns ingenstans i Bibeln och det dröjer minst 100 år innan det nämns i kyrkohistorien och sen ytterligare 200 år innan det blir vanligt. Argumenten för troendedop är desto större, det finns mängder av dessa dop beskrivna i Bibeln och de finns väl beskrivna i kyrkohistorien.”

  Svar:
  Helt fel! Pingstkyrkans såkallade troendedop är naturligtvis desto större som du låter påskina. Jag respekterar pingstkyrkans dopsyn, men jag delar den absolut inte, vänligt men bestämt! Du bortser från den sanningen bibeln själv framlägger om barndop och det är ledsamt. Jag kan inget göra åt att du blundar för bibelns eget koncept i den här frågan!

  Christian Mölk says:
  ”Varför lyfter du då ständigt fram Luther och kyrkohistorien när du argumenterar för spädbarnsdop?”

  Svar:
  Konstig fråga mot bakgrund av att min hemförsamling är en inomkyrklig väckelserörelse. Luther hade rätt syn på dopet utifrån guds Ord, medan ni inom pingstkyrkan blundar för barndop och det är ytterst sorgesamt anser jag!

  Christian Mölk says:
  ”Du hävdade tidigare att det inte fanns något motstånd mot barndopet på 1600-talet och då ville jag lyfta fram att det givetvis visst fanns det, men att det var förenat med stor fara. Om jag förstått det rätt så menade Luther att vi baptister skulle avrättas. Vem skulle våga protestera mot spädbarnsdopet om man riskerar dödsstraff?”

  Svar:
  Denna sakfråga om ditt påfund att ”Luther menade att vi baptister skulle avrättas”, måste lyftas till sakkunniga Luther experter som har adekvat relevant utbildning. Jag tar inte diskussioner på högre nivå och det borde inte du heller göra Christian, då även du saknar utbildning inom just detta område. Därför undanber jag dig att ge dig in på djupt vatten, så att säga. Men så mycket kan jag nämna att den som har läst Luthers katekeser, både stora och lilla katekes, får man klart för sig att Luther ansåg att Guds Ord skall tas på absolut allvar. Det innebär i praktiken att man utifrån Guds Ord tar starkt avstånd ifrån t.ex. avrättningar, våldsdåd etc. etc.

  Christian Mölk says:
  ”Vi behöver alltså även lyfta in missbruket av religion i diskutionen om barndop eftersom det är relevant i detta sammanhang. Statskyrkor har förföljt och mördat baptister och det måste lyftas in i diskutionen. ”

  Svar:
  Det är klart att det har skett dåligheter i religionens namn, det är jag mycket väl medveten om. Jag kan inte annat göra än att beklaga all dårskap djupt. Jag är dock övertygad om att pingstkyrkan inte heller är en fullkomlig församling, se bara på t.ex. Knutby pastorn…

  OM DOPET
  När jag skrev, låt mig citera vad jag skrev:
  “När bibeln uppger beteckningen ‘alla folk‘ i t.ex. dessa bibelställen är det en naturlig och sund tolkning, samt klok bibelförståelse att också barn ingår i denna benämning.”

  Svarade du Christian Mölk följande:
  ”Återigen läser du in något som inte står i texten. Det som menas med “alla folk”, är att vi ska gå ut i hela världen och berätta om Jesus för “alla folk”, och de som gensvarar på detta genom att tro och bekänna sin tro på Jesus ska vi döpa och göra till lärjungar. Jag tror du håller med om att Jesus givetvis inte uppmanar oss att döpa “alla”, alltså även de som inte vill bli kristna och inte vill bli döpta, det vore ju ett övergrepp om vi döpte någon som inte bekänt sin tro på Jesus.”

  Svar:
  Du anklagar grundlöst just en erkänd stor församling i Sverige, nämligen Svenska kyrkans syn på dopet, att de skulle ”läsa du in något som inte står i texten”.

  – Jag är därför övertygad om att man inom svenska kyrkan skulle bli besvikna på ditt påstående. Jag är personligen inte särskilt imponerad av ditt resonemang i dopfrågan.

  /Jag önskar en trevlig och solig försommar!
  André

 • @André Bergström: ”Ditt doptänkande tycker jag är olyckligt och tragiskt, därför att du avfärdar ett NÅDEMEDEL till spädbarn. Du har definitivt inte rätt att avfärda något som Gud själv har instiftat, även till spädbarn.”

