1 Tim 2:12 – Jag tillåter inte att en kvinna undervisar

Christian MölkBiblisk feminism, Blogg 6 Comments

I mitt sökande efter en “biblisk feminism” har turen nu kommit till att presentera mitt sätt att läsa Paulus och min förståelse av en de svåraste Bibelverserna: “Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet” (1 Tim 2:12)

Vid en ytlig läsning av denna vers kan man lätt få för sig att Paulus påstår att kvinnor aldrig under några omständigheter får undervisa i församlingen. Men genom att läsa Paulus ord genom min hemmasnickrade “fem-stegs-raket” kommer jag fram till en annan slutsats, som faktiskt berör både män och kvinnor.

I det här Bibelstudiet försöker jag inte ge ett komplett och heltäckande svar på 1 Tim 2:12, men försöker presentera hur jag läser Paulus, och hoppas det kan bli till hjälp även för fler som älskar Bibeln lika mycket som jag. Men, eftersom denna bibelvers förmodligen är en av de svåraste bibelfeministiska nötterna att knäcka, så uppskattar jag era synpunkter.

Men innan vi går igenom den aktuella texten försöker jag förklara “fem-stegs-raketen” och exemplifierar med en annan vers.

FEM-STEGS-RAKETEN

För att verkligen förstå vad Paulus menar i sina brev till församlingarna, så måste man förstå skillnaden mellan 1) Paulus övergripande vision, 2) Paulus övriga texter, 3) den lokala situationen, 4) det specifika problemet och 5) de bakomliggande principerna.

1) Paulus övergripande vision

Paulus övergripande vision är att det har skett någonting nytt i och med Jesu död på korset. Alla troende föds på nytt in i Guds rike och blir en del av en församling där etnicitet, social status eller kön inte längre skiljer oss åt: “Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:28)

Denna nya frihet oss troende sinsemellan anser han dock inte alltid bör utnyttjas till fullo, om den exempelvis skulle väcka så mycket anstöt i samhället att församlingen hindras evangelisera. Den kristna friheten är underordnad missionsbefallningen och varje troende ställs inför valet att kämpa för sin egen frihet, eller att kämpa för evangeliets utbredande. Kämpar man för sin egen frihet finns det risk att evangeliet ibland skyms, men kämpar man för evangeliet kommer man förr eller senare få sin frihet på köpet.

Så även om Paulus på ett universellt plan arbetar för en ny ordning, så vill han ibland på ett lokalt plan att man inte nyttjar denna frihet till fullo. Exempelvis anser Paulus på ett universellt plan att herre och slav “i Kristus” är bröder och herren borde därför för broderskärlekens skull frige slaven, men kan samtidigt i en lokal situation finna det bättre att slaven behåller sin ställning, åtminstone utåt sett, så att inte samhället väcker så pass mycket anstöt att evangeliet inte kan förkunnas.

På samma sätt uppfattar jag att Paulus vision för kvinnans frigörelse från patriarkala strukturer utgår från korset. Genom att bli född på nytt in i Guds rike är kvinnan en ny skapelse och i församlingen spelar det ingen roll om man är man eller kvinna, eftersom alla troende ändå är ett i Kristus. Gud ger sin kallelse och sina gåvor till vem han vill, och vill han ge en kvinna en specifik kallelse och utrustning så har inte vi rätt att hindra det.

2) Paulus övriga texter

Eftersom Paulus ofta ger specifika instruktioner till en lokal församling baserat på just deras unika situation, så kan Paulus instruktioner vara olika till olika församlingar. Om dessa olika instruktioner motsäger varandra så förstår vi att de i sig själva inte är universellt överförbara, utan att man måste förstå vad som ligger bakom den specifika instruktionen.

3) Den lokala situationen

Paulus skrev alltid sina brev till en viss grupp människor som levde i en viss situation och i en viss kultur, ofta väldigt olik vår egen svenska kultur. Detta är svårt att som vanlig Bibelläsare känna till, men det går ibland att få ledtrådar utifrån texten, men oftast behöver man hjälp av ett Bibellexikon.

