Vad säger Bibeln om onani?

Christian Mölk Bibelfrågor, Frågor & svar, Vanliga frågor

Bibeln säger inget konkret alls om onani. Den Bibeltext som man dock oftast brukar hänvisa till vad gäller onani är berättelsen om Onan: “Juda tog åt Er, sin förstfödde, en hustru som hette Tamar. Men Er, Judas förstfödde, var ond i Herrens ögon och Herren dödade honom. Då sade Juda till Onan: ”Gå in till din brors hustru, gift dig …

Vad säger Bibeln om homosexualitet?

Christian Mölk Bibelfrågor, Bibelsamtal, Frågor & svar, Vanliga frågor

Här är alla de elva bibelord som på ett eller annat sätt tar upp homosexualitet. De har en väldigt stor spännvidd och varierar från att beskriva våldtäkt, manlig tempelprostitution och manliga och kvinnliga homosexuella relationer med samtycke. Gamla testamentet 1 Moseboken “1 På kvällen kom de två änglarna till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port. När Lot fick se …