Pastor Christian Mölk | Staden på berget

 

Jonas Lundström har skrivit en debattartikel i tidningen Dagen som heter Flyktingförtrycket kräver aktion. En mycket välskriven artikel må jag säga, inte alla är lika insatta i ämnet som Jonas.

Till att börja med vill jag lyfta fram det positiva: På senare tid har allt fler kristna reagerat på den inhumana flyktingpolitiken som Sverige bedriver och Lundström(s) med flera har starkt bidragit till detta med sina aktioner och lagbrott. Att hjälpa, stötta och aktivt försöka skydda flyktingar är berömvärt och helt i linje med vad Jesus ville förmå sina lärjungar att göra. Om jag skulle riskera att utvisas till ett land där jag troligtvis blir mördad eller åtminstone får leva med den risken och oron resten av livet, ja då skulle jag med vilja att människor som Jonas Lundström kämpade för att jag skulle få stanna. Om detta vittnar ju inte minst detta vackra Bibelord:

“När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.” (Matt 25:31–40)

Men till en god debatt hör inte enbart det positiva, så nu över till det negativa: Om man gör dessa aktioner med Jesus budskap som motivering, då hade jag nog ställt upp på Lundströms skriverier. Men jag är väldigt misstänksam mot exempelvis detta uttalande:

”En radikal lösning behöver komma någon annanstans, nerifrån och underifrån från de förtrycktas motstånd, från människor som vill kämpa vid deras sida, och från alternativa, gästfria gemenskaper som förhoppningsvis på sikt kan ersätta nationalstaten.”

Jag ställer inte upp på att vi kristna ska arbeta för att ersätta nationalstaten. Min förståelse är att det, kortfattat, finns två ”riken”: Guds rike och Världens rike. Så småningom, när Jesus kommer tillbaka, kommer Jesus att etablera Guds rike fullt ut, men fram till dess så är vårt kristna uppdrag att i Världens rike sprida Guds rike så mycket vi kan och att leva med dess principer oss emellan. Eftersom Guds rike inte är ett världsligt rike så är vårt uppdrag inte att ersätta Världens rike utan att finnas som en stad på berget i Världens rike eller som ett ljus i mörkret. Om vi lyckas med detta så kan vi förmå Världens rike att bli mer humanare. Jesus sa också att vi är ”jordens salt”. På samma sätt som salt förhindrar kött från att ruttna så kan vi kristna förhindra att staten ruttnar i våld, förtryck och inhumanitet. Vi kristna ska alltså finnas i Världens rike för att förbättra lagar och öka medmänskligheten. Men vi ska inte ersätta Världens rike.

“Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.” (Matt 5:13–16)

Det andra jag är kritisk till är att jag misstänker att dessa aktioner så småningom kan riskera att gå över till att bli våldsamma aktioner. Jag kan ha fel, men jag ser det i kikarsiktet. Än så länge är ju de flesta aktioner som kristna är inblandade i ickevåldsaktioner, men om det inte bär frukt tror jag de mer våldsamma kommer att ta ton och begära hårdare tag. Eftersom jag tidigare (här och här) har hävdat att en del ickevåldsaktivister har sina rötter i Gandhi snarare än Jesus så tror jag att det finns personer i dessa kretsar som inte är Jesu lärjungar.

Sammanfattningsvis så är jag alltså inte kritisk till aktionerna i sig, utan det som jag ser i förlängningen: anarki.

Avslutningsvis, jag tycker Jonas Lundström har många bra poänger och han förtjänar att bli hörd. Men samtidigt tycker jag det är viktigt att vi som inte håller med i allt delar med oss av våra perspektiv. Jag är bara en simpel östgöte, så jag kan ju ha fel, men för debattens skull är det kul om fler gör sin röst hörd.

 • Ola Elmquist

  Kan det inte va så att arbetet för att bevara sältan, arbetet mot att ersätta nationalstaten med kraften i Guds ledning leder till Guds rikes fullbordan. Att när man underifrån står på de förtrycktas sida i kampen mot rasism och ojämn fördelning låter Gudsriket sippra igenom mer och mer i vår värld tills dess att den e helt täckt av Guds kärleksvirus och då gör det möjligt för Guds rike att ta full boning?
  Mvh
  /simpel smålänning i exil

 • Hej Ola!

  Menar du att Guds rike fullbordas här på jorden innan Jesus kommer tillbaka? Vem ska styra i det riket? Att nån måste styra tar jag för givet eftersom inte ens vi kristna kan hålla sams och hur ska vi då kunna kräva av ickekristna att leva utan en stat med lagar och ordningsmakt? 

  Jag skulle önska att det var så som du skriver, men jag tror vi måste invänta Jesu återkomst innan vi kan slopa stater. Bara Jesus kan styra rättfärdigt. 

 • S Gerdvall

  Att generellt vilja stoppa alla avvisningar av flyktingar, är en förtäckt humanistisk aktion som ingår i den kristna anarkistiska (laglösa) rörelsens agenda för att bryta ned Sverige som demokratisk statsbildning. Det är en skam för Evangeliska Frikyrkan att de satt en representant för denna rörelse som ledare för den kristna ungdomskonferensen Frizon.SÅ

 • SÅ,

  Jag utgår från att EFK är väl medvetna om situationen och att de vet vad de gör. Anders Blåberg har ju bl.a. kommenterat aktionen så här: 

  Finns traditionen som de hänvisar till kvar, att det är okej för en baptist att bryta mot orättfärdiga lagar?
  – Ja, men det är inget självändamål. Men ibland finns det en samvetsnöd som tvingar oss till det.
  – Det där med civil olydnad är intressant, och egentligen borde jag inte säga det här, men vi kanske ser för lite av det, vi reagerar för lite på orättvisor i samhället. Jag tycker nog att vi borde bli lite modigare och följa vår rättfärdighetslag.

  Läs mer: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=274699

 • S Gerdvall

  ”Finns traditionen som de hänvisar till kvar, att det är okej för en baptist att bryta mot orättfärdiga lagar?”

  – Jo, men här är det inte fråga om det, anarkismen är emot det svenska
  samhället som sådant. Det handlar alltså inte om att agera mot enskilda
  avvisningar av flyktingar, utan om ett generellt motstånd mot den
  lagliga auktoriteten i samhället.

  Jag är av gammal baptistsläkt och är inte främmande för att vara
  radikal, men kristna anarkister har inget med den sortens radikalitet
  att göra. Det är laglöshetens ande som vill ha anarkism och det är
  anarkism som Jesus varnar starkt för.

 • SÅ, 

  ”Det handlar alltså inte om att agera mot enskilda avvisningar av flyktingar, utan om ett generellt motstånd mot den lagliga auktoriteten i samhället.”

  Det är ungefär det jag skrivit i artikeln ovan. Skönt att vi för en gångs skull är lite överens :) 
  Jag tycker engagemanget för flyktingar är berömvärt och jag är på riktigt imponerad av kampviljan. Men det jag ser i kikarsiktet hos dessa engagerade människor är något jag inte alls sympatiserar med. Det som gör mig oroad är att många hakar på kortsiktigt när det handlar om att hjälpa nödställda människor, men de ser inte vad anarki innebär i förlängningen. Många, likt mig, är för att hjälpa flyktingar, men är inte för att ”ersätta nationalstaten”. 

  Men det vore väldigt kul om någon ville skriva en kritisk kommentar och förklara lite mer, så kanske vi kan reda ut eventuella missförstånd. 

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.