Pastor Christian Mölk | Viktig, men inte helig

Att kalla en byggnad för ”kyrka” är lika dumt som att kalla sin fru för en stolpe.

Kyrkan är inte en byggnad, det är den samling människor som tror på och tillhör Jesus. Skulle kyrkobyggnaden brinna ner skulle fortfarande kyrkan finnas, men skulle alla kristna försvinna skulle det inte längre finnas någon kyrka, även om kyrkobyggnaden stod kvar.

Detta visste de första kristna och de kallade aldrig någon byggnad för kyrka, de hade inte ens någon kyrkobyggnad. Som vi kan läsa här ser vi att de första kristna samlades i varandras hus: ”Församlingarna i Asien hälsar till er. Aquila och Prisca och församlingen som möts i deras hus hälsar hjärtligt till er, sina medkristna.” (1 Kor 16:19).

Om det är de troende som är kyrkan, då går det rimligtvis inte att hyra ut kyrkan för att ha en konsert. Om det är de troende som är kyrkan, då bör vi rimligtvis jobba på att helga våra hjärtan, inte helga kyrkorummet. Om det är de troende som är kyrkan, då är kyrkobyggnaden visserligen viktig, men inte helig.

Den tidigaste kyrkobyggnad arkeologin har funnit är från omkring år 232 i Dura-Europos i dagens Syrien. Byggnaden är ett vanligt hus där en vägg mellan två rum har slagits ut för att göra plats för att kunna samla omkring 70 personer. Med andra ord var den första kyrkobyggnaden egentligen ett vanligt hem.

Är det en slump att de första kristna inte byggde några kyrkobyggnader? För de första kristna var inte platsen det viktiga när de skulle tillbe Gud. De första kristna mindes vad Jesus själv hade sagt: ”den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. … Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” (Joh 4:21, 23-24).

Att bygga en specifik byggnad för att samlas i visar symboliskt att det är på den platsen vi ska samlas för att tillbe Gud och skapar en högst opersonlig atmosfär. Men att istället samlas i varandras hem och hus för att tillbe Gud lyfter fram det personliga och familjära i evangeliet och visar att det inte är vart vi tillber som är det viktiga, utan vem vi tillber. Det är ingen slump att Jesus använde ett ord från familjelivet; ”pappa” och ”fader” när han skulle lära oss vem Gud är.

År 325 blev kristendomen statsreligion i det romerska imperiet. Det var först då som det började byggas kyrkobyggnader som ett led i kejsar Konstantins ansträngningar att breda ut den kristna tron med politiska medel. Evangeliet hade alltså lyckats erövra hela det romerska imperiet utan att ha några kyrkobyggnader men började nu ändå bygga.

Betyder detta att vi ska sluta gå till kyrkan på söndagar? Nae, inte enligt min mening i alla fall. Nu är ju läget som det är och då får vi använda det på bästa sätt. Men vi kanske behöver omvärdera fokuset på söndagförmiddagsgudstjänsten och istället lyfta fram vardagens hemgrupper, cellgrupper och husförsamlingar istället? Kanske kan vi samlas några familjer i ett stort hus och fira Gudstjänst tillsammans? Detta skulle passa perfekt för att bjuda med de som eventuellt är ensamma och känner sig utanför.

Läs mer:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=274083
http://aletheia.se/2011/08/26/jaktlund-fortsatter-sprida-bara-en-lokal-filosofin/
http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=997
http://www.mamres.net/?p=4476
http://helapingsten.wordpress.com/2011/08/26/syndakatalogens-syfte/

 • Joakim Lundberg

  Bra skrivet!

 • @Joakim Lundberg: Tack så mycket!

 • Lelle

  De första kristna började bygga kyrkor när de blev förbjudna att vara i andra lokaler. Så var det även för pingströrelsen.

  Och så skulle det mycket väl kunna bli idag. Någon kräver att hyresvärden skall neka en sådan farlig rörelse att hyra. det har förresten redan hänt, om jag minns rätt.

  Man kan också tänka sig att hyresvärdar tar oskäligt betalt av illa sedda pingstvänner eller andra kristna ifall de hyr ut till dem.