  Vad menar du när du skriver ”nådemedel”? Gud ger oss nämligen nåd genom tron allena. Så fort du lägger till någon ”gärning” till denna nåd genom tron på Jesus, då är det inte längre nåd. Vi blir av nåd frälsta genom att tro på Jesus, och dopet är tecknet på att vi har bekänt vår tro. Dopet i sig självt är inte frälsande, för Jesus säger i Mark 16:16 att den som inte ”tror” blir fördömd. Är du exempelvis barndöpt men tror inte på Jesus så hjälper det inte att du är barndöpt eftersom du saknar tron och det är tron som är frälsande.

  ”Men även om Jesus inte nämner något om att döpa spädbarn, så bör du ha i åtanke att Jesus heller nämner ingenting om att vi skall t.ex. dricka kaffe, köra bil, eller vara ute i skogen och plocka bär etc. etc.”

  Skönt att vi är överens om att Jesus inte nämner något om att döpa spädbarn. Inte heller Paulus nämner detta. Eller Petrus eller Johannes. Ingen i Bibeln nämner att vi ska döpa spädbarn.

  Jag tycker det är en märklig jämförelse du gör mellan att döpa barn och att plocka bär. Nu diskuterar vi ju ämnen som ingår i den kristna tron och läran, inte fritidssysselsättningar. Man kan inte göra en massa saker i den kristna trons namn och sen hävda att det inte står i Bibeln att man INTE får göra det och därmed är det bibliskt.

  ”Jag kan inget göra åt att du blundar för bibelns eget koncept i den här frågan!”

  Jag blundar inte alls för vad Bibeln har att säga om den här lärofrågan, jag har visat mängder med Bibelord om tro och dop. Här kommer några till:

  1) Man blir frälst genom att tro på Jesus (Rom 10:9-10).
  2) Dopet är inte frälsande (Luk 23:42-43) men den som tror på Jesus ska döpa sig (Apg 2:38).
  3) Kornelius familj blev frälsta innan de blev döpta, men döpte sig som en konsekvens av deras frälsning (Apg 10:47).

  ”Luther förkastade den katolska riktningen och deras vanföreställningar.”

  Så du menar alltså att man kan hävda att något inte är ett sakrament om man finner att det är en vanföreställning som inte stämmer överens med Bibeln?

  ”Denna sakfråga om ditt påfund att ”Luther menade att vi baptister skulle avrättas”, måste lyftas till sakkunniga Luther experter som har adekvat relevant utbildning.”

  Jag är ingen expert men detta är vad jag har hittat angående denna fråga:

  ”That seditious articles of doctrine should be punished by the sword needed no further proof. For the rest, the Anabaptists hold tenets relating to infant baptism, original sin, and inspiration, which have no connection with the Word of God, and are indeed opposed to it . . . Secular authorities are also bound to restrain and punish avowedly false doctrine . . . For think what disaster would ensue if children were not baptized? . . . Besides this the Anabaptists separate themselves from the churches . . . and they set up a ministry and congregation of their own, which is also contrary to the command of God. From all this it becomes clear that the secular authorities are bound . . . to inflict corporal punishment on the offenders . . . Also when it is a case of only upholding some spiritual tenet, such as infant baptism, original sin, and unnecessary separation, then . . . we conclude that . . . the stubborn sectaries must be put to death.”

  (Martin Luther: pamphlet of 1536; in Johannes Janssen, History of the German People From the Close of the Middle Ages, 16 volumes, translated by A.M. Christie, St. Louis: B. Herder, 1910 [orig. 1891]; Vol. X, 222-223)

  Det verkar alltså som att Luther menade att man skulle avrätta baptister.

  ”Du anklagar grundlöst just en erkänd stor församling i Sverige, nämligen Svenska kyrkans syn på dopet, att de skulle ”läsa du in något som inte står i texten”.”

  Jag tror inte att Svenska kyrkan menar att man ska döpa ”alla folk” förbehållslöst. Du måste ha missförstått Svenska kyrkan i så fall. Självklart ska man aldrig tvinga på någon dopet. Vi kan inte tvångsdöpa ”alla folk” om de inte vill bli döpta. Vi kan inte tvinga muslimer att döpa sig, trots att det står ”alla folk”. Vi kan inte tvinga hedningar att döpa sig, trots att det står ”alla folk”. Då har man missförstått Jesu ord. Missionsbefallningen handlar givetvis om att vi ska gå ut till alla folk på hela jorden och predika evangeliet, och att vi sen ska döpa de som bekänner sin tro på Jesus.

 • Mattias

  @Christian Mölk: Jag är öppen för det för att rättfärdiga min egen livsstil…Sen har jag väldigt svårt för tanken att Gud sätter igång sin frälsningsplan/verk och SAMTIDIGT vet att miljoner människor blir chanslösa, ska man ha den teologin får man stora problem för det räcker med att se sin granne varje dag….

