Bibelandakt 13: Gud prövar Abraham

Christian Mölk Leave a Comment

“En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: ”Abraham!” Han svarade: ”Ja, här är jag.” Då sade han: ”Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som bränn-offer på ett berg som jag skall visa dig.”” (1Mos 22:1–2)

Bibelandakt 12: Isaks födelse

Christian Mölk Leave a Comment

“Herren såg till Sara så som han hade lovat, och Herren gjorde med Sara som han hade sagt. Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom, just vid den tid som Gud hade sagt honom. Abraham gav namnet Isak åt sin son som han fått, som Sara hade fött åt honom. Och Abraham omskar sin son Isak när han var åtta dagar …

Bibelandakt 11: Omskärelsens förbund

Christian Mölk Leave a Comment

“Sedan sade Gud till Abraham: ”Du ska hålla mitt förbund, du och dina efterkommande från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla: Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Ni ska skära bort er förhud, och det ska vara tecknet på förbundet mellan mig och er.” (1Mos 17:9–11)

Bibelandakt 10: Abram blir Abraham och Saraj blir Sara

Christian Mölk Leave a Comment

“Då föll Abram ner på sitt ansikte, och Gud sade till honom: ”Se, detta är mitt förbund med dig: Du ska bli far till många folk. Därför ska du inte mer heta Abram, utan ditt namn ska vara Abraham, för jag har gjort dig till far för många folk. … Och Gud sade till Abraham: ”Din hustru Saraj ska du inte mer kalla …

Bibelandakt 9: Saraj och Hagar

Christian Mölk Leave a Comment

“brams hustru Saraj hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Saraj sade till Abram: ”Se, Herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Kanske kan jag få barn genom henne.” Och Abram lyssnade till Sarajs ord.” (1Mos 16:1–2)