4) Det specifika problemet

Paulus försöker ofta lösa något problem eller någon kris i den församling han riktar sitt brev till. Att exakt förstå vad för slags problem det fanns på den lokala orten är ungefär som att lyssna på någon som pratar i telefon och försöka lista ut vad personen i den andra änden säger. När Paulus ger en instruktion så beror det oftast på att det fanns ett specifikt problem i den lokala situationen som föranledde att Paulus skrev om just detta.

5) De bakomliggande principerna

Eftersom Paulus skriver till en lokal församling med ett specifikt problem, kan inte dagens Bibelläsare automatiskt överföra allt Paulus skriver bokstavligen in i dagens helt annorlunda kontext. Det är som att svara rätt på fel fråga. Så utmaningen blir att överföra de bakomliggande universella principerna in i dagens kontext genom att försöka förstå vad Paulus menar.

EXEMPEL: TITUS 2:3

Låt mig nu ta ett exempel, Paulus skriver till församlingen på Kreta att de äldre kvinnorna inte skall “sprida skvaller eller missbruka vin” (Tit 2:3).

1) Paulus övergripande vision är att sprida evangeliet och leda människor in i den nya friheten i Kristus. Att sprida skvaller är en direkt motsats till att sprida evangelium, och att missbruka vin är en direkt motsats till att vara fri.

2) I Paulus övriga texter kan vi se att han inte var emot “vin” i sig självt. Han till och med uppmanade Timoteus att dricka “lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta.” (1Tim 5:23)

3) Den lokala situationen är att det var vanligt i det kretensiska samhället att äldre kvinnor ofta satt hemma hos varandra, drack sig onyktra på vin och skvallrade om andra människor.

4) Det specifika problemet är att det förmodligen fanns äldre damer som gjorde just detta i församlingen på Kreta, något som Paulus försöker stävja med denna instruktion.

5) Den bakomliggande principen är alltså inte att man aldrig får dricka vin, utan att man inte ska “missbruka alkohol”. Om man inte förstår den bakomliggande principen så är det ju annars lätt hänt att man tror att man lyder Paulus om man slutar dricka sig onykter på “vin” men istället dricker sig onykter på “öl”. Då har man ju tolkat Paulus bokstavligt men missat den bakomliggande principen. En annan feltolkning skulle kunna vara att man tror att Paulus förbjuder all form av vin vid alla tillfällen. Detta gör han inte eftersom i 1 Tim 5:23 uppmanar Timoteus att dricka vin för sin hälsas skull. Och dessutom, hur skulle det då bli med nattvarden?

1 TIM 2:11–15

“En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse.” (1Tim 2:11–15)

Låt oss nu använda denna tolkningsmodell på 1 Tim 2:11-15.

1) Paulus övergripande vision är att det i församlingen inte skall råda någon skillnad vad gäller etnicitet, social status eller kön. Denna långsiktiga vision måste dock underordna sig spridandet av evangeliet.

2) I Paulus övriga texter kan vi se att Paulus inte hade någonting emot att kvinnor ber eller profeterar (1 Kor 11:5). I Apostlagärningarna ser vi att Priska, en av Paulus kvinnliga medarbetare, var en av de som undervisade Apollos (Apg 18:26). I Gal 3:28 slår Paulus fast att vi “i Kristus” inte är vare sig “man eller kvinna” utan “ett i Kristus”. Detta innebär inte att det inte längre är någon skillnad mellan män och kvinnor, utan att man i församlingen inte längre bör göra åtskillnad enbart pga kön eftersom man i Kristus är syskon. Paulus verkar alltså inte ha någonting generellt emot att kvinnor deltar i gudstjänstlivet på samma sätt som män, och Paulus omgav sig av många kvinnliga medarbetare.