 • @Mattias: Ja, det är helt klart ett svårt dilemma. Men enligt min förståelse av Bibeln så är det här och nu som man har chansen att bli frälst. Jesus verkar ju också mena det i Lukas 16:19-31.

  Baserar du dina tankar på Bibeln? Isåfall vore det intressant om du delade dessa Bibelord.

 • Mattias

  @Christian Mölk: Framförallt baserar jag det på Matt 25:31-46. Där står ingenting om frälsning eller tro vad jag kan utläsa. Luk 16:19-31 kan tolkas som att den liknelsen endast gäller de som har Mose och profeterna,vers 29.

 • @Christian Mölk:

  Christian Mölk says:
  ”Vad menar du när du skriver “nådemedel”?

  Svar:
  Jag menar sakrament, det är nämligen samma sak. Om du läser t.ex. svenska akademiens ordlista på ordet ”sakrament” så får du klarhet i att det betyder dop, eller nattvard. Kan tilläggas i sammanhanget att om du läser på ordet ”dop” i svenska akademiens ordlista, så ser du att betydelsen innebär att man upptas i den kristna församlingen. Det är inga dumskallar som gjort svenska akademiens ordlista. Barn, oavsett ålder, tillhör enligt Guds Ord definitivt Guds församling, och därför skall de upptas i den kristna församlingen. Den som har en annan avvikande uppfattning har en egen konstruktion på detta!

  Christian Mölk says:
  ”Är du exempelvis barndöpt men tror inte på Jesus så hjälper det inte att du är barndöpt eftersom du saknar tron och det är tron som är frälsande.”

  Svar:
  Yes! Men jag har tidigare svarat att man fördenskull INTE skall negligera sakramenten. Även om det är tron som är avgörande, så betyder det INTE att man skall nonchalera sakramenten.

  Christian Mölk says:
  ”Skönt att vi är överens om att Jesus inte nämner något om att döpa spädbarn. Inte heller Paulus nämner detta. Eller Petrus eller Johannes. Ingen i Bibeln nämner att vi ska döpa spädbarn.”

  Svar:
  Nonsens, igen… Vi är definitivt inte överens här, därför att jag delar absolut inte ditt resonemang. Om du läser vad jag skrev: ”Men även om Jesus inte nämner något om att döpa spädbarn…”

  – Det är en förklaringsmodell, men jag utgår absolut inte ifrån att Jesus negligerade att döpa barn. Notera, att bibeln inte framhåller att Jesus inte döpte barn. Det finns ingen bibeltext som säger t.ex. att: ”Jesus döpte aldrig några barn” och även t.ex. att ”Jesus avvisade bestämt barndop” etc.

  Återigen, Barn, oavsett ålder, tillhör enligt Guds Ord definitivt Guds församling, och därför skall de självfallet upptas i den kristna församlingen. Genom dop upptas man i församlingen som nämnts…

  Christian Mölk says:
  ”Jag tycker det är en märklig jämförelse du gör mellan att döpa barn och att plocka bär. Nu diskuterar vi ju ämnen som ingår i den kristna tron och läran, inte fritidssysselsättningar.”

  Svar:
  Var sanningen obekväm? Det är ovidkommande för mig de du nämner, eftersom poängen ligger i att frånvaro av något i bibeln, betyder inte att det är fel, eller obibliskt. Det står förslagsvis inte i bibeln att Jesus spelade kyrkorgel, men det betyder inte att vi skall utrota alla kyrkorglar i våra kyrkor…

  Christian Mölk says:
  ”Så du menar alltså att man kan hävda att något inte är ett sakrament om man finner att det är en vanföreställning som inte stämmer överens med Bibeln?”

  Svar:
  Jag hävdar bestämt utifrån bibeln att dopet är ett sakrament. Läs vad jag skrev i mitt inledningsanförande i detta inlägg, när jag hänvisade till svenska akademiens ordlista etc. etc.

  Christian Mölk says:
  ”Jag är ingen expert men detta är vad jag har hittat angående denna fråga…” (…) ”Det verkar alltså som att Luther menade att man skulle avrätta baptister.” (…)

  Svar:
  Ämnet bör lyftas till högre ord till verkligt sakkunniga, t.ex. docenter i exegetik med adekvat utbildning osv. Men som lekman svara jag följande. Nämligen att när man läser Luthers erkända katekeser, både stora och lilla, får man en helt annan uppfattning om Luther än de du pådyvlar. Jag ifrågasätter riktigheten i de lösa stoff du lägger fram. Jag anser detta som mindre trovärdigt mor bakgrund av många saker, dels de jag nämnde att man får en helt annan uppfattning om Luther då man läser hans erkända katekeser, samt de faktumet att det finns faktiskt människor i historien som medvetet vantolkar Luthers skrifter.

