Guds rike

Christian Mölk Bibelteman, Teologi Leave a Comment

På Jesu tid var det judiska folket ockuperat av Rom och det fanns en stor förväntan på att Gud skulle ingripa genom att sända en Messias som skulle köra ut romarna och återupprätta Israel som en mäktig nation igen. När Jesus träder fram och predikar om Guds rike så tror många att Jesus är denne Messias som med våld ska …

Guds namn

Christian Mölk Bibelteman, Teologi Leave a Comment

Klicka här för att komma till Vilka är Guds olika namn? När Gud för första gången presenterar sig själv med namn så säger han till Abraham; ”Jag är El Shaddai” (1 Mose 17:1). När Gud senare uppenbarar sig för Mose så säger han: ”Jag är Yhwh. För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som El Shaddai, men under mitt namn Yhwh gjorde …