Pastor Christian Mölk | Jona-debatten

Har med stort intresse följt en debatt om hur man ska läsa Jona. Det hela startade i och med min tidigare lärare Greger Andersson höll en föreläsning om Jona på Bibelsynsdagen i Örebro och har sedan fortsatt i tidningarna Dagen och Världen Idag för att sedan diskuteras på Stefan Swärds blogg.

Själv är jag smått road över det frikyrkliga debattklimatet och funderar på om vi möjligtvis är understimulerade eller något.. Så fort det uppstår en Bibelsynsdebatt så verkar det som att vi intar så extremt starka positioner att alla som inte håller med oss är villolärare, fundamentalister eller liberalteologer. Det verkar inte finnas något utrymme för en sansad dialog, eller ens en tanke om att den andra sidan kanske kan ha något vettigt att säga. Det känns som att man intar en position innan man ens har hört andra sidan och sen kämpar man mot allt och alla som har en annan åsikt. Vart finns ödmjukheten?

Utan att ta ställning i själva sakfrågan; är Jona bok historisk eller fiktion, så tycker jag det är nyttigt att lyssna på olika parters synsätt. Jag har stor respekt för Greger som ägnat mycket tid åt att studera Bibeln, även om jag inte alltid håller med honom i allt han säger.

Ett annat bekymmer som jag anser att denna debatt fört upp till ytan är det avstånd som finns mellan teologer och “gräsrotskristna”. Jag tror båda sidor har mycket att lära av varann, men just nu verkar det som att de inte ens förstår varann och nästan föraktar varandra. Kanske man skulle ha lite fler öppna samtalsdagar där teologer, pastorer och vanliga Bibelläsare träffas och samtalar om sina erfarenheter av Guds ord.

I och med denna debatt så drar jag mig till minnes när Jesus som tolvåring diskuterar med de skriftlärda i templet:

“Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och frågade dem. Och alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar.” (Lukas 2:46-47)

Vi ser att Jesus redan vid en tidig ålder var oerhört intresserad av Guds ord. Inte nog med att han lyssnade på lärarna, han ställde dessutom frågor och diskuterade med dem. De judiska rabbinerna och lärarna var extremt kunniga i Guds ord, ändå ”häpnade” de över Jesus ”förståndiga svar”. Av detta kan vi lära oss den viktiga lärdomen att man kan lära sig mer om Gud genom att umgås och spendera tid med honom, än att läsa och studera teologi.

Fromma outbildade gräsrotskristna har mycket att bidra med till teologer om den levande kunskapen om Gud, en kunskap som man bara kan få genom att umgås med Gud och på så sätt förstå Guds ord. Men teologer har också mycket att bidra med till gräsrotskristna, en större förståelse över på vilket sätt en viss Bibeltext ska läsas för att förstås på rätt sätt.

Målet är ju att förstå Guds ord och lära känna Gud bättre, då behövs ett ödmjukt samtal där vi delar med oss av våra erfarenheter.

Ps. är det inte dags snart för Örebro Missionsskola att börja blogga lite mer aktivt? Greger och David Willgren har ju svarat på Stefan Swärds blogg. Mitt förslag är att dessa teologer lägger ut sina inlägg på egna hemsidor/bloggar. Det skulle kunna vara ett bra sätt att föra ett samtal med gräsrotskristna.

Läs mer:
Vad är syftet med Jona bok?
Kritisk granskning av Greger Anderssons text om profeten Jona
Ett till gästblogginlägg av Greger Andersson
Finns det myter i Bibeln?
Debatt om bibelsyn fortsätter

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.