Pastor Christian Mölk | Kvinnliga pastorer

Det har nyligen varit internationella kvinnodagen och jag tänkte skriva lite personliga tankar om kvinnligt ledarskap. En återkommande fråga inom den kristna kyrkan har varit: ”får kvinnor vara präster/pastorer/ledare/missionärer?”

Ni som känner mig vet att jag är både Bibeltroende och pragmatisk vilket innebär att jag tror starkt på Bibeln men är samtidigt öppen för att om den helige Ande gör något som går emot min förståelse av Bibeln så kanske jag har uppfattat Bibeln fel och är därmed beredd att göra en omtolkning. Ett bra exempel på detta är kvinnligt ledarskap. I Bibeln skriver nämligen Paulus dessa minst sagt knepiga texter:

“Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er?” (1Kor 14:33–36)

“En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet,” (1Tim 2:11–12)

Vid en första anblick får dessa texter mig att tänka att kvinnor inte får tala, vittna, undervisa eller predika överhuvudtaget. Det verkar ju vara det som Paulus skriver. Missförstå mig rätt nu, men till en början så tänker den Bibeltroende sidan i mig att kvinnor onekligen inte får vara pastorer enligt Paulus. Även om jag inte alltid förstår Bibeln eller ens tycker att Paulus har rätt så måste jag ju böja mig inför Guds ord.

Men om jag tillåter den pragmatiska sidan i mig att tänka ett varv till så inser jag ju att den helige Ande gång på gång har fyllt kvinnor med sin helige Andes kraft, gett av sina gåvor till kvinnor och utrustat dem för tjänst. Om den helige Ande bekräftar dessa kvinnor, vem är då jag att förneka dem deras rätt? Blir jag inte då som fariséerna som såg att Jesus botade sjuka med Guds kraft men som ändå vägrade erkänna att Jesus kom från Gud?

Till en början står alltså den Bibeltroende sidan i mig och den pragmatiska emot varandra. Min slutsats blir då att om Gud bekräftar kvinnor deras lika rätt att tala i församlingen så ska inte jag förneka denna rätt. De svåra Bibelorden Paulus skriver måste jag gå igenom en gång till och fundera på om de inte var kulturspecifika och talade in i en situation som rådde för 2000 år sedan. Paulus skriver ju trots allt: “Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:28)

 • Har funnits många och  finns även kvinnor som på ett mäktigt sätt har blivit använda av, Gud.  Kahtryn Kuhlman, är bara ett exempel. Däremot kvinnor som står i Pastorstjänst är jag lite mer reserverad över. Orden: Det är en skam för en kvinna att tala i församlingen är onekligen väldigt starka, men samtidigt är det ju precis så det står, och vilka är vi att revidera, Guds Ord?
  Men jag är fullt ense med dig att Bibeln är inte alltid helt lätt att förstå…
  Ha en bra helg!

 • Min uppfattning är att kvinnor har lika stor rätt att vara pastorer som män. Men här finns det ju olika uppfattningar i den kristna kyrkan. Exempelvis Katolska kyrkan tillåter ju inte kvinnliga präster. Jag uppfattar det som att Livets ord också är väldigt restriktiva vad gäller kvinnliga pastorer, rätta mig omjag har fel?

  Jag tror att man måste förstå den texten kulturspecifikt, annars får det väldigt konstiga konsekvenser, typ att kvinnor aldrig får tala i kyrkan och det känns ju väldigt fel. 

 • Sara Mörling

   Tack, Christian! Hamnade på din sida när jag sökte om kvinnligt ledarskap i Bibeln på Google… Jag brottas själv med bibeltexten och har gjort i många år. Knepig text. När jag undersökt vilka kulturella aspekter man försökt lyfta fram har jag inte tyckt att de varit hållbara. Paulus ger ju själv en universell anledning som det är svårt att ”bortförklara”. Att vi idag har svårt för texten är ju också väldigt kulturellt. I större delen av världen utgör den texten inget problem. Kan kvinnor med gåvor i ledarskap, undervisning etc. få möjlighet att bygga upp församlingen på andra sätt än att just vara församlingsledare? Jag har själv inte landat i frågan känner jag och det blir ett glapp mellan teori och praktik.
  Jag gillar din dubbla ödmjukhet åt båda håll. :o)
  /Sara Mörling

 • jag tycker det är rätt otydligt i frikyrkan vad en pastor är, dennes roll etc. inom sv.kyrkan är det ju prästen som ska förvalta sakramenten och förkunna ordet, och utan prästen går det inte att vara kyrka eller fira gudstjänst. men i frikyrkan ser det annorlunda ut. det finns många olika sorters pastorer och ledare, såsom föreståndare, ungdomspastor, familjepastor, pastorer med diakonal inriktning, pastorer med mer administrativt och övergripande ansvar och så vidare. människor passar förstås olika bra att ha dessa uppgifter, eftersom gåvorna är fördelade. frågan om kön när man talar om ledarskap känns så gruvligt irrelevant, tycker det är bättre att prata om vad ledarskap är och om gåvofördelning istället. det finns en plats för alla i Guds hushåll, och det är hemskt beklagligt att neka en person detta pga kön. oavsett om det handlar om att undervisa eller baka fika. frid och jämlikhet i kristus!