 • Jag utlovar hittelön till den som hittar ordet ”kyrka” i bibeln. Alltså inte felöversättningar av ordet ”eklesia”.

 • Lelle

  Många, främst teologer, använder begreppet ”kyrkan” när de menar alla kyrkor. Jag avskyr när man använder ordet kyrka i den betydelsen. Kyrkorna är så olika att det blir lika intetsägande som om man kallade Ica för ”affären”. Ännu mer fel är det egentligen när en lokal kallas kyrka.

  Men många älskar ordet ”kyrkan” för de vill se kyrkorna som en allmännelig(katolsk)enhet. Den enhet Jesus talar om är dock den andliga av Gud skapade syskonskapet mellan alla pånyttfödda kristna. Den finns bara där.

  Du har alltså helt rätt angående begreppet ”kyrkan”. Det bibeln talar om är den lokala församlingen, alltså gemenskapen mellan troende på en plats men även den universella ”församlingen” i beteckningen alla sanna troende, de pånyttfödda.

  Församlingen med sina båda betydelser kallas i bibeln ”de utvalda” på grekiska ”ecclesia”, vilket känns tydligt och helt begripligt. De pånyttfödda i den lilla lokala församlingen är bara en del av den stora universella församlingen, alla pånyttfödda kristna.

  Varken lokalen, i synnerhet den, eller samfunden/organisatonerna, nästan lika fel, är alltså detsamma som den församling som är ett begrepp i bibeln.

 • Lelle, du har helt rätt! Eklesia är de utkallade eller utvalda bland judar och från nationerna som utgör ”en Guds boning i Anden”. Det är alltså människor och inte byggnader som är heliga. Kul att kunna vara enig i något. ;)
  Välsignelse!

  Ps/ Hittelönen var en burk nyslungad honung. /ds

 • @Lelle: Jag rekommenderar ett besök på en ortodox Gudstjänst ;)

  @: Japp, det är människor som är heliga, inte kyrkobyggnader. Men jag tycker ändå man kan vara uppmärksam på vilka man hyr ut kyrkolokalen till. Om man ens ska hyra ut kyrkolokalen.

 • Christian: ”Men jag tycker ändå man kan vara uppmärksam på vilka man hyr ut kyrkolokalen till. Om man ens ska hyra ut kyrkolokalen.”

  – Varför tala om kyrkolokaler, när inte ens ”kyrka” finns i bibeln. I min barndom talade man aldrig om kyrkor när det gällde dec fria samfunden. Gamla tiders pingstvänner skulle fått ”spader” om man kallat deras möteslokal för kyrka. Men tiderna har förändrats och kyrkofieringen har drabbat alla, verkar det.

  Jag håller med dig när det gäller uthyrning.

 • @: Därför att ordet ”kyrka” används på det sättet i det svenska språket. Lite pragmatisk får man allt vara. Eller vill du att vi bara ska använda hebreiska uttryck?

 • Christian: ”Därför att ordet “kyrka” används på det sättet i det svenska språket. Lite pragmatisk får man allt vara. Eller vill du att vi bara ska använda hebreiska uttryck?”

  – Det handlar inte om att vara pragmatisk, utan om troheten mot bibelns ord och uttryck. De grekiska orden eklesia och synagoue motsvarar de hebreiska kahal eller kehila. Ordet kyrka (kyriakos) har med kristendomens uppkomst att göra. Vad finns det för egenvärde med att introducera ett nytt begrepp, när det redan finns ett som används i bibeln?

  Att pingstvännerna inte ville identifiera sig med uttrycket ”kyrka” har med deras strävan efter att komma tillbaka till rötterna. Det var en fin strävan som har försvunnit idag och istället ersatts med kyrkofiering.

 • @: Du gör en höna av en fjäder om du försöker få mig till att vara ”kyrkofierande”.

  För övrigt så anser inte jag att man ”introducerar ett nytt begrepp” om man säger ”kyrka”. Det ordet har funnits rätt länge i det svenska språket och jag ser inget fel med att använda det. Bara man vet vad det står för; de troende.

  För övrigt, om du vill vara trogen mot Bibeln och dess uttryck borde du ju börja kalla Jesus för ”Iesous Christos” istället för Jeshua Messias.

