Pastor Christian Mölk | Pingst Pastor boken

För några månader sedan fick jag frågan av Pingströrelsens föreståndare Daniel Alm om att vara projektledare för en ny bok, som än så länge går under arbetsnamnet ”Pingst Pastor boken”.

Tanken är att många pingstpastorer skriver varsitt kapitel med nätverket Pingst Pastors värderingar som bas: Kallad, Bekräftad och Överlåten. Förhoppningen är att vi får fram en bok som kan ge många konkreta redskap, hjälpa oss att beskriva vår teologi, skapa samhörighet och vara ett stöd för vårt eget lärjungaskap. Föredömet till boken är Thomas Trask’s bok ”The Pentecostal Pastor”.

Några exempel på kapitel som kommer att skrivas är:

 • Pastorns böneliv
 • Pastorn och familjelivet
 • Pingstförkunnelse
 • Sund pingstteologi
 • Att vara ny i tjänst
 • Att leda ledningsmöten
 • Pastorn och församlingens ekonomi
 • Relationen till media och sociala medier
 • Att utveckla bönetjänsten
 • Att träna och tillsätta volontärer och ledare
 • Att nå samhället med evangeliet
 • Att bidra till församlingsplantering
 • Varje Timoteus behöver en Paulus
 • Pastorn och missionen

Jag tror den här boken kommer att bli väldigt bra! Jag önskar jag hade haft den när jag började min tjänst som föreståndare i Timrå Pingst!

Om du är pingstpastor och brinner för ett visst ämne och vill skriva så kontakta mig så får du veta mera.

Tagged with →  
 • Stig Melin

  Behov av en pingstpastorernas handbok

  Christian, min broder.
  Jag skrev ner några tankar om ditt uppdrag. För att undvika en onödig debatt på FB skickar jag dem till dig. Man kan läsa dem med olika färgade glasögon och komma till olika resultat. Jag kan dock försäkra dig att det ligger ingen illvilja med,
  möjligen en mild ironi i en del tankar.

  Ibland infinner sig tankar om Pingst pastorsgemenskap har riktigt har klart för sig hur man vill prioritera sina olika uppgifter. En uppgift har med ”missionsbefallningen” att göra. De borde kunna tydliggöras tycker ledarskapet.

  Det fattas något. Men så,
  ledarskaparen själv har kommit på vad det är, någonting som
  pastorererna har saknat – länge. En bok, en bok om pastorn och
  hans syn – på sig själv. En sorts pastorernas handbok som
  behandlar ämnet hur man är pastor om pastorn själv får bestämma,
  och det får han ju. Det står i nuläget inte klart om teologi skall
  ingå i boken.
  Det klarnar väl, det finns flera bud om det.

  Det har vi länge saknat, en handbok alltså, säger en entusiastisk supporter men har svårt att förklara varför den är saknad. Tanken har fått många ”gilla”-
  markeringar på FB.
  Är inte Bibeln ett fullgott alternativ, eller behandlas inte den här typen av frågor där? Det gör den kanske, men den här boken kommer att gå längre fortsätter han

  Det här blir en bok som ger inblickar i en nu levande pastors bekymmer. Och ett modernt tänkande kan naturligtvis också stärka en pastorsgemenskap. Så att alla tänker lika.

  Men finns det inte böcker som
  redan behandlar ämnet ifråga, eller ämnena? Jo men de börjar bli
  gamla nu, den äldsta är flera tusen år och vi behöver hantera
  nutidsorienterade problem. Boken kommer att fylla en stor uppgift
  också genom att offentliggöra och exemlifiera just pastorsrollen.
  För det är ju trots allt han som har hand om det mesta.

  Det blir säkert många människor
  utanför Pingst som är intresserade av att läsa om pingsts
  pastorers syn på sig själva, det är ju ett helt nytt grepp om hur
  ett gammalt skrå arbetar i en modern tid.

  Det tydliggör en företeelse som
  pågått en längre tid: Allt ljus på pastorn, och estraden.

  Några exempel på ämnen som kan
  bli aktuella är:

  •Pastorns böneliv
  •Pastorn
  och familjelivet
  •Pingstförkunnelse
  •Sund
  pingstteologi
  •Att vara ny i tjänst
  •Att
  leda ledningsmöten
  •Pastorn och församlingens
  ekonomi
  •Relationen till media och sociala
  medier
  •Att utveckla bönetjänsten
  •Att träna och
  tillsätta volontärer och ledare
  •Att nå samhället med
  evangeliet
  •Att bidra till församlingsplantering
  •Varje
  Timoteus behöver en Paulus

  Det här är rubriker som pekar på
  noggrann genomgång. Jag trodde inte de var så omfattande – och
  nya, och hjälper absolut till att spegla pastorns betydelse.

  Och det här finns det inte något
  tidigare känt underlag för. De är alldeles för gamla, en del
  flera tusen år.

  Att ”Boken” får stå tillbaka för
  ny uppenbarelse är nog att betrakta som en konsekvens av en
  anpassning till rådande samhällsklimat.

 • Mattias

  Någon i Jönköpingstrakten som ska skriva i boken ?

 • Jomenvisst!

  En komplett lista kommer när allt är färdigt.

 • Mattias

  Smålands Jerusalem måste ju givetvis finnas med :-)

 • Självklart!

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.