  Luther själv omnämner faktiskt följande:
  ”Varning för litterär stöld! Man har förvanskat Luthers böcker, delar är utelämnade, omkastade, förfalskade, inte korrekturlästa. Detta är ett rent bovstreck. Må bättre tider snart stunda, Amen!” MARTIN LUTHER

  (Sidan 91 ur boken: ”Luthers brev” Urval av Håkan Albinsson).

  Jag kan även tilläga med att nämna att det finns även diktatorer, (envåldshärskare) som faktisk missbrukat Luthers texter. Låt mig citera från vad man skriver och förklarar från svenska kyrkan:
  ”Hitler vantolkade medvetet Luthers skrift om judarna och använde den som argument för att utplåna judarna. Något sådant fanns aldrig hos Luther!”
  Se länken: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=680813

  – Så det finns starka skäl att misstro dina lösa stoff du framlägger.

  Christian Mölk says:
  ”Jag tror inte att Svenska kyrkan menar att man ska döpa “alla folk” förbehållslöst. Du måste ha missförstått Svenska kyrkan i så fall…”

  Svar:
  Nonsens!!! Låt mig citera vad man från svenska kyrkan själv nämner:
  ”Jesu sista uppmaning till lärjungarna var: Gå ut och döp och lär människor. Texten här intill berättar om detta. Det var så kyrkan startade: Jesus, som hade korsfästs, uppstod och kom tillbaka till lärjungarna gav dem ett viktigt uppdrag. Ni ska döpa människor och ni ska berätta allt som jag har lärt er. I snart 2000 år har kristna människor gjort just detta. I dopet knyts berättelsen om Jesus Kristus ihop med vattnet och blir en helig handling, ett sakrament. Ett sakrament är en handling där vi tror att Gud finns med och verkar.”
  Se länken: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=655381

  Christian Mölk says:
  ”Självklart ska man aldrig tvinga på någon dopet. Vi kan inte tvångsdöpa “alla folk” om de inte vill bli döpta. Vi kan inte tvinga muslimer att döpa sig, trots att det står “alla folk”. Vi kan inte tvinga hedningar att döpa sig, trots att det står “alla folk”. Då har man missförstått Jesu ord. Missionsbefallningen handlar givetvis om att vi ska gå ut till alla folk på hela jorden och predika evangeliet, och att vi sen ska döpa de som bekänner sin tro på Jesus.”

  Svar:
  Jesu missionsbefallning att Gå ut och döpa och lära människor de kristna budskapet, så avsåg Jesus naturligtvis aldrig att tvångsdöpa någon enda. De förstår ju alla seriösa kristna människor. Därför känns de lite som du raljerar i ditt resonemang.

  Till slut:
  Christian, Rent allmänt önskar jag nämna, att vi inte skall vara eller bli ovänner på grund av våra totalt helt olika syn på dopet. Vi har klara skiljelinjer och det är knappast lönt för fortsatt debatt, eftersom det är en sådan andlig brytning mellan oss ang. dopet, som kan uppfattas som en strid och stridigheter skall vi inte ägna oss os, inte jag i alla fall. Däremot har jag klargjort min dopsyn och jag viker inte en millimeter på min dopsyn!

  /Med vänlig hälsning:
  André

 • @André Bergström: ”Om du läser t.ex. svenska akademiens ordlista på ordet ”sakrament” så får du klarhet i att det betyder dop, eller nattvard.”

  Nu är det ju givetvis inte SAO som ska definiera vad ett dop är :)
  Nu har du försökt förklara spädbarnsdop med hjälp av Luther, katekesen, Svenska Akademins Ordlista, kyrkohistorien, osv, osv. Men ingen gång har du nämnt att Bibeln uttryckligen lär att vi ska döpa spädbarn.

  Vi som kristna måste utgå från Bibeln och se vad Jesus och apostlarna lär oss i denna fråga och inte låta SAO eller någon annan berätta för oss hur vi ska tolka vår egen skrift.

  ”Kan tilläggas i sammanhanget att om du läser på ordet ”dop” i svenska akademiens ordlista, så ser du att betydelsen innebär att man upptas i den kristna församlingen.”

  Dop hör ihop med att man inlemmas i Kristi kropp, församlingen, men man kan inte döpa någon utan att det också finns en uttalad tro:

  “Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus.” (Gal 3:26–27)

  Tro och dop hör alltså ihop och går inte att separera. Det är därför man inte kan döpa spädbarn.

