Vad säger Bibeln om abort?

Christian Mölk Bibelfrågor, Frågor & svar 1 Comment

Bibeln nämner aldrig uttryckligen abort. Däremot är Bibeln väldigt tydlig med att varje människa är skapad till Guds avbild och att man därför under inga omständigheter får ta en oskyldig människas liv, oavsett om barnet ännu inte är fött eller om det är en fullvuxen människa. Detta beror på att en människas liv börjar redan i ”moderlivet” och att Guds ögon ser varje individ redan när de bara är ett ”outvecklat foster”. Sammantaget ser vi alltså att Bibeln är starkt emot abort och ger inget utrymme för förmildrande omständigheter.

Vad händer om man redan har gjort en abort då? Lika tydlig som Bibeln är om att abort är fel, lika tydlig är Bibeln om att det finns förlåtelse för alla synder. Oavsett vilken synd man har begått så kan man alltid vända sig till Jesus och be om förlåtelse. Bibeln är full av berättelser om människor som begått fel och syndat, men som har omvänt sig och fått förlåtelse.

Här kan du läsa några relaterade Bibelord:

26Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.” 27Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1Mos 1:26–27)

13Du skall inte mörda.” (2Mos 20:13)

6Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild.” (1Mos 9:6)

22Om män kommer i gräl med varandra och någon av dem stöter till en havande kvinna så att hon föder fram sitt foster, men ingen annan olycka sker, då skall han böta vad kvinnans man ålägger honom och betala efter skiljedomares prövning. 23Men om det sker en olycka skall liv ges för liv, 24öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot, 25brännskada för brännskada, sår för sår och blåmärke för blåmärke.” (2Mos 21:22–25)

5”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.”” (Jer 1:5)

13Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. 14Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. 15Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. 16Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.” (Ps 139:13–16)

18Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.” (Jes 1:18)

9Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1Joh 1:9)

28Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”” (Matt 11:28–30)

Share this Post

Comments 1

  1. Jag tycker det är förskräckligt att en AT-läkare, Kajsa Dovstad, önskar fri abort utan gräns.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.