1 Kor 14:33-35 – Kvinnan skall tiga

Christian Mölk Biblisk feminism, Blogg Leave a Comment

“Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen.” (1Kor 14:33–35)

Vid en ytlig läsning av dessa versar kan man lätt få för sig att Paulus påstår att kvinnor alltid och i alla tider måste ”tiga” på gudstjänsterna i alla församlingar överallt. Men genom att läsa Paulus ord genom min hemmasnickrade ”fem-stegs-raket” (1) Paulus övergripande vision, 2) Paulus övriga texter, 3) den lokala situationen, 4) det specifika problemet och 5) de bakomliggande principerna), kommer jag fram till en annan slutsats, som faktiskt berör både kvinnor och män.

FEM-STEGS-RAKETEN

1) PAULUS ÖVERGRIPANDE VISION är att det i församlingen inte skall råda någon skillnad vad gäller etnicitet, social status eller kön. Denna långsiktiga vision måste dock underordna sig spridandet av evangeliet.

2) I PAULUS ÖVRIGA TEXTER kan vi se att Paulus inte hade någonting emot att kvinnor ber eller profeterar (1 Kor 11:5). I Apostlagärningarna ser vi att Priska, en av Paulus kvinnliga medarbetare, var en av de som undervisade Apollos (Apg 18:26). I Gal 3:28 slår Paulus fast att vi ”i Kristus” inte är vare sig ”man eller kvinna” utan ”ett i Kristus”. Detta innebär inte att det inte längre är någon skillnad mellan män och kvinnor, utan att man i församlingen inte längre bör göra åtskillnad enbart pga kön eftersom man i Kristus är syskon. Paulus verkar alltså inte ha någonting generellt emot att kvinnor deltar i gudstjänstlivet på samma sätt som män, och Paulus omgav sig av många kvinnliga medarbetare (Rom 16).

3) DEN LOKALA SITUATIONEN är att det i församlingen i Korinth fanns ett överflöd av andliga nådegåvor, samtidigt som korinthierna verkar ha varit ”okunniga i fråga om de andliga tingen” (1 Kor 12:1). Detta verkar ha lett till ”oordning” vid gudstjänsterna, något som Paulus försöker ställa till rätta i kapitel 12-14 i Första Korinthierbrevet. Församlingen i Korinth hade sitt ursprung i den lokala judiska synagogan (Apg 18). I synagogor vid den här tiden brukade män och kvinnor sitta tillsammans när de firade gudstjänster, men männen hade generellt sätt fått mer undervisning i den judiska Lagen än kvinnor.

4) DET SPECIFIKA PROBLEMET verkar vara att både kvinnor och män i Korinth missbrukade de andliga gåvorna på ett sådant sätt att det störde ordningen vid gudstjänsterna genom att alla samtidigt talade i tungor och profeterade i munnen på varandra, så att till slut ingen förstod någonting. I 1 Kor 14:33-35 uppmanas kvinnorna att ”tiga” och i 1 Kor 14:28, 30 ser vi att Paulus instruerar även männen att ”tiga” om de talar i tungor och ingen uttyder, eller om de profeterar och någon annan får en uppenbarelse. I 1 Kor 14:27, 29 instruerar Paulus att i motsats till korinthiernas oordning bör ordningen vara att tala ”en i sänder”, att ”uttyda det”, och att ”pröva det som sägs”. Paulus är alltså inte generellt emot att kvinnor brukar de andliga nådegåvorna. Om kvinnorna upplever att de har för lite kunskap om Bibeln eller de andliga gåvorna, bör de inte störa gudstjänsterna med för mycket frågor, utan hellre samtala med sina män om detta där hemma.

5) DEN BAKOMLIGGANDE PRINCIPEN är att det bör råda ordning vid gudstjänsterna och att man bör bruka de andliga gåvorna på ett ordnat sätt. Den som stör, oavsett om det är en man eller en kvinna, bör ”tiga”.

SLUTSATS

Gudstjänsten är en plats för både män och kvinnor att tillsammans bruka de andliga gåvorna på ett ordnat sätt. Om en person eller grupp stör gudstjänstordningen genom att missbruka de andliga gåvorna eller ställa för många frågor, oavsett om det är män eller kvinnor, bör de istället under gudstjänsten tiga och sen diskutera frågorna hemma.

TILLÄGG

I den grekiska grundtexten är det mer tydligt att det står ”liksom överallt i de heligas församlingar” direkt efter ”Gud är inte oordningens Gud utan fridens”. Uttrycket ”liksom överallt i alla församlingar” används tre gånger till i 1 Korinthierbrevet, och alltid för att avsluta föregående påstående. Så en mer trolig översättning är “Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens, liksom i de heligas alla församlingar. Kvinnorna skall tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger.”

“Därför ber jag er: bli mina efterföljare. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han skall påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar.” (1Kor 4:16–17)

“Bara det vet vi, att var och en skall leva i den ställning som Herren har tilldelat honom, då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar.” (1Kor 7:17)

“Men om någon har lust att strida om detta, så skall han veta att vi inte har en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar.” (1Kor 11:16)

“Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger.” (1Kor 14:33-34)

“Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens, liksom i de heligas alla församlingar. Kvinnorna skall tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger.” (1Kor 14:33–34 – Christians översättning)

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.