Pastor Christian Mölk | Samtal på Pingst Rådslag

På torsdag åker jag ner till Stockholm för att träffa en av våra missionärer samt för att för första gången vara med på Pingst Rådslag. Utöver alla olika förhandlingar så kommer även fredagskvällen med anledning av de senaste veckornas debatt om Bibelsyn och homosexualitet ägnas åt principfrågor om hur vi i Pingströrelsen “hanterar teologi, aktuella frågor och varandra i den offentliga debatten” eftersom “utmaningen med lokala fria församlingar kontra media/allmänhetens stora efterfrågan efter vad Pingst står för är större än någonsin”.

Personligen ser jag verkligen fram emot detta samtal eftersom jag är väldigt intresserad av hur Pingströrelsen fungerar och organiseras. Jag är av uppfattningen att Pingströrelsen behöver ett “Pingst Forum”. Jag känner mig dock inte riktigt färdig i tanken än så jag skulle uppskatta om du som läser detta har lust att stöta och blöta detta tillsammans med mig genom att du delar med dig av dina tankar i en kommentar. Jag vet att många pingstpastorer läser min blogg så du kan vara säker på att många läser din eventuella kommentar.

Eftersom Pingströrelsen varken har en biskop, ett läroämbete eller ett samfund, utan istället består av fria och självständiga församlingar som formar teologin lokalt, så finns det ett stort behov av att mötas för samtal. Teologi handlar ju som bekant inte enbart om att exegetiskt tolka Skriften, utan även om hur Skriften hermeneutiskt ska förstås i en tid som denna. Bibelns budskap är detsamma men tiderna förändras, och för att vara Bibeltrogna måste vi ständigt föra ett levande samtal om hur Skriften bäst ska tillämpas i vår tid. Bibeln innehåller ju som bekant både universella utsagor som är oberoende av historisk kontext samt kulturrelaterade uppmaningar som är specifikt kopplade till antik kultur, och dessa behöver diskuteras för att förstås in i vår tid.

Även om varje pingstförsamling själv ansvarar för sin teologi så är vi inte ensamma öar som isolerat driver omkring. Vi hör ihop och identifierar oss med varandra. Därför måste vi mötas för att prata om hur vi ska tolka Bibeln i en tid som denna. Därav behovet av ett Pingst Forum. Detta Forum behöver präglas av ömsesidig respekt, en god samtalston, väl organiserat, Bibeltrogenhet, och sist, men inte minst, en uppriktig längtan efter att förstå Guds heliga ord. Varje församling har fortfarande möjlighet att vara självständig och fri att formulera sin teologi inom bibliska gränser, men ges möjligheten att ta intryck av andra pingstförsamlingar genom att mötas och lära av varandra.

Mitt konkreta förslag är att vi bör använda oss av den redan befintliga Uppsalakonferensen “Oktoberföreläsningarna” som mötesplats för pastorer och äldste och sommarkonferenserna Nyhem och Lappis som mötesplats för alla. Då kan vi regelbundet mötas för att samtala om ämnen som bestäms genom omröstning och där olika ståndpunkter får komma till tals så att varje församling får med sig hem ett antal olika perspektiv som man kan jämföra med Skriften.

Min egen invändning mot mitt eget förslag om ett Pingst Forum, är att det finns en överhängande risk att vi skapar ännu mer utrymme åt den som gapar högst. Borde vi inte snarare vara en folkrörelse mer upptagna med att sprida evangeliet än att diskutera teologi? Å andra sidan, om man inte ger utrymme för en sund debatt, riskerar vi inte då istället att få en osund debatt under okontrollerade former?

Som sagt, jag skulle behöva din hjälp att tänka kring dessa frågor, så skriv gärna en kommentar.

Tagged with →  
Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.