KD vill ta bort kyrkans rätt att viga

Christian Mölk Blogg, Pingst Leave a Comment

VigselNormalt sett brukar jag som pastor inte blanda mig i politik nämnvärt, eftersom jag anser att kyrka och stat ska hållas isär i så stor utsträckning som det går. Men ibland hamnar man i skärningspunkten, som i detta fall angående pastorers och prästers rätt att viga i juridisk mening.

Bilden till höger är från min första vigsel och speglar  min spontana reaktion när jag läste att KD:s nya partiledare Ebba Busch Thor vill ta ifrån mig min vigselrätt, enligt följande citat i tidningen QX:

“Jag som politiker ska inte berätta för präster hur de ska tolka sin bibel. Jag tycker inte att kyrkan ska ha rätt att viga överhuvudtaget. Det är en myndighetsutövning som borde ligga på staten och därefter kan man välja att rama in sitt giftermål med en religiös ceremoni.”

Ebba verkar alltså vilja dela upp vigseln i två delar, en juridisk och en religiös. Jag anser att detta är en felaktig uppdelning som förminskar betydelsen av det bibliska äktenskapet. När Gud instiftade äktenskapet (ja, det var Gud som instiftade äktenskapet, inte staten) gjorde han det som mer än bara en religiös ceremoni, han befallde även att mannen ska “lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.”. Att göra detta är att flytta ihop och börja dela sitt nya liv tillsammans. Detta bör givetvis omgärdas av samhällets skyddande lagar och inte bara av en religiös ceremoni. Och så har det ju varit i alla tider. När två personer ingår äktenskap så är det något mer än bara en religiös ceremoni.

Bakgrunden till att många präster och pastorer inte vill viga homosexuella är att man anser att det går emot Bibelns definition av vad ett äktenskap är (1Mos 1:27, 1Mos 2:24, Matt 19:4). Även Aftonbladet har intervjuat Ebba och lyfter fram att “KD ska bli ett hbtq-parti“. Det verkar alltså som att KD med Ebba som partiledare håller på att göra en omsvängning som riskerar stöta bort KD:s kärnväljare och grundare; Pingströrelsen.

När vigselrätten diskuterades inom frikyrkan för ett antal år sedan, valde de två samfunden Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen två olika vägar som kan vara intressanta att jämföra. EFK valde att avsäga sig sin juridiska vigselrätt helt, medan Pingst valde att ta beslut om att pingstpastorer endast får viga en man och en kvinna::

EFK bör sträva efter en principiellt korrekt uppdelning mellan statens och kyrkans ansvar. Vi bör på så sätt tydliggöra vårt arv av just frikyrklighet. Här måste vi gå före och visa hur en fri kyrka agerar i ett samhälle som bör präglas av jämlikhet, yttrandefrihet och religionsfrihet. Vi måste markera att vi som kyrkosamfund inte vill ha någon privilegierad ställning i dagens samhälle.”

Pingströrelsens vigselnämnd har tagit ett motsatt beslut och meddelat rörelsens församlingar och pastorer att de som innehar vigselrätt genom nämnden endast kan förrätta vigslar mellan en man och en kvinna. Vi menar att detta beslut är väl grundat och motiverat. Samhället ska förhindra diskriminering av människor oavsett om det handlar om diskriminering p.g.a. etnisk härkomst, kön, religion eller sexuell läggning. Men att betrakta äktenskapet mellan man och kvinna som unikt kan knappast vara diskriminerande. Denna relation är unik eftersom den är den enda som kan vara fruktsam. Och för oss som kristen rörelse är det avgörande skälet hur Bibeln definierar äktenskapet. Definitionen av äktenskapet som en förening mellan man och kvinna menar vi är djupt grundad i de bibliska texterna. Vår rörelses pastorer kan inte utföra handlingar som går utöver det mandat som vi uppfattar att bibeltexten ger oss.”

Enligt min åsikt gjorde EFK en historisk miss som avsade sig vigselrätten. Jag tycker Pingst gjorde helt rätt som stod upp för att det bibliska äktenskapet är mellan man och kvinna och att den kyrkliga vigseln är mer än bara en religiös ceremoni. Om pastorer och präster bara skulle få utföra den religiösa delen av äktenskapet förminskar vi äktenskapets betydelse. Man kan liksom inte skilja på den andliga aspekten av äktenskapet och den juridiska eftersom de tillsammans bildar själva definitionen av vad ett äktenskap är.

Det är rätt att skilja på kyrka och stat, men det är inte rätt att skilja på det juridiska och det religiösa i äktenskapet. Pingst lyckades navigera rätt i denna fråga och behöll både den juridiska vigselrätten och den bibliska definitionen av äktenskapet.

Vilka tycker du har mest rätt i denna fråga; Ebba, EFK eller Pingst?

 

Share this Post

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.