3) Den lokala situationen är att det vid vår tideräknings början inte var helt ovanligt med falska “gnosis-läror”, där man antingen ansåg att kroppen var skild från anden och att man därför inte fick ohelga kroppen med sexuellt umgänge osv. Eller att man gjorde precis tvärtom, dvs. att eftersom det andliga är skilt från kroppen kunde man synda hur mycket som helst med kroppen utan att anden påverkades. En gnosis-lära som spred sig var att det inte längre fanns någon skillnad mellan könen och att äktenskapet därmed blev oviktigt. Dessa läror är “världsliga” och “obibliska” till sin natur, och bör inte undervisas i församlingen.

4) Det specifika problemet är att det i församlingen i Efesus fanns stora problem med sådana som undervisade “falska läror” (1 Tim 1:3) och “oandligt, tomt prat” (1 Tim 6:20-21, 2 Tim 2:16). Dessa falska lärare verkar ha undervisat förbud mot att gifta sig, att man inte fick äta all sorts mat (1 Tim 4:3) och att uppståndelsen redan har ägt rum (2 Tim 2:18). Dessa falska läror verkar i Efesus ha väckt särskilt intresse just hos de kvinnliga församlingsmedlemmarna (2 Tim 3:6), något som ledde till att de inte ville gifta sig och föda barn (1 Tim 5:14). Förmodligen spred sig denna världsliga och obibliska “feminism” till en början från kvinna till kvinna, men riskerade nu att få fotfäste i hela församlingen.

5) Den bakomliggande principen är att man inte ska undervisa världsliga, obibliska och falska läror som upplöser gränserna mellan det manliga och det kvinnliga eller som förminskar vikten av äktenskapet. En instruktion som naturligtvis gäller för både män och kvinnor. Om kvinnor (eller män) står för denna falska undervisning så måste de sluta undervisa så i församlingen eftersom det hindrar det sanna evangeliets utbredande.

SLUTSATS

Om man läser Paulus ytligt tror jag det är lätt hänt att man får för sig att den andliga sanning som Paulus vill förmedla är att kvinnor aldrig under några omständigheter får undervisa, men med hjälp av den här “fem-stegs-raketen” landar vi i en annan djupare biblisk sanning som kan tala in i vår tid idag. Vi ska inte bortse från skillnaderna mellan man och kvinna och skapa ett könlöst “hen”, utan istället lyfta fram det i positiv bemärkelse och låta våra olikheter komplettera varandra. Annars riskerar vi att skapa en könsförvirring som orsakar dåligt mående bland unga människor. Vi lär oss också vikten av den universella andliga sanningen om äktenskapet mellan man och kvinna såsom en välsignelse från Gud. Om en världslig och obiblisk feminism undervisas i församlingen bör vi inte lyssna på den som undervisar så.

För dig som är intresserad av ännu mer liknande läsning rekommenderar jag Mikael Tellbes senaste bok “Paulus mot väggen”.

Dela

Comments 6

 1. Hej! Hamnade här p.g.a. googling inför ett jobb (jag är översättare). Har läst ditt inlägg och måste säga att jag häpnar över att du tror att du på nåt sätt förklarat eller rättfärdigat citatet du nämner. Din text framstår som en desperat troendes sätt att förklara det totalt ologiska och obsoleta.

  Det ena könet ska inte bestämma över det andra eller ha förmåner som inte det andra har. Har man nåt slags förmåga att tänka logiskt kan man helt enkelt inte läsa Bibeln och komma fram till att den förespråkar jämställdhet. Alla dessa “bibelstudier” och “bibeltolkningar” finns ju för att försöka förklara varför det står så mycket föråldrat strunt i Bibeln, om att kvinnor ska hållas kort och lida, att slavar är okej o.s.v. “På den tiden tänkte man…”, “man måste ta i beaktande att…”, “det är inte så han menar…”

  Hade en kvinna skrivit ens en bråkdel av allt det där, skulle hon ha blivit bränd på bål. Just saying.

