Pastor Christian Mölk | Samhällsuppgift om homosexualitet

OBS! Det här är en inskickad fråga som jag besvarar. Har du också en fråga eller en hälsning? Gå då till Frågor & svar och fyll i formuläret. 

Hej vi är två tjejer som går sista året på gymnasiet. Vi jobbar med en samhällsuppgift om homosexualitet och skillnaden på hur äldre och yngre ser på det. Till detta behöver vi lite bakgrundsfakta och undrar om du skulle vilja svara på några frågor för att hjälpa oss! Vi undrar hur kristendomen som religion ser/ har sätt på homosexualitet? Vad säger bibeln ? Kan man tolka den på olika sätt? Hur du tror att det kan ha påverkat synen på homosexualitet för de olika generationerna ? Märker du som pastor skillnad mellan yngre och äldres syn på homosexualitet ? Har du några egna åsikter så får du gärna dela med dig av dom! Hoppas att du vill svara och att vi får använda det du svarar i vår rapport, vill du inte att vi nämner dig vid namn så är vi ändå glada för dina svar.

Hej!

1) På den här sidan kan ni hitta ett antal Bibeltexter om vad Bibeln säger om homosexualitet:  https://www.christianmolk.se/2011/09/vad-sager-bibeln-om-homosexualitet/

2) Kristendomen har ingen gemensam syn på homosexualitet. Många olika kyrkosamfund ser olika på detta. Men den klassiska och traditionella synen är att homosexualitet är synd. Detta beror på att Bibeln är ganska så tydlig med att homosexualitet är synd, så om man som kristen vill tro på Bibeln så är det svårt att ignorera det. Detta har lett till att de kyrkosamfund som har en lite mer ”öppen” eller ”liberal” syn på Bibeln också följdaktligen har en mer öppen och liberal syn på homosexualitet. Så de samfund som tolkar Bibeln mer bokstavligt, t.ex. Pingströrelsen (som jag tillhör), Trosrörelsen, Katolska kyrkan, anser ofta att homosexualitet är synd därför att det så tydligt står så i Bibeln. De samfund som inte anser att man ska tolka Bibeln så bokstavligt, såsom Svenska kyrkan osv, de är alltså mer öppna för att homosexualitet är okej. Jag tycker mig inte märka så stor skillnad mellan olika generationer, utan snarare skillnad mellan olika kyrkosamfund.

3) Om ni läser på min hemsida ser ni att Bibeln är ganska tydlig med att all form av sex utanför äktenskapet, alltså även homosexualitet, är synd. Både Gamla och Nya testamentet är tydliga på detta. Här är några exempel:

  • “Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.” (3 Moseboken 18:22).
  • “Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” (1 Korinthierbrevet 6:9–11).

4) Så Bibeln är med andra ord ganska så tydlig om vad som gäller, men frågan är om man ska tolka Bibeln bokstavligt eller inte. För mig är det viktigt att sätta mig in i Bibeln så noggrant som möjligt och studera samhällskontexten. Vissa saker som står i Bibeln handlar om förbud mot saker som var kulturella och inte allmäna, och då gällde de förbuden bara i det samhälle för 2000 år sen och inte idag. Om ni är intresserade av detta kan ni läsa vad jag har skrivit på den här sidan: https://www.christianmolk.se/2013/07/hur-forstar-man-paulus-brev/

5) Men vad gäller just homosexualitet så är det ganska tydligt att det är en allmän uppfattning i Bibeln att det är synd, det är alltså inte bara kulturellt eller lokalt, utan allmänt och generellt. Så om man ska tolka Bibeln bokstavligt så är alltså homosexualitet fortfarande att betrakta som synd, även idag.

6) Men även om Bibeln är tydlig med att homosexualitet är synd, så är Bibeln också tydlig med att alla människor har syndat och att ingen är bättre eller sämre än någon annan. Vi brottas alla med olika synder och Jesus dog för alla våra synder så att vi kan få förlåtelse. Många bokstavstroende kristna har haft en väldigt negativ attityd gentemot homosexuella trots att de själva är minst lika syndiga, fast kanske på andra områden. Så jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med att döma andra människor, utan istället försöka vara ödmjuk.

7) Så min uppfattning är att Bibeln är väldigt tydlig med att homosexualitet är synd. Men följdfrågan, som ni inte har ställt, är ju varför Gud anser att homosexualitet är synd.

Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.