• Christian Mölks Bibelkommentarer

 • Nepal

  Converting to Christianity in Nepal

 • Hur blir man kristen?

  Hur blir man kristen?

 • E-böcker

  Ladda hem gratis e-böcker

 • Bibelpredikningar

  Lyssna på mp3-predikningar

 • Martyrerna

  Martyrerna

 • Den svenska frikyrkans framväxt

Introduktion

Även om den helige Ande i sig själv är osynlig, så visar hans namn, symboler och aktivitet vem han är. De vanligaste namnen på den helige Ande är Guds Ande, Herrens Ande, Faderns Ande, Jesu Ande, helighetens Ande, livets Ande, härlighetens Ande, den evige Ande, Hjälparen, sanningens Ande, vishetens Ande, nådens och bönens Ande, barnaskapets Ande, domens och reningens Ande. Några av de vanligaste symbolerna för den helige Ande är duva, vind, storm, eld, olja, vatten och sigill.

Bibelord

2Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.” (1Mos 1:2)

 6Herrens Ande skall komma över dig, och du skall profetera med dem och bli förvandlad till en annan människa.” (1Sam 10:6)

20och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande kommer att tala genom er.” (Matt 10:20)

7Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande.” (Apg 16:7)

26När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.” (Joh 15:26)

10Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde.” (Sak 12:10)

16När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom.” (Matt 3:16)

3Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” (Apg 2:3–4)

38Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.” (Apg 2:38)

Samtalsfrågor

 1. Vad säger alla dessa namn och titlar om vem den helige Ande är?
 2. Är det positivt eller negativt att mötas av Guds Andes eld?
 3. Har du personligen upplevt någon av den helige Andes namn eller symboler?
 4. Hur beroende är vi kristna av den helige Ande för att leva som Jesu lärjungar?

Fler intressanta bibelord

Rom 1:4, Rom 8:2, 1Pet 4:14, Heb 9:14, Joh 14:26, 5Mos 34:9, Rom 8:15, Jes 4:4, Apg 2:2, Apg 10:38, Joh 7:37–39, Ef 1:13

Introduktion

Guds rike, även känt som himmelriket, är inte en geografisk plats. I Guds rike regerar Jesus regerar som Herre och kung, i kontrast till Världens rike, där Djävulen regerar. Guds rike har kommit till jorden i och med Jesus, breder ut sig mer och mer varthelst budskapet om Jesus sprids, och kommer att komma i sin fullhet den dag då Jesus återvänder. För att komma in i Guds rike behöver man omvända sig, tro på Jesus, lämna allt och födas på nytt. De som är fattiga, små och syndiga har lättare att komma in i Guds rike än de som är rika, högfärdiga och självrättfärdiga. Väl inne i Guds rike råder andra regler och förutsättningar än i världens rike; vi är inte längre slavar och herrar utan istället bröder och systrar och tanken är att det ska råda kärlek, fred, frid, förlåtelse, upprättelse, renhet och glädje emellan oss.

Bibelord

1Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och predikade i Judeens öken 2och sade: ”Omvänd er, ty himmelriket är nära.”” (Matt 3:1–2)

16Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in.” (Luk 16:16)

14Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” (Matt 24:14)

20Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: ”Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.”” (Luk 17:20–21)

15Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.”” (Mark 10:15)

3Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”” (Joh 3:3)

5Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom?” (Jak 2:5)

15Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade: ”Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.”” (Upp 11:15)

Samtalsfrågor

 1. Vad är det för skillnad mellan att vara medborgare i Guds rike och medlem i en församling?
 2. På vilket sätt syns Guds rike i vår församling?
 3. Hur blir vi bättre på att lära oss leva efter Guds rikes regler och förutsättningar?
 4. Varför är det så svårt för rika att komma in i Guds rike?

Fler intressanta bibelord

Luk 6:20, Kol 1:12–13, Ef 5:5, Gal 3:26–28, Upp 12:10, 1Kor 15:24, Luk 22:18, Luk 9:59–62, Apg 14:22, Matt 16:28, Luk 13:20–21, Mark 4:30–32, Apg 28:31, Luk 8:1, Matt 13:44, Matt 19:23–24, Matt 8:11, Matt 5:10, Matt 19:14, Matt 7:21, Joh 18:36

Introduktion

Gud är inte passiv och avlägsen, han är aktiv och nära och har makt att göra vad han vill. Genom historien har han utfört sitt verk genom bl.a. profeterna, Israel, Jesus Kristus, och idag främst genom sin församling och individuella troende. Gud agerar här i världen bl.a. genom att skapa, döma, frälsa, hjälpa och förse. Gud har gett församlingen i uppdrag att sprida de goda nyheterna om Jesus och ger kraft och gåvor åt alla som går i hans namn. En dag skall Jesus komma tillbaka och döma alla människor.

Bibelord

6Du ensam är Herren. Du gjorde himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt som är på den, haven och allt som är i dem, och du håller dem alla vid liv. Himlens härskara tillber dig.” (Neh 9:6)

13Redan från första dagen är jag denne Gud. Ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då förhindra det?” (Jes 43:13)

17Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han er regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får.”” (Apg 14:17)

29Ty riket är Herrens, han råder över hednafolken.” (Ps 22:29)

13Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.” (Fil 2:13)

12Det finns bara en lagstiftare och domare, han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du, som dömer din nästa?” (Jak 4:12)

9Han skall döma världen med rättfärdighet, skipa rätt bland folken med rättvisa.” (Ps 9:9)

14Frukta därför inte, du mask Jakob, ni Israels män. Jag hjälper dig, säger Herren. Israels Helige är din återlösare.” (Jes 41:14)

11Jag, jag är Herren, förutom mig finns ingen frälsare.” (Jes 43:11)

10Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen.” (Ef 3:10)

19Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.” (Fil 4:19)

Samtalsfrågor

 1. Kan man förstå att Gud finns genom att se vad han har skapat?
 2. Om Gud har makt att göra vad han vill, varför finns det då så mycket ondska i världen?
 3. På vilket sätt verkar Gud genom oss kristna idag?
 4. Finns det någon nutida händelse som du tror Gud har gjort?

Fler intressanta bibelord

Rom 8:19–23, Upp 20:11-15, Joh 5:17, 1 Mos 1, Apg 17:24–28, Hes 39:27–28

Butik
Köp Christian Mölks Bibelkommentarer som utskrivna häften! Perfekt för dig som föredrar att hellre läsa på papper än på en skärm.
eBook
Nu kan du gratis ladda hem en komplett Bibelkommentar med tillhörande mp3-predikningar som du kan läsa eller lyssna på i din iPad, surfplatta eller dator.
MP3
Lyssna på Christian Mölks Bibelpredikningar. "Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar." (Heb 4:12).