  1. Precis! Så lätt för en man att se det ur en positiv vinkel. Hade det stått åt andra hållet, till kvinnans fördel, då hade det varit annorlunda.
   Tyvärr är bibeln guds ord, och guds ord kan inte byggas på den tidens kultur. Hans ord ska nå fram till alla. Annars är det meningslöst.
   Det finns inget syfte med “ni är jämställda i värde, men ni ska agera som att ni har olika värde”.

   Jag är personligen inte emot att vara hemmamamma, föda barn och laga mat. Tvärtom. Men det ska inte vara “hållas kort” och i tyst lydande. Det gör mig till en djupt olycklig slav som mannen kan njuta av som en ägodel och boskap.

  2. Intressant inlägg! Hamnade också på denna hemsida genom googling, har alltid haft ett intresse av att försöka sätta mig in i och förstå enskilda kristnas trosuppfattningar och de olika kristna samfundens trosläror (är auktor av studium kring ämnen i Bibeln som kan uppfattas som känsliga och problematiska för oss kristna idag). Några tankar kring ditt inlägg.

   1) Enligt Bibeln skapades vi människor till Guds avbild; karaktärs- och utseendemässigt (vi hör, ser, känner, har ett språk; kommunikation och förstånd). Det betyder inte att vi ÄR Gud eller har samma kraft och förmågor som vår Skapare.

   2) Adam som skapades först sattes som Guds ställföreträdare att bruka och vårda Edens trädgård. Adam och Eva fick senare tillsammans uppdraget att lägga jorden under sig och härska över de lägre varelserna; fåglarna, fiskarna och alla djuren.

   Lägga jorden under sig = Gud gav människan rätten att använda jordens resurser för sina behov inom gruvdrift – jordbruk – vetenskapliga upptäckter och uppfinningar.

   Härska = ett ord som för många har en negativ klang – men människan fick ett ansvar att förvalta och vårda skapelsen – inte att missbruka och förstöra den. Det handlar om att använda de välsignelser som Gud har gett oss på ett sätt som ärar Gud och gagnar människans utveckling.

   Redan från början gav Gud Adam och Eva olika roller (design innebär alltid en funktion). T.ex. namngav Adam Eva och djuren (Gud namngav Adam), vilket enligt Bibeln speglar en viss auktoritet. Även om Adam och Eva hade samma värde, var de funktionellt olika. Adam som skapades först var kvinnans “huvud”, men trots att det var Eva som begick den första överträdelsen, hölls Adam ansvarig för hennes synd; han hade brustit i sin ledarroll.

   3) Lucifer (Satan) – som var den ängel som stod högst i rang – blev (utan anledning) missnöjd med sin position eller ställning i himlen. Han ville bli som Gud, ja, t.o.m. vara Gud.

   4) Satans själviska karaktärsegenskaper har vi ärvt efter syndafallet i Edens lustgård – blickar vi tillbaka så har frukten eller konsekvenserna varit fruktansvärda.
   (Människan hade från början ett förnuft och en vilja att älska och lyda Gud. Vid syndafallet förlorade vi rättfärdigheten och heligheten från Gud. Endast genom tron på Jesus Kristus och hans rättfärdighet kan vi få förlåtelse för våra synder och bli räddade från Satans makt.)

   5) Adam och Eva skapades jämlika. Eva var på sätt och vis ‘Adams andra jag’ när hon skapades av ett revben från Adams sida. Men Eva formades varken till att vara hans överhuvud eller till att vara underlägsen honom. Hon skulle stå vid hans sida, älskas och beskyddas av honom men efter syndafallet förändrades vissa av villkoren.

   Från att Gud hade skapat Eva jämlik med Adam och de hade levt i harmoni med varandra – förde synden med sig oenighet. Den enda utvägen för att bevara enigheten och harmonin, var att den ena parten underordnade sig den andre.

   Det var Eva som först bröt mot Guds lag; hon frestade Adam och fick honom att synda. På grund av Guds beslut blev det Evas livsöde att underordna sig Adam. När mannens ledarställning inte missbrukas (vilket den tyvärr oftast gör) – så har det visat sig vara en välsignelse för familjen, församlingen/kyrkan och samhället i stort.

