Pastor Christian Mölk | Dop i Ande, inte dop i vatten

Pingstpastor Sten-Gunnar Hedin skriver ett intressant debattinlägg i dop- och medlemskapsdebatten: “Är barndopet ett riktigt dop?” där han försvarar spädbarnsdopet med Bibeltexten:

   4Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara 5räddade han oss — inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig — och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden.” (Tit 3:4–5 – Bibel2000)

 “4Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, 5frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande,” (Tit 3:4–5 – Folkbibeln)

Jag vet att många tolkar detta Bibelord som att det handlar om dopet i vatten, men det gör det inte enligt mig. Den här texten handlar om det som Gud gör när han genom sin Ande föder oss på nytt, dvs pånyttfödelsen. När vi tror på Jesus och bekänner honom som Herre och Frälsare så blir vi frälsta och Guds Ande föder oss till ett nytt liv. Det är ju detta mirakel som dopet i vatten är en symbol för. Frälsningen sker inte i själva dopögonblicket, utan dopet är en bild/symbol/bekräftelse på det som redan har skett i frälsningsögonblicket, när Guds Ande födde oss på nytt.

Jag anser det alltså en aning märkligt att bygga sin barndopsteologi på en text som inte handlar om dop i vatten.

Det finns även en annan text som brukar lyftas fram när man argumenterar för spädbarnsdop:

   “12Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar – och de är många – utgör en kropp, så är det också med Kristus. 13I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.” (1 Kor 12:12–13 – Folkbibeln)

Även detta dop handlar enligt mig inte om dopet i vatten utan dopet i Guds Ande. När vi blir frälsta blir vi födda på nytt av Guds Ande, födda in i Guds familj, och detta är dopet i vatten en synlig bekräftelse på genom att när vi döps efter egen bekännelse om tro på Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare blir vi också medlemmar i församlingen, Guds familj.

Även om jag tolkar dessa texter som att de inte handlar om dop i vatten så värdesätter jag andra synsätt högt så om du vill får du gärna dela med dig en annan tolkning i en kommentar.

Tagged with →  
Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.