Share →
  • Jessica

    Kan du skriva ett inlägg om bön? Tips, råd? Hur ofta? HUR ska man be, VAD ska man be? Finns det roliga hjälpmedel, som till exempel en app? Tidegärden? 

  • http://www.christianmolk.se Christian Mölk

    Det finns lika många sätt att be som det finns människor på jorden :) Men jag skulle kunna skriva om hur jag ber för att kanske kunna inspirera eller ge tips. 

Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt. Kommentarerna är gratis och online. "Det ni har fått som gåva, ge det som gåva." (Matt 10:8b). Läs mer
eBook
Nu kan du gratis ladda hem en komplett Bibelkommentar med tillhörande mp3-predikningar som du kan läsa eller lyssna på i din iPad, surfplatta eller dator. Läs mer
MP3
Lyssna på Christian Mölks Bibelpredikningar. "Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar." (Heb 4:12).   Läs mer