7 tankar om boken Välkomna varandra

Christian Mölk Blogg Leave a Comment

Här kommer några tankar och reflektioner jag har fått när jag läst boken “Välkomna varandra! – Bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan“.

1. För det första så tycker jag att det är väldigt viktigt att skilja på två frågor, en som handlar om teologi och en som handlar om själavård. I den teologiska frågan så har Pingst i allmänhet, och även jag, en traditionell och konservativ syn på homosexualitet. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att under rätt förutsättningar ha ett teologiskt samtal om Pingströrelsens teologi om homosexualitet. Vad gäller själavårds-frågan, dvs. hur Pingst har bemött homosexuella, hur de har behandlats, hur de mår och så vidare, där finns det också mycket att samtala om, be om förlåtelse för och prata om hur Pingst kan bli bättre.

2. Men, detta viktiga och nödvändiga samtal om själavård hamnar helt i skymundan pga. hur boken är upplagd och hur den presenterades av Libris förlagschef Jennie Sjöström i tidningen Dagen. Enligt Jennie Sjöström så vill Libris uttryckligen att Pingst, och andra frikyrkor, ska “ändra åsikt” i den teologiska frågan. Även innehållet i boken följer denna linje, dvs. det är inte ett samtal om teologi utan ett redan färdigt åsiktspaket som Pingst måste acceptera. När man lanserar boken på detta sätt har man redan bestämt att Pingst har fel och måste ändra sin teologi och det finns inget mer att diskutera i den teologiska frågan. Genom detta klumpiga förfaringssätt gör Libris självmål och smäller själv igen dörren för det ännu viktigare samtalet om själavårds-frågan.

3. För mig blir det bakvänt när Libris, ett bokförlag som (delvis) ägs av Pingst, vill ändra på Pingsts teologi. Det är ju Pingst som äger Libris och inte tvärtom. Libris förlagschef driver alltså frågor som går emot Pingsts teologi samtidigt som Pingst äger Libris. Om Libris nu ska ägas av frikyrkorna behöver böckerna och dess teologi naturligtvis gå i någorlunda harmoni med ägarnas, och i alla fall inte aktivt försöka ändra ägarnas teologi. Personligen anser jag därför att, om det har gått till på det sätt som det verkar, då bör Pingst snarast avsluta sitt ägarskap i Libris.

4. Innan jag skriver något om bokens innehåll så kan det vara på sin plats att nämna att jag känner två inblandade personer. André Jakobsson har skrivit ett av kapitlen i boken och vi är pingstpastorskollegor här i Norrland och träffas regelbundet. André är pastor i Sävaråkyrkan, en församling ansluten både till Equmenia och Pingst. Jag har även studerat ihop med redaktören för boken, Tomas Poletti Lundström. Under våra studieår var Tomas en hängiven anarkist och vi hade en hel del intressanta diskutioner om bl.a. pacifism, staten och Bibeln. Jag har stor respekt för att både André och Tomas skriver och arbetar utifrån det de tror på, men i denna fråga så skiljer sig vår teologi åt.

5. Det finns mycket i boken jag skulle kunna kommentera teologiskt, men jag har valt ett exempel som jag uppfattar som ett av bokens i sina egna ögon starkaste teologiska argument för att bejaka homosexulla relationer. Det är kapitlet “Vad fördömer Bibeln?” skrivet av Niclas Öjebrandt. Författaren utgår ifrån att den traditionella synen på vad Bibeln säger om homosexualitet är att Bibeln nämner homosexualitet vid sex tillfällen och att alla dessa Bibelord är negativa och fördömer homosexualitet. Som svar på dessa sex Bibelord skriver han att “fler och fler bibeltolkare är överens om att fem av de sex texterna är tveksamma som underlag för ett fördömande av samkönade relationer utifrån motivet att det är en ordningsfråga”.

Det enda Bibelord som han anser återstår, nämligen Rom 1:26-27, bemöter han sen med olika argument. Exempelvis går han utförligt igenom Paulus uttryck “män som ligger med män” och argumenterar för att detta ska tolkas som ett “paidasteria”, ett slags övergreppsliknande förhållande mellan en vuxen man och tonårspojkar. I det romersk-grekiska samhället på Bibelns tid, fungerade ibland manliga slavar eller skolelever som ”kvinna” i ett homoerotiskt förhållande, där den vuxne mannen kunde tillfredsställa sina sexuella lustar. Genom detta övergrepp kunde en fri romersk man bekräfta sin dominanta position gentemot sina underordnade och den man som tog rollen som “kvinna” uppfattades som något skamligt.

Men när man läser Rom 1:26-27 ser man ju att det inte bara handlar om “män som ligger med män”, utan även “kvinnor som ligger med kvinnor”:

“Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.” (Rom 1:26–27)

Alltså faller ju hela argumentet om “paidasteria”, efterstom detta övergreppsliknande förhållande mig veterligen inte förekom bland romerska kvinnor. Dessutom står det ju att de “upptändes av begär till varandra“, dvs. båda inblandade parter hade begär till varandra och det var alltså inte ett sexuellt övergrepp.

6. Häromdagen var jag i Lycksele för att planera nästa års Lapplandsvecka. På planeringen uppkom frågan om huruvida vi skulle ha ett seminarium med panelsamtal utifrån boken “Välkomna varandra”. Men då kände jag mig tvungen att reagera. Eftersom jag inte anser att boken representerar Pingströrelsens teologi så anser jag inte att vi ska lyfta fram den här boken mer än nödvändigt på en så viktig konferens som Lappis. Jag är dessutom en av föreståndarna i Pingströrelsen i Norrland och anser att jag har ett visst ansvar för vad som sägs på Lappis och om det är något som jag anser inte stämmer med Pingströrelsens teologi tycker jag att jag behöver säga ifrån. Vem ska annars göra det?

Jag kan alltså tänka mig ett samtal om homosexualitet både utifrån ett teologiskt och ett själavårdande perspektiv, men då finns det i så fall andra, bättre böcker att ha som utgångspunkt för samtal. Eftersom boken ”Välkomna varandra” har som uttalat syfte att ändra Pingströrelsens teologi stämmer den onekligen inte överens med Pingströrelsens teologi och bör därför följdaktligen inte heller lyftas fram på Pingströrelsens konferenser. Huruvida det blir ett panelsamtal på Lappis eller inte återstår att se, men det bör åtminstone inte bli det om jag får bestämma.

7. Avslutningsvis, vi måste våga vara tydliga med att vi i Pingst inte kan välsigna det som Bibeln anger som synd. Vi kan inte ändra på Guds ord. Men, lika tydliga som vi bör vara teologiskt, lika kärleksfulla och respektfulla bör vi vara i vårt bemötande av alla människor, oavsett sexuell läggning.

Mvh // Bogvisiret

Share this Post

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.