  ”Den som har en annan avvikande uppfattning har en egen konstruktion på detta!”

  Nu tycker jag att du går för långt. Menar du alltså att den som inte håller med Svenska Akademins tolkning av Bibeln har ”en egen konstruktion”? Sen när blev SAO den kristna lärans högsta ämbete? Alla människor har rätt att läsa och tolka Bibeln och om man anser att spädbarnsdop inte nämns i Bibeln så har man rätt att tycka så. Du har fortfarande inte visat på ett enda Bibelord där spädbarnsdop tydligt nämns. Eftersom du inte ger mig några Bibelord på spädbarnsdop så tänkte jag passa på att ge dig några Bibelord på det baptistiska dopet (det finns många fler om du vill ha):

  De som trodde på Jesus och bekände sin tro döptes som en konsekvens:

  “De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.” (Apg 2:41)

  “Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor.” (Apg 8:12)

  Här ser vi att de troende döptes genom nedsänkning i vatten:

  “Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa.” (Apg 8:38–39)

  Det är Jesu blod som renar oss från synden, inte dopet:

  “Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.” (1Joh 1:7)

  ”Det är ovidkommande för mig de du nämner, eftersom poängen ligger i att frånvaro av något i bibeln, betyder inte att det är fel, eller obibliskt.”

  Ditt argument håller inte. Det står liksom inte att man ska döpa hundar eller katter heller, men det är det ju ingen som gör eller hur? Vi lever det kristna livet och lär ut den kristna läran därför att det står som det gör i Bibeln. Det står att de som tror och bekänner sin tro på Jesus blir födda på nytt tack vare Guds nåd och dopet är en yttre demonstration av vad som har hänt inombords. Guds Ande föder oss på nytt och ger oss nytt liv. I dopet så begraver vi symboliskt vårat gamla jag och uppstår till det nya livet. Dopet är inte frälsande i sig självt.

  ”Jag ifrågasätter riktigheten i de lösa stoff du lägger fram.”

  Det är möjligt att du har rätt angående Luther, jag är ingen expert. Men det är beklämmande för lutheraner att det är så lätt att hitta information som tyder på att Luther var för dödsstraff. Och dessutom att han ville att vi baptister skulle avrättas. Om det är sant så är det fruktansvärt, om det inte är sant så blir jag glad.

  ”Nonsens!!! Låt mig citera vad man från svenska kyrkan själv nämner:”

  Du säger Nonsens, men sen så skriver du inget som säger emot mig, snarare tvärtom. Jag tror faktiskt du har missuppfattat Svenska kyrkan.

  ”Däremot har jag klargjort min dopsyn och jag viker inte en millimeter på min dopsyn!”

  Det verkar som att det är viktigare för dig att ”du” har rätt än att Bibeln har rätt. När man diskuterar en lärofråga så är det viktigt att låta Bibeln avgöra vad som är rätt, inte kyrkohistorien, vår egen tradition, vårt önsketänkande eller ens Svenska Akademins Ordlista. Det måste alltid vara Bibeln som är vårt rättesnöre. Sen kan man givetvis tolka Bibeln olika och därför är dessa diskutioner så viktiga. Jag anser att din dopsyn saknar förankring i Bibeln och rekommenderar dig därför att ta dig en funderare.

 • @Mattias: Jag tycker det är bra att flera med olika syn på ”Hur man blir kristen” kommenterar i denna bloggpost. Jag har ju presenterat min syn på det, men andra kan ju ha en annan syn. Det är ju bra om den som verkligen funderar på att bli kristen får läsa olika synsätt och sen själv skapar sig en egen uppfattning om vilket som verkar rimligast och vad som stämmer bäst överens med Bibeln.

  Sen måste jag tillägga att det är inte ”tron på den kristna läran” som är frälsande, utan det är ”tron på Jesus” som är frälsande. Man kan ha förstått Bibeln fel, men har man lärt känna Jesus och tagit emot hans nåd och frälsning så är man kristen, även om man inte har förstått allt i den kristna läran.

 • Mattias

  Egentligen är det inte så intressant vilken syn vi har på olika saker utan vad som faktiskt är sant. Om inte sanningen klart kan läsas ut ur Bibeln så är det säkrast att bara läsa innantill.

 • @Christian Mölk:

  Jag ber att få tacka för mig och jag önskar Dig en trevlig sommar!

  /Med vänliga hälsningar:
  André

 • @André Bergström: Tack det samma!

 • Pingback: Ny här? | Timrå Pingst()

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.