Pastor Christian Mölk | Mig har de genomborrat

Treenigheten är inte ett nytestamentligt påhitt, det är väl grundat även i Gamla Testamentet även om det av förklarliga skäl blir tydligare i Nya Testamentet. Här är en text som rymmer hela treenigheten, Fadern, Sonen och Anden:

“På den dagen skall Herren beskydda Jerusalems invånare. På den dagen skall den svagaste bland dem vara som David, och Davids hus skall vara som Gud, såsom Herrens ängel framför dem. På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde.” (Sak 12:8–10)

Där det står ”Herren” står det YHWH i den hebreiska grundtexten.

 • Först ser vi att YHWH är den som beskyddar Jerusalems invånare och utrotar dess fiender. Detta skulle kunna vara en bild på hur YHWH tar hand om sitt folk som en Fader.
 • Sen ser vi att YHWH är den som utgjuter Anden och därmed ger nåd.
 • Sist, men inte minst, ser vi att YHWH är den som blir genomborrad. Detta är en aning kontroversiellt, men det står faktiskt så i texten. Det är Herren YHWH själv som blir genomborrad. Dessutom jämförs den som blir genomborrad med den förstfödde sonen. Parallellerna till Jesus är övertydliga.

Den som framförallt har snappat upp detta i Nya Testamentet är aposteln Johannes som skriver om detta på två ställen:

 • “När de därefter kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben, men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett detta har vittnat för att också ni skall tro, och hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Ty detta skedde för att Skriften skulle uppfyllas: Inget ben skall krossas på honom. Och ett annat skriftställe säger: De skall se upp till honom som de har genomborrat.” (John 19:33–37)
 • “Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.” (Upp 1:7)

I Gamla Testamentet är det YHWH som blir genomborrad och i Nya Testamentet är det Jesus som blir genomborrad. Jesus är YHWH. Jesus är Herren. (Rom 10:9)

 • Christian, vad anser du om Bibel 2000-översättningen:

  ”Men i Davids ätt och i Jerusalems invånare skall jag ingjuta en anda av godhet och vilja till bön, och de skall se upp till mig. Den som de har genomborrat skall de sörja som man sörjer sin ende son, de skall gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde.”

 • Jag tycker att Johannes förklarar Sak 12:10 på ett bra sätt när han skriver att den som de ser upp till även är den som de har genomborrat:

     “Och ett annat skriftställe säger: De skall se upp till honom som de har genomborrat.” (Johannesevangeliet 19:37)  

 •  Javisst skall de se upp till den de genomborrat. Johannes säger det, men inte det du lägger i hans mun.
  Vänligen!

 • Jag kan erkänna att Joh 19:37 i den grekiska texten så kan man tolka det som att det är samma person man ser upp till som man genomborrat.
  Allt gott!

 • Precis, och Johannes citerar Sakarja.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.