Den helige Andes personlighet

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

Den helige Ande är inte en opersonlig kraft, utan en person med en egen personlighet. Guds Ande kan bedrövas när vi kristna uppför oss illa. Den helige Ande jobbar aktivt och osjälviskt med att lära oss kristna mer om Jesus och bistår oss med hjälp i olika situationer. Bibelord “26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt …

Vad säger Bibeln om Guds Ande?

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

Guds eviga Ande, den tredje personen i Treenigheten, beskrivs ofta med ord som ”ande”, ”andedräkt” och ”vind”. När Gud blåser in sin Ande i människan så får hon liv, och när Gud fyller människan med sin Ande så får hon livfull kreativitet. Den helige Ande är en person som vet allt, är evig, helig och har oändlig kraft. Guds Ande …