Vad säger Bibeln om sex utanför äktenskapet?

Christian Mölk Bibelfrågor, Frågor & svar Leave a Comment

Bibeln beskriver upprepade gånger att ”otukt” (“porneia” på grekiska) är synd och att man som kristen ska hålla sig borta från detta. Med ”otukt” så menas all form av sex före, efter eller utanför äktenskapet.

Till den som har svårt att hålla sig så skriver Paulus så här: “Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man.”  (1 Kor 7:2).

Som kristen bör man alltså vänta med sex tills man gift sig. Har man problem med detta så rekommenderar jag att man samtalar med en pastor och ber om råd.

Här är några fler Bibelord i ämnet:

3Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, 4och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. 5Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, 6så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. 7Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.” (1 Thess 4:3–7)

13Kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen.” (1 Kor 6:13b)

18Fly bort från otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp.” (1 Kor 6:18)

21Ja, jag är rädd att min Gud skall förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka, och att jag måste sörja över många som tidigare levde i synd och inte har ångrat den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit.” (2 Kor 12:21)

19Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 21illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.” (Gal 5:19–21)

3Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga.” (Ef 5:3)

5Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan.” (Kol 3:5)

19Därför anser jag att vi inte skall göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud 20utan endast skriva till dem att de skall avhålla sig från sådant som orenats genom avgudadyrkan, från otukt, från köttet av kvävda djur och från blod.” (Apg 15:19–20)

Share this Post

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.