Pastor Christian Mölk | Frikyrklighetens brister

Sigfrid Deminger har skrivit en väldigt träffande debattartikel i tidningen Dagen: “Frikyrkligheten bar inte“. Deminger skriver så här: “Kanske att frikyrkligheten haft sin tid. Att den fullgjort sitt uppdrag. Ytterst är naturligtvis kyrkan en. I Sverige är Svenska kyrkan, med all dess rikedom och all dess brist, den naturliga orienteringspunkten. Som 17-åring gick jag ur Svenska kyrkan. Man borde inte tillhöra två trossamfund. Nu har jag blivit medlem igen. Frikyrkligheten bar inte hela vägen.”

Ett av de problem Deminger tar upp med frikyrkligheten är “Bibelns texter har en undanskymd plats. Egentlig textläsning förekommer alltmer sällan. Predikan utgår ofta från ett ämne eller ett uppslag som är predikantens eget. Läses en text kommenteras den knappast. Andra infallsvinklar ter sig intressantare. Inte heller privat läser dagens frikyrkomedlem särskilt ofta sin bibel. Gudstjänsten saknar därmed nödvändig klangbotten.”

Jag måste säga att jag håller med om detta! Jag kommer ihåg hur jag förr kunde sitta och njuta av att få höra en Bibelpredikan, men störde mig på att det hände så sällan! Allt för ofta utgår nämligen en frikyrklig predikan från pastorns egna huvud och de tankar som han brottas med. Detta är bra ibland, men risken med allt för frekventa sådana predikningar är ju i värsta fall att man missar stora delar av Bibelns undervisning och att det då inte är Gud som lär oss hur vi ska leva. Till slut tröttnade jag på att inte få höra Bibelpredikningar så bestämde mig för att själv börja med det.

Jag tror nämligen att ett av fundamenten för församlingen är Guds Ord och det är extremt nödvändigt, kanske till och med livsavgörande, för en församlingsmedlems andliga hälsa att man lär sig och förstår Guds Ord. Jag anser det vara pastorns ansvar att församlingsmedlemmarna får god Bibelundervisning och lär sig själv läsa och förstå Bibeln så att de kan få en egen personlig relation med Gud.

För att föregå med gott exempel har jag därför börjat skriva Bibelkommentarer och predika Bