Kristna afghaner har rätt till uppehållstillstånd!

Christian Mölk Blogg, Integration Leave a Comment

Afghaner som kommer till Sverige och konverterar till kristen tro riskerar döden om de återvänder till Afghanistan och har därmed enligt den svenska asyllagen rätt till uppehållstillstånd i Sverige! 

De senaste åren har många afghaner kommit till Europa och Sverige. Bara under år 2015 ansökte 41 564 afghaner om asyl i Sverige. De har lämnat Afghanistan dels pga. den försämrade säkerhetssituationen, den dåliga ekonomin, den svaga regeringen och den hopplösa framtidstron, men också för att man lockas av fred, frihet och möjligheten till ett bättre liv i Europa.

När afghaner kommer till Europa möter de kristendomen i form av vänliga kristna som visar kärlek genom att ge dem mat och husrum. Detta står ofta i stark kontrast till hur de uppfattar sin egen religion, som de ofta beskriver med ord som hat, våld, död, rädsla, etc.

Som ett resultat av detta väljer många afghaner att konvertera till kristendomen. De får äntligen en chans att lämna det mörka bakom sig, få tro på en kärleksfull Gud och få en ny kristen gemenskap i kyrkan. Många afghanska konvertiter vittnar om att man i samband med detta har upplevt inre frid, syndaförlåtelse, hopp, etc. De tror på Jesus, bekänner sin tro, döper sig, blir medlemmar i församlingen, läser Bibeln, ber till Jesus, växer i sin tro och evangeliserar bland sina trosfränder. För alla som möter dessa afghaner finns det ingen tvekan om att de nu är kristna afghaner.

Så långt allt gott. Vi gläds över att dessa människor blir kristna och får hopp om ett nytt bättre liv. Men det tragiska i allt detta är att dessa afghaner riskerar att bli deporterade tillbaka till Afghanistan, mot sin vilja och i strid med den svenska lagen.

Utrikesdepartementet beskriver situationen i Afghanistan så här i sin nya landrapport “Afghanistan – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 2015–2016”:

“Enligt konstitutionen är islam statsreligion. Konstitutionen slår fast rätten för anhängare av andra religioner att utöva sin tro inom lagens ramar, men anger också att inga lagar får bryta mot islams lära. Det är inte tillåtet för företrädare för andra religioner än islam att bedriva missionsverksamhet och det är inte tillåtet för muslimer att konvertera till andra religioner. Att konvertera kan tolkas som ett brott enligt sharialagstiftningen och är straffbart med döden.”

Enligt den svenska Utlänningslagen kapitel 4 paragraf 1 ska man klassas som “flykting” om man “känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av religiös uppfattning” eller enligt paragraf 2 klassas som “alternativt skyddsbehövande” om “det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden”.

En afghan som har blivit kristen uppfyller alltså Utlänningslagens kriterier och ska således vara betraktad som ”flykting” eller ”alternativt skyddsbehövande” och har därmed rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Den svenska lagen är i detta avseende mycket bra och tydlig, men behöver också följas.

Share this Post

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.