 • Det är mycket möjligt att Livets Ord har som du skriver en restriktiv syn när det gäller kvinnliga pastorer. Men det finns exempel på s k trosförsamlingar som har haft och kanske fortfarande har kvinnliga pastorer. Att läsa Bibeln ur ett kulturspecifikt perspektiv ställer jag mig dock en aning främmande till. För om vi börjar rota i en del, då är vi snart och rotar i en helt annan del och var hamnar vi då till sist?

 • Sara,

  Det finns många lärda och respekterade Bibellärare som har kommit fram till att kvinnor inte får vara pastorer, men å andra sidan finns det också många som kommit fram till motsatsen. 

  Hur kan man undervisa och vara en ledare i församlingen utan att vara en församlingsledare? :) Paulus är ju ganska hård och tillåter inte ens kvinnan att tala i församlingen så ska vi ta honom på orden så blir det en väldigt konstig församling. 

  Jag tror att Paulus övergripande syfte var att riva ner de murar som skiljer judar och hedningar åt, herrar och slavar åt, män och kvinnor åt. Inte så att han vill skapa ett könlöst samhälle, en man är ju fortfarande en man och en kvinna fortfarande en kvinna, men de orättvisa strukturerna tror jag han ville ha bort. 

  Om vi jämför med slaveri så ser vi ju att Paulus rent generellt ville ha bort slaveriet, men att han ibland ändå gav instruktioner hur en herre skulle behandla sin slav. Paulus ville inte förbjuda slaveriet utan ville istället att herrarna frivilligt skulle frige sina slavar pga att Kristi kärlek förvandlat dem. 

 • Maja,

  Jag håller med dig. Om vi ser att Guds Ande bekräftar en kvinna som pastor, vem är då vi att förneka henne denna rätt? 

  Håller dock inte med om att denna fråga är gruvligt irrelevant :) Jag tror det är viktigt att diskutera dessa Bibelord för att kunna förstå syftet. Det finns många Bibeltroende människor som respekterar Bibeln väldigt mycket och vill göra så som Paulus skriver. Vill man få en Bibeltroende människa att förstå Paulus på ett annat sätt måste man grundligt visa vad Paulus menade. 

 • Tony, 

  för att förstå Bibeln tror jag man måste läsa ur ett kulturspecifikt perspektiv. Jag ska förklara vad jag menar, det är inte så farligt som det låter :) 

  Bibeln är Guds ord, men den är skriven av människor i en specifik kultur. Jag tror man gör sig själv en björntjänst om man alltid bara läser som det står. Ibland kanske något symboliserar något helt annat i en judisk kultur och i en svensk kultur. Vill man förstå Bibeln fullt ut måste man sätta sig in i vad de som skrev Bibeln menade, vad deras poäng var. 

  Ett exempel på detta är när Jesus säger: “Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig.” (Matt 10:38). För att förstå vad syftet med vad Jesus säger så måste man sätta sig in i vad ett kors betydde då. Ett kors idag är ju ett halsband så om man bara läser som det står så betyder ju det att man ska ha ett halsband på sig för att kunna följa Jesus. Men sätter man sig in i den romerska kulturen förstår man att ett kors är något helt annat i deras kultur, ett avrättningsredskap. Då får Jesus ord en helt annan innebörd. 

  Så här tror jag att man måste läsa all Bibeltext för att kunna förstå vad Gud vill lära oss. Ofta går det att läsa precis som det står men ibland betyder en sak något helt annat i en annan kultur och då behöver man förstå vad poängen med Bibeltexten är för att kunna förstå i en annan kultur.

 • Jag är inte beredd att helt hålla med dig. Men jag uppskattar mycket ett positivt meningsutbyte med dig, utan några hårda ord och anklagelser hit och dit, något som en del kristna bloggare och andra skribenter borde tänka över mer än en gång.

 • Jag får ofta höra att jag håller en god ton här på hemsidan. Det känns bra! Man kan ha olika åsikter men ändå respektera varandra. 

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.