Pastor Christian Mölk | Manipulation i kyrkan?

Ibland funderar jag på om vi i de karismatiska kyrkorna (Pingst, EFK, Trosrörelsen, osv) medvetet eller omedvetet använder oss av manipulation i syfte att skapa en “andlig stämning” som gör det lättare för de församlade att öppna sig för Gud?

charismaHar du nån gång varit med på ett möte där pastorn sagt något i stil med: “ska vi lyfta våra händer mot Herren”, “låt oss applådera Jesus”, “upprepa efter mig…”, “vänd dig till din granne och säg…”, mm, mm..? Eller har du hört en pastor som viskar i micken med lite pianoklink i bakgrunden?

Det är naturligtvis inte fel att lyfta sina händer mot Herren, att applådera Jesus eller att säga något positivt till bänkgrannen, det är inte det jag säger. Men ibland får jag känslan av att pastorn försöker skapa en andlig stämning med mänskliga manipulativa medel. Genom att lyda pastorns uppmaningar vaggas man in i en stämning där det är lättare att “uppleva” saker. Det är ju exempelvis alltid mer folk som går fram för förbön på kvällsmöten än på förmiddagsmöten. Beror det på att Gud är morgontrött eller beror det på stämningen?

Jag tror att vi människor har väldigt lätt för att bli invaggade i en mänskligt skapad “andlig stämning” och att många pastorer nyttjar detta för att få folk att bli mer hängivna i sin tro, gå fram för förbön, ge mer pengar i kollektboxen, osv.

När jag var med i Stockholm Karisma Center var allt detta vanliga inslag i varje gudstjänst. Man vaggades in i en kultur av karismatik, profetia, framgång, helanden, som så småningom visade sig vara ett luftslott som brakade samman pga ekonomisk konkurs. Jag har själv hört falska profetior och bevittnat psykosomatiska helanden och fått ohederliga uppmaningar att ta lån för att kunna ge pengar till församlingen. Man hör liknande historier från många andra församlingar och sammanhang i framförallt Trosrörelsen, men också Pingströrelsen. Säkerligen förekom även äkta profetior och helanden i Karisma och andra sammanhang, men nu är det själva kulturen och atmosfären jag funderar lite kring.

Hur kommer detta sig? Är det inte bättre att som pastor behärska sig och vänta på den “riktiga” andliga stämningen, dvs. när stämningen inte är mänskligt fram-manipulerad utan äkta eftersom Guds Ande faktiskt berör de församlade på det sätt han själv vill? Min personliga uppfattning är nämligen att Guds Ande lämnar ett manipulerande sammanhang och pastorn tvingas därmed att manipulera ännu mer för att försöka bibehålla en falsk uppfattning om en andlig stämning.

Eftersom jag själv är pingstpastor önskar jag ju så klart se en äkta andlig stämning på gudstjänsten och på de olika mötena. Ofta kan jag känna mig själv frustrerad om jag inte själv upplever Herrens underbara närvaro på ett tydligt sätt. Men samtidigt kan jag bli lika förvånad när någon efter mötet kommer fram till mig och berättar hur starkt de själva upplevt samma möte. Ofta möter Guds Ande oss individuellt utefter behov.

Men hur mycket jag än längtar efter mer av helanden, profetiska ord, Andens närvaro, osv, så har jag alldeles för mycket respekt för Guds helighet för att kunna förmå mig själv att ens tänka tanken att försöka manipulera fram en falsk andlig stämning. Respekten för Gud måste alltid vara ett fundamentalt och grundläggande karaktärsdrag hos en pastor och man får aldrig försöka vagga in de församlingsmedlemmar man har blivit satt att tjäna i en falsk andlighet, för vem vet vart det kan sluta?

Min uppfattning är att det är bättre att försöka vägleda människor in i en mer långsiktig trohet mot Gud som inte behöver ta nya avgörande beslut varje kvällsmöte så fort en pastor viskar i mikrofonen. Det är bättre att vara en stabil lärjunge med himlen som mål än en vindflöjel som obetänksamt rör sig i den riktning som pastorn pekar. Då tror jag att man kan få en mer varaktig upplevelse av Gud, en helig och stabil närvaro som består och som ger vägledning i livet alldeles oavsett om det är pianoklink i bakgrunden eller inte, och som dessutom inte behöver bli livrädd så fort man inte känner någon “andlig stämning” utan vet om att Guds Ande förblir hos oss och alltid är hos oss.

16Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.”(Joh 14:16–17)

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.