   6) Underordna är en översättning ifrån grekiskans ”hupotassō” som betyder att vara underordnad; vara under lydnad; underkasta sig (lydig). Obs! Det betyder inte att någon ska bestämma över den andra! Sker det med ömsesidig kärlek – vilket är en förutsättning – blir resultatet enighet och harmoni.

   Om ett ledarskap är förtryckande – blir underkastelsen en börda – ja, till och med en förfärlig förbannelse. När ledarskapet däremot är kärleksfullt, är det nästan transparent. Där finns det uppmuntran, kärlek och lyssnande. Att underordna sig blir då lätt eftersom två viljor går åt samma håll; lydnad blir naturligt eftersom din vilja är densamma som den “påtvingade” viljan – du skulle ju ändå sträva efter att göra det på samma sätt. Ef 5 synliggör detta hängivna ledarskap som tilldelats mannen i familjen och kyrkan – där den manliga ledaren är en förebild eller typ av Kristus.

   (Pga. vår själviska natur har vi väldigt svårt att förstå och acceptera att vara underordnad någon. Vi kanske ibland uppfattar det som en svaghet, men många tänker inte på att Jesus som är alltings Skapare underordnade sig sin himmelske Fader!)

   7) Summering. I himlen och på jorden har Fadern, Sonen och den heliga Anden olika roller bl.a. i frälsningsverket. Trots det är de ett. Det råder fullkomlig enighet dem emellan. Ingen är avundsjuk på den andres roll.

   Gud har skapat/designat mannen och kvinnan olika. De har fått olika roller att fylla. Det var och är inte meningen att vi ska vara avundsjuka på varandras roller eller uppgifter. När vi accepterar varandra – kompletterar vi också varandra. Vi bör inte ifrågasätta Guds beslut; allt han gör är av kärlek och omsorg om oss. Gud vet alltid vad som är bäst för oss. Kärleken till Gud och varandra bidrar alltid med välsignelser som enighet och tolerans. Det kanske var lite utanför ämnet – men ändå viktigt. :-)

 2. Jag är kvinna som fått fly för mitt liv i Sverige just p g a kristna kvinnor och män som varit avundsjuka på de andliga gåvor Herren gett mig. I trosrörelsen har man predikat Paulus och identifierat sig med denna OGIFTA man som dödat Stefanus. Jesus är vägen, sanningen och livet. De allra flesta äktenskap som upplöses i Sverige sker för att manen varit otrogen eller tittat på pornografi och super. Låt oss predika hela Guds rådslut. Vill vi nå människorna som inte redan är “friska” krävs ett större hjärta. Vill vi vara fariséer och skriftlärda eller barmhärtiga samariter tillika Jesu lärjungar?

 3. Varför skriver Paulus inte rakt ut det du menar? Att problemet är villoläror och att det är det som måste ändras? Det blir ju här en attack på kvinnorna och inte villolärorna.

 4. Vad kom du fram till i dina studier? Redan under punkt 1 kommer jag fram till att frågan inte alls är behandlad, då skulle det finnas något i din slutsats. Jag undrar vem vi skulle väcka anstöt hos i vårt samhälle så att det skulle hindra evangeliet? Och tack och lov för alla som avskaffade slaveriet, Gud själv straffade Israel för att de inte släppte den fri som var tvungen att ta tjänst hos någon utan lön. Målet var att den skulle få betalt och kunna klara sig själv efter en tid. Hade man möjliggjort detta, eller skulle församlingen nu bära kostnaderna för alla frisläppta slavar som i sin nya frihet inte ville arbeta alls? Du måste vara konsekvent, antingen har Gud fött kvinnan på nytt och därmed gett Den Helige Ande, då spelar det ingen roll. Kött är kött och Ande är Ande och här görs ingen skillnad på kön. Det är församlingens ansvar att pröva vad som sägs.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.