 • Christian: ”För övrigt, om du vill vara trogen mot Bibeln och dess uttryck borde du ju börja kalla Jesus för “Iesous Christos” istället för Jeshua Messias.”

  – Tankefelet du gör är att Iesos eller Jeshua bara är en fråga om translitterering, emedan eklesia eller kyriakos är två helt olika ord.

  Med ett mer än femtioårigt perspektiv som troende så kan jag konstatera att inte bara du utan hela den s k frikyrkligheten har mer eller mindre kyrkofierats. En del tycker det är positivt, andra inte. Jag bara konstaterar fakta med erfarenhet från 50-talet.

 • @: Jag anser inte att det spelar någon roll om man kallar de troende för ”församlingen” eller ”kyrkan”, så länge som man förstår att församlingen/kyrkan är de troende, inte byggnaden. Att jag tycker så gör mig knappast kyrkofierad.

 • Bra Christian att du förstår det, men alla gör tyvärr inte det. Känn ingen fördömelse av det jag skriver, jag ville bara dela med mig av det perspektiv jag har.

  Det är ju så att det är de historiska kyrkorna som definierat och fyllt ordet kyrka med det innehåll det har idag. De tar alltså sakta men säkert kontroll över tankeinnehållet när frikyrkligheten anammat detta obibliska begrepp. Sanningen är att de redan lyckats till viss del med det redan.
  Välsignelse!

 • @: Jag har svårt att tro att även de traditionella kyrkorna tror att det är byggnaden som är kyrkan. Det är nog en fördom.

 • Nej, kyrkan i bestämd form ses inte som byggnaden, utan som en organisation som i sig innehåller människor. Man säger att människor kan synda, men kyrkan kan inte synda. Kyrkan utgör alltså en institution i sig som inte bara är lika med människorna. Den hålls uppe bland annat genom apostolisk succesion (kan vara felstavat) och prästämbetet oavsett om prästen är gudfruktig eller inte. Det är en folkkyrka med ett helt annat synsätt än det som apostlarna hade.
  Det är stora brister i min framställning, men jag hoppas att du greppar det. ;)

 • @: Jag är inte helt borttappad när det gäller olika syn på kyrkan mellan de olika samfunden.

 • @Christian Mölk: Jag har inte heller påstått det och jag tror det inte heller. ;)

 • @: Vad har ni för kyrkosyn inom MFS?

 • @Christian Mölk: @SÅ: Vad har ni för kyrkosyn inom MFS?

  – Det beror på hur man uppfattar din fråga. Kyrkan som de historiska kyrkorna ser det är en uppfinning av kyrkofäderna, men Messias församling består av alla som ”fötts av vatten och Ande”. Guds barn finns mer eller mindre i alla samfund, kyrkor, synagogor och utanför dessa organisationer.

  Kristendomen har kunnat förmedla andligt liv till människorna, trots allt som skett i kristendomens och Kristi namn. Det är Guds stora nåd. Jag är tacksam för mina kristna förfäder. ;)

 • @: Ok.

 • Det finns en aspekt till på varför vi har kyrkobyggnader. När kristendomen infördes tog man över gamla kultplatser och byggde kyrkor där. På så vis blev man av med hedendomen, men gjorde inte våld på folks vanor och kultur… Folk kunde fortsätta att gå till den plats de alltid gjort, man gjorde om gamla hedniska högtider till kristna… det var så sakta men säkert kristendomen erövrade Sverige. Inte med svärd och hot som senare missionärer gjorde.

 • @kyrksyster: Intressant kommentar kyrksyster. Jag har ofta funderat på om det var till kyrkans fördel eller nackdel att kyrkorna byggdes på gamla kultplatser. Visst, de gamla hedningarna tillbad Gud istället för Oden, men frågan är om det var en helt överlåten omvändelse eller om de fortsatte en del av sin folktro på den gamla platsen för sin kult?

  Exempelvis kan vi ju se att de flesta fortsätter att fira på gammalt hedniskt vis på midsommar trots att kyrkan har försökt göra om det till Johannes Döparens högtid.

 • Christian Mölk: ”Exempelvis kan vi ju se att de flesta fortsätter att fira på gammalt hedniskt vis på midsommar trots att kyrkan har försökt göra om det till Johannes Döparens högtid.”

