Pastor Christian Mölk | Haggai 2:2-6 – Var frimodiga och arbeta

2 I sjunde månaden, på tjugoförsta dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai. Han sade: 3 Säg till Serubbabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son, och till kvarlevan av folket: 4 Vilka är kvar bland er som har sett detta hus i dess forna härlighet? Hur tycker ni att det ser ut nu? Är det inte som vore det ingenting i era ögon? 5 Men var nu frimodig, du Serubbabel, säger Herren, var frimodig, du överstepräst Josua, Josadaks son, var frimodiga, alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, ty jag är med er, säger Herren Sebaot. 6 Detta löfte gav jag er när ni drog ut ur Egypten, och min Ande är mitt ibland er. Frukta inte!

 • I sjunde månaden
  • Den 17 oktober år 520 f.Kr., en månad efter tempelbygget kommit igång, får Haggai ytterligare ett budskap.
 • Vilka är kvar bland er?
  • Det dröjde 70 år mellan det första templets förstörelse och invigningen av det andra templet, så det fanns fortfarande några äldre kvar som hade sett det vackra och ståtliga Salomos tempel.
   • Om dessa står det i Esra 3:12 att de ”grät högt när de såg grunden läggas till detta hus.”
   • Många av de som var med när väckelsen var som störst här i Sverige kanske gråter när de jämför med vad de ser idag, men det är aldrig bra eller uppbyggligt att jämföra det nya Gud gör idag med det gamla som Gud gjorde förr. Det viktiga är att lyda Gud och göra vad han har befallt och låta templet återigen bli fyllt med Guds härlighet.
   • Det som gör templet vackert och storslaget är inte guldet och silvret, utan Guds härlighet.
 • Var frimodiga. Arbeta, ty jag är med er.
  • När David gav sin son Salomo instruktioner om att bygga Guds tempel gav han nästan exakt samma ord: ”Var stark och frimodig och gå till verket. Frukta inte och var inte förfärad! Ty Herren Gud, min Gud, skall vara med dig.” (1 Krön 28:20).
  • Mönstret är tydligt:
   • Gud ger uppdrag till kvarlevan av sitt folk, är med sitt folk och uppväcker en iver hos sitt folk.
   • Guds folk lyssnar till Guds ord, är frimodiga och arbetar.
 • Detta löfte gav jag er när ni drog ut ur Egypten
  • På samma sätt som att Gud var med sitt folk när de drog ut ur Egypten och så småningom byggde det första templet i Jerusalem, så är Gud med sitt folk nu när de har dragit ut ur Babylon och ska bygga det andra templet.
  • När Guds folk tittar tillbaka på forna löften och ser att de har gått i uppfyllelse är det lättare att även tro på framtida löften.
Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.