Pastor Christian Mölk | Har judar gudomlig rätt till landet Israel?

I Christianity Today så pågår det en mycket intressant debatt mellan David Brickner och John Piper om huruvida judarna av idag har gudomlig rätt till landet Israel eller inte.

Brickner, som är ledare för Jews for Jesus, inleder med artikeln “Do Jews Have a Divine Right to Israel’s Land?” där han först konstaterar att Pipers tidigare hållning har varit att:

  1. Eftersom majoriteten av judarna inte tror på Jesus så har de brutit förbundet med Gud och har inga gudomliga anspråk vid denna tid till det land Gud har lovat dem.
  2. Framtiden för landet som utlovades till Israel inordnas under Guds löfte om att alla troende kommer att “ärva jorden … eftersom hela den nya himlen och den nya jorden kommer att bli vår.”

Brickner håller med om att Israel av idag inte för tillfället åtnjuter någon gudomlig rätt till Landet, men menar istället att Israel egentligen aldrig har åtnjutit detta utan istället bott i Landet pga gudomlig nåd. Genom en stor del av den bibliska historien så har Israel levt i Landet trots att de har brutit det mosaiska förbundet. Gud visade nåd mot Israel tack vare hans löfte till Abraham och hans ättlingar. Brickner ställer sig frågan: “Varför kan inte Gud göra så även idag?

Gud förklarade att Israels otro skulle leda till att de försköts från Landet, men han förklarade också att han skulle samla tillbaka dem igen, pga sin nåd. Skulle Gud kunna samla tillbaka Israel till Landet trots deras otro? Brickner tror det, eftersom det verkar som det utifrån Hesekiel 37, Sakarja 12 och Romarbrevet 11.

Skulle Israel kunna förskjutas från Landet idag igen? Brickner tror så, men hoppas inte det. Det finns en växande skara Jesus-troende judar i Landet och Gud har alltid visat nåd pga sin troende skara.

Den amerikanske pastorn John Piper svarar med sin artikel: “How to Treat a Rebellious Israel” och inleder med att lista hur Gud valde att föra in alla nationer under kung Jesus:

  1. Gud utvalde Israel: “Dig har HERREN, din Gud, utvalt att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta.” (5 Mos 7:6).
  2. Därefter fokuserade Gud i huvudsak sitt försoningsverk på Israel, och tillät hednafolk att gå sina egna vägar (Apg 14:16).
  3. Därefter sände Gud Jesus, deras Messias, till Israel, vetandes att de skulle korsfästa honom, så att hedningarna kunde få Guds barmhärtighet pga Israels olydnad (Rom 11:30).
  4. Och sen skriver Paulus att även Israel kommer att få förbarmande pga Guds barmhärtighet mot hedningarna (Rom 11:31).
  5. Poängen med allt detta är att visa att: “Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen.” (Rom 11:36)

Piper håller alltså med om att Gud har en framtid för det etniska Israel, men det är inte för att det finns två vägar till Gud eller två förbund, utan för att Israel kommer att föras tillbaka in i förbundet igen (Rom 11:16-24).

Piper tror också att löftet om Landet till Israel är både villkorade och oåterkalleliga. Israel kommer till slut att få leva i Landet när “Frälsaren från Sion” kommer (Rom 11:26).

Enligt Piper så är löftet om Landet ett evigt löfte:

  • “Han fastställde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund. Han sade: Åt dig ger jag Kanaans land, det skall bli er arvedel.” (Ps 105:10–11)
  • “Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid.” (1Mos 13:15)
  • “Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, skall jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag skall vara deras Gud.”” (1Mos 17:8)

Men detta oåterkalleliga löfte är också villkorat i lydnaden som kommer genom tro. Israel ska hålla sig till Gud så att löftet gäller:

“Ty jag har utvalt honom för att han skall befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till HERRENS väg och handla rättfärdigt och rätt, så att HERREN kan uppfylla sina löften till Abraham.”” (1Mos 18:19)

När Israel så småningom bröt förbundet så drabbades de av Guds dom och förskjöts från Landet:

“Kungen i Assyrien förde bort Israel till Assyrien och lät dem slå sig ner i Hala och vid floden Habor i Gozan och i Mediens städer. Detta skedde därför att de inte lyssnade till HERRENS, sin Guds, röst, utan bröt mot hans förbund och varken ville lyssna eller göra allt det som HERRENS tjänare Mose hade befallt.” (2Kung 18:11–12)

Enligt Piper så är Israel av idag ett förbunds-brytande folk, de avvisar sin Messias, Jesus. Pga detta så har de ingen “gudomlig rätt” till Löfteslandet. Därför är det kristna budskapet till palestinier och judar: “Tro på herren Jesus så blir du frälst” (Apg 16:31). Och tills den dag då ett Jesus-troende Israel får ärva Landet utan att lyfta svärd eller vapen, så bör nationers rättigheter bestämmas av principerna medlidande och offentlig rättvisa, inte på anspråk om nationell gudomlig rätt eller status.

Piper avslutar med att lyfta fram att hela jorden och hela himlen kommer att tillhöra alla Jesus-troende och därför behöver vi inte bråka om Löfteslandet, men så vitt Piper förstår så kommer Israel under tusenårsriket bo huvudsakligen i det utlovade Landet.

Vad tycker du om denna debatt? Har du någon åsikt som du vill förmedla? Skriv en kommentar eller fråga här nedan:

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.