  – Precis, och tomtar och troll på julen och fertilitetssymboler (påskharar) på påsken.

  Har ni tänkt på varför det inte finns några ockulta inslag på pingsten?

 • @: Nae, det har jag inte tänkt på. Du får gärna berätta om du vill.

 • Det beror på att det inte fanns någon hednisk högtid 50 dagar efter Ishtar-högtiden (påsk). Följer man Herrens kalender (månkalendern-den judiska) så dribblas alla hedniska högtider bort. :)

 • @: Kan inte låta bli att säga att du ofta påminner mig om detta Bibelord:

  “Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Låt er inte fråndömas segerkransen av någon som ger sig hän åt ’ödmjukhet’ och går upp i syner av änglarnas tillbedjan och som utan orsak är uppblåst i sitt köttsliga sinne och inte håller sig till honom som är huvudet. Från honom får hela kroppen den tillväxt som Gud ger, stödd och sammanhållen som den är av sina leder och senor. Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar, varför uppför ni er då som om ni levde i världen och böjer er under dessa bud: ”Det skall du inte röra, det skall du inte smaka, det skall du inte ta på”. Och detta gäller sådant som är bestämt att användas och förbrukas, efter människors bud och läror. Detta uppfattas visserligen som ’vishet’, med sin självvalda gudstjänst, sin ’ödmjukhet’ och sin späkning av kroppen, men det har inget värde utan är bara till för att tillfredsställa det köttsliga sinnet.” (Kolosserbrevet 2:16–23).

 • Lelle

  Ändå är det just ett sådant tänkande som Paulus talar om som dominerat och dominerar den religiösa världen. Även de katolska kyrkornas liv består ju till stora delar av yttre beteenden.

  Det finns en ”frestelse” även för dagens frikyrkliga, även för pingstvänner likt mig som bekänner oss till en ”direktreligiositet” (dvs vi vill inte ha något mellan oss och Gud, ingen förmedlare utom Jesus själv). Frestelsen består i att t ex tända ljus i kyrkan och sjunga stämningsfulla sånger, kanske gregorianska.

  Det är givetvis helt OK att göra det, men risken är att man mer och mer slutar gå direkt” till Gud och uppleva det sanna andliga livet och den sanna andligheten och i stället nöjer sig med religiösa känslor och stämningar. I det ligger ligger även tillfredsställelsen av att göra (religiösa) saker ”för Gud”, bli frommare genom att bete sig på ett visst religiöst sätt.

  Många av dagens frikyrkliga som lever i en tradition där denna sortens religiositet varit helt obefintligt blir ibland lite imponerade av de vackra kyrkorna och den starka religiösa stämningen som finns i t ex en katolsk eller ortodox kyrka.

  Och det är intressant att se att olika religioner, hinduismen, buddismen, i mindre mån islam förenas i denna slags yttre religiositet. Men kan likt en viss svensk biskop em vid såna övningar t o m känna att de är ”ett” med andra religioner pga att det yttre förenar dem, inte det inre sant andliga.

  Den sortens stämningsfulla gudstjänster blir faktiskt allt vanligare i Sv kyrkan, trots att man där ligger långt från RKK i lära och liv.

  Det är tänkvärt att dde första kristna i romarriket ofta kallades ”ateister” och blev förföljda därför att de avvek från andra religioner på detta sätt, de saknade yttre bettenden, utom dop, bön och firande av HHN……

 • @Lelle: Otroligt bra skrivet! Du fångar på ett välskrivet sätt in flera viktiga aspekter. Även om jag inte själv har hört ordet förut så kan jag definitivt kategorisera mig själv som ”direktreligiös”. Jag har en egen personlig relation till Jesus och ser inte behovet av någon annan medlare.

  Men eftersom vi båda är pingstvänner och du verkar ha tänkt igenom detta på ett ypperligt bra sätt så skulle jag vilja ställa en fråga; varför har frikyrkliga långsamt men säkert börjat glida in i ”yttre religiositet”?

 • Lelle

  Tack för Din snälla kommentar! Jag är inte predikant men har växt upp i Pingst och varit församlingsledare i många är.

  Personligen tror jag att många kristna, även pingstvänner, inte upplevt ett riktigt möte med Gud, åtminstone inte på ett så genomgripande sätt som vore önskvärt.

  Många pingstvänner är liksom merparten av övriga kristna inte andedöpta. Andra har en vag och konstig andedopsupplevelse, kanske påtryckt dem i en osund miljö. Och det håller inte när djävulen säger att ”det var bara inbillning” osv. De har inte den omedelbara närhet till Gud, som Jesus försökte förklara för oss är alldeles nödvändigt för en kristen.

  Utan en gudsupplevelse av att Gud är verklig och nära oss och älskar oss, vilket man på ett särskilt sätt får i andedopet, så kan man gärna byta ut sin religiositet mot religiösa surrogat, som stämningsfulla gudstjänster, riter och ceremonier. Det ger dem faktiskt mera rent känslomässigt.

  Bland dessa hittar vi nog rätt många som växt upp i karismatiska kyrkor, och som kritiserar dessa kyrkor för hyckleri. De har nämligen hört andra berätta om sin närhet till Gud, men inte själv upplevt det. Då tror de att de som talar om sitt underbara andedop bara hittar på, tror att de hycklar.

  Sedan är den stora frågan, hur gör vi för att alla skall bli andedöpta och leva i det? Kanske förkunna behovet av andedop mera, men framför allt utbe oss kraft så vi kan förmedla det till andra genom förbön, handpåläggning, som Jesus sagt vi skall göra.

 • @Lelle: Väldigt bra analys!

  Ibland får jag en känsla av att många som längtar efter Gud utan att få sin längtan besvarad gärna byter ut det andliga mot något själsligt, exempelvis tända ljus, pianoklink, monoton musik, osv.. Jag anser inte att det behöver vara något fel med det själsliga i sig, men om det blir ett substitut för det andliga så tror jag man missar rätt mycket. Om man exempelvis tror att man bara kan möta Gud på kvällsmöten på konferenser så har man gruveligen misstagit sig. Ansvaret ligger hos det andliga ledarskapet.

 • @Christian Mölk: @SÅ: Kan inte låta bli att säga att du ofta påminner mig om detta Bibelord:

  “Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat….”

  – Blir du också påmind om Kol 2:16-23 när man talar om de högtider som kyrkofäderna introducerade?

  Kol 2 är nog den viktigaste texten som visar att man firade Herrens högtider utanför Israel där också ickejudar deltog. Paulus varnar ofta för två saker i sina brev, lagiskhet och det som har med hedendom och avgudadyrkan att göra. I denna text uppmuntrar Paulus de troende att inte låta någon (utanför deras krets eller församling) döma ”för vad ni äter eller dricker eller i sak gällande högtid eller nymånad eller sabbat” (mer ordagrann övers). Om han velat att de skulle upphöra med att göra allt detta, så skulle han ha sagt det. Om man vill få någon att sluta upp med något säger man inte: Låt ingen döma dig.

  ”Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus.” Denna översättning är ”förbättrad” för att passa kristen teologi. En exakt översättning lyder: ”som är en skugga av de tillkommande men kroppen Kristi”. Det står inte ”som skulle komma” i betydelsen att alla högtider är uppfyllda, utan högtiderna pekar också fram på det som inte än är uppfyllt i Guds plan. Kristenheten har på så sätt berövats den profetiska dimensionen som finns i Herrens högtider och istället har man skapat nya på andra tider än de Herren bestämt.

  Vi vet inte varför denna text i Kol 2 skrevs, men troligen fanns det de som kritiserade kolossernas sätt att iakta högtider och vad de åt och drack. Det kan ha varit jeshuatroende judar som ville att de skulle följa alla de judiska föreskrifterna för mat och högtider, samma typ av judar som de som hävdade detta i Apg 15.

  ”Världens stadgar” och ”människors bud och läror” syftar definitivt inte på Guds bud eller Guds läror som vi har i bibeln. Kolosse var en romersk stad fylld av avgudatempel och världens lagar.

  Det skulle vara intressant att läsa vad Paulus skulle ha skrivit idag angående kyrkans högtider? ;)
  Allt gott min vän!

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.