Pastor Christian Mölk | Naturlig församlingsutveckling

I helgen pratade vi i församlingen om undersökningen NFU (Naturlig församlingsutveckling). Undersökningen har kommit fram till “åtta kvalitativa särdrag hos växande församlingar”. För den som är mer intresserad av detta rekommenderar jag att köpa Christian A. Schwarz bok “Naturlig församlingsutveckling”. Här kommer mina sammanfattningar av dessa åtta särdrag:

 1. Stödjande/delegerande ledarskap
  1. Undvik pastorer med teologisk utbildning.
  1. Formell teologisk utbildning har ett negativt samband både med församlingstillväxt och den allmänna kvaliteten i församlingarna
  2. Låt pastorn jobba med att träna ledare och att delegera.
 2. Gåvobaserad verksamhet
  1. Hjälp medlemmarna att identifiera sina andliga gåvor och slussa in dem i lämpliga uppgifter.
  1. Träna frivilligarbetarna så att de blir ännu bättre på att utföra sina uppgifter.
  2. Enligt en undersökning kunde 80% inte identifiera sina gåvor.
 3. Hängiven andlighet
  1. Tiden i bön spelar inte så stor roll utan om man ser den som en “inspirerande upplevelse” eller inte.
  1. En församlings utveckling är inte beroende av trosuppfattning eller någon särskild ritual (t.ex. liturgisk bön eller andlig krigföring) utan av om de är “brinnande” eller inte.
  2. Renlärighet i sig ger inte upphov till tillväxt.
   1. Exempelvis kan sekter ha snabb tillväxt.
  3. En renlärig församling kan inte förvänta sig tillväxt om medlemmarna inte lär sig att leva ut sin tro och berätta om den för andra med en smittande entusiasm.
  4. Trons liv är en personlig relation till Jesus Kristus och att “försvara den rena läran” blir ett felaktigt tankemönster.
 4. Funktionella strukturer
  1. Ledare ska inte bara leda, de ska träna andra i att leda, och på så sätt mångfaldiga verksamheten.
  1. Genom ständig självförnyelse kan traditionella hjulspår till stor del undvikas.
 5. Inspirerande gudstjänster
  1. Det spelar ingen roll om gudstjänsten vänder sig till icke-kristna eller inte, utan om Guds Ande verkar och har en konkret effekt på gudstjänsten.
 6. Livsnära smågrupper
  1. Den allra viktigaste principen för församlingstillväxt är livsnära smågrupper, där man både får möjlighet att diskutera Bibelsammanhang och dess praktiska tillämpningar i vardagen, men även ta upp frågor och ämnen av rent personlig karaktär.
  1. Smågrupper är också den naturliga platsen för troende att lära sig betjäna andra med sina andliga gåvor och där den planerade mångdubblingen möjliggörs genom den ständiga ledarträning som är en biprodukt av gruppens verksamhet.
 7. Behovsorienterad evangelisation
  1. Utmana de som Gud har utrustat med evangelistens gåva till behovsorienterad evangelisation.
  1. Istället för att försöka få nya relationer med icke-kristna ska man utnyttja de kontakter man redan har för evangelisation.
 8. Kärleksfulla relationer
  1. En församling som skrattar mycket och umgås med varandra utanför församlingsarrangerade samlingar växer mer.
Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.