Pastor Christian Mölk | Skörden är stor, arbetarna är få

Jag har alltid drömt om äventyr och exotiska länder. När jag var liten fascinerades jag av Himalayas mystiska berg och glömda städer i Sydamerika. När jag strax före millenieskiftet blev en Jesu lärjunge la Gud nästan direkt Nepal på mitt hjärta. Sen dess har jag drömt om att bli missionär.

För några år sedan kallade Gud mig in i sin tjänst som pastor. Jag fick ett personligt möte med Jesus där jag fick se honom och höra honom. Sen den dagen har jag tjänat Gud av hela mitt hjärta. Jag brinner för missionen och även om jag själv inte är missionär så vill jag inspirera och hjälpa andra att haka på tåget!

Som pastor och föreståndare har jag stor möjlighet att vara delaktig i missionen. Jag gör allt jag kan för att stötta de hjältar som har gett sina liv för att leva som missionärer i främmande länder. Många av dem vet att det är ett mycket farligt liv och de är beredda att dö för sin tro. Men det är egentligen ingen stor fråga för dem, för de har ju redan gett sina liv till Jesus.

Jag känner människor som har döpt de första människorna i ett land. De är apostlar som lägger grunden för Guds rike i ett onått folk. De lever under förhållanden som en normal bortskämd västerlänning aldrig skulle kunna tänka sig, men de gör det för att Gud har lagt det aktuella landet på deras hjärta. De varken kan eller vill göra någonting annat eftersom det brinner en kärlekens eld i deras hjärta.

På nyheterna får vi dagligen höra om krig i Mellanöstern och flyktingkris i Europa. Men bakom rubrikerna finns en hel uppsjö av berättelser om hur muslimer möter Jesus och blir frälsta! För oss som möter flyktingarna här i Sverige och har kontakter i Mellanöstern är det ingen nyhet att det just nu pågår en väckelse i Arabvärlden! På grund av säkerhetsrisken för alla inblandade går det inte att gå ut med detaljer, men i sinom tid kommer detta att bli omöjligt att missa. Situationen i Mellanöstern kommer i Guds tid att snart vara helt förändrat.

Jag vill med denna text inspirera dig som läser detta att haka på tåget! Gud gör idag stora ting och han vill att du hjälper till!

Alla kan inte vara i frontlinjen och bli missionärer. Men vi kan alla vara med och stötta på olika sätt. Jag stöttar och möjliggör missionen i mitt jobb som pastor. Du kan vara förebedjare, gåvogivare, inspirerare, kontaktperson, styrelsemedlem, arbetare, medmänniska, osv, osv. Det finns mängder med uppgifter inom missionen! Alla är betydelsefulla och en del i ett enormt stort kugghjul som just nu är i rörelse! Du behövs!

Så om du vill engagera dig inom missionen, kontakta din lokala församlingspastor och fråga vad du kan göra. Leta reda på en missionsorganisation och fråga hur du kan bidra. Börja be för ett land och ett onått folk.

IMG_20160216_094204Så vad ska jag göra då? Jo, jag fortsätter att tjäna Gud här bland snön och träden vid den Norrländska kusten och i april åker jag några veckor till Himalayas berg i Nepal. Jag ska dra mitt strå till stacken och skapa förutsättningar för att missionen breder ut sig och når de människor som ännu inte har hört talas om Jesus eller nåtts av evangeliet. Det är min uppgift som Jesus har gett mig och som jag trofast vill utföra.

35Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. 36Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. 37Ändå är det ordet sant, att en sår och en annan skördar. 38Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete.” (Joh 4:35–38)

37Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. 38Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” (Matt 9:37–38)

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.