Pastor Christian Mölk | Gemensam Framtid

Jag följer med stort intresse Gemensam Framtid som tuffar på i samgåendet mellan de tre samfunden Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan. Jag tycker det är anmärkningsvärt att tre så olika (i mina ögon) samfund kan gå samman. Kommer inte exempelvis dop-frågan bli ett stort problem framöver? Detta märks ju inte minst av att flera Baptistförsamlingar har slopat idén med GF och istället gått med i EFK.

Men det intressanta med GF är ju just detta; att så olika samfund kan gå samman. Ska man samsas kring organisatoriska frågor, lärofrågor eller personkontakter? Eller ska man gå samman för att man inser att man delar samma tro och trots olikheter har en andlig gemenskap? Jag kan exempelvis starkt ifrågasätta vissa av Katolska kyrkans läror, men kan ändå känna en andlig samhörighet vid gemensam bön till Jesus. Vad ska väga tyngst, den läromässiga likheten eller den andliga? Det ska bli väldigt intressant att följa hur GF jobbar med detta framöver.

Frågan är dock om alla samfund som kan ska gå samman? Exempelvis finns det ju inga större skillnader mellan Pingströrelsen och EFK och man kan läromässigt tycka att dessa två borde kunna gå samman utan några större problem. Men samtidigt så tror jag att det kan vara bra att man organiserar sig på olika håll, eftersom man har olika hjärtefrågor. Man kan erkänna varandra fullt ut på varsitt håll utan att gå samman och istället fokusera på det som Gud kallar var och en till. Jag tycker inte att det finns något egenvärde i att gå samman organisatoriskt, men det finns definitivt ett värde i att erkänna varandra fullt ut. Om ni förstår vad jag menar :)

Lästips:
http://www.dagen.se/nyheter/de-nya-kyrkoledarna-redo-att-stiga-fram/
http://www.dagen.se/dokument/krokig-vag-nar-tre-samfund-blev-ett/
http://www.dagen.se/dokument/nu-valjs-forsta-ledaren/
http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/05/18/Dagen-da-tre-kyrkor-blev-en/

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.