Pastor Christian Mölk | Nyckelpersoner

Jag skulle faktiskt vilja ta tillfället i akt å reagera lite på något jag uppfattar som en aning märkligt. Flera gånger har ju nu hört ett resonemang kring evangelisation och mission som jag stör mig på. Det går ut på att man ska rikta in sig på “nyckelpersoner”. Man ska försöka lära känna och vittna för personer med makt och inflytande, för då kan man på något sätt få ett bättre resultat. Denna strategi leder mina tankar till medeltiden, då många missionärer försökte övertyga hedniska kungar att bli kristna, för då ledde det ofta till att hela folket (med tvång) kristnades.

Rent mänskligt sett så verkar ju denna strategi ganska så smart, visst vill vi att inflytelserika personer såsom kändisar, politiker och rika människor ska bli frälsta och sen använda sitt inflytande till att på ett ännu mer effektivt sätt sprida evangeliet. Problemet är bara att om man kollar på Guds rikes principer så ser man att Guds rike inte ska spridas på detta sätt:

   “”Lyssna! En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte fanns mycket jord, och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det inte hade någon rot torkade det bort. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det, så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.”” (Mark 4:3–8)

Här ser vi att såningsmannen sådde sin säd överallt eftersom han inte visste hur jorden såg ut. En bonde av idag skulle förmodligen inte kasta ut säden i den dåliga jorden om han visste att det var dålig jord. Men i Mellanöstern för 2000 år sedan så tröskade man efter att man hade sått säden, inte före, som man gör idag. Alltså visste inte såningsmannen alltid vart den goda jorden fanns. Såningsmannen kastade med andra ord inte bara ut säden i den goda jorden, utan även på den mindre bra jorden så att alla skulle få chansen.

Om vi överför den här liknelsens poäng till idag så lär vi oss att det inte är upp till oss att avgöra vem som är “nyckelperson” eller inte. Det är inte upp till oss att avgöra vem vi tror kommer att ta emot evangeliet eller inte. Vi kan inte se hur en människas inre ser ut och vi kan heller inte veta hur och på vilket sätt Gud kommer använda personen ifråga efter att han har blivit frälst.

Istället för att sikta in oss på eliten i samhället så tycker jag vi hellre borde göra allt vi kan för att hjälpa de minsta i samhället, och det är också dem som Fadern, enligt Jesus, har uppenbarat evangeliet för:

“Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små.” (Matt 11:25)

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.