Guds Ande och Jesu återkomst

Christian Mölk Andedop, Teologi Leave a Comment

När nya karismatiska rörelser har växt fram så har de ofta haft en stark tro på att Jesus snart ska komma tillbaka, men efter ett tag så lugnar det ner sig och man börjar lägga sin tankemöda på andra saker. Hur kommer detta sig? Jag tror att det hör ihop med att man har blivit uppfylld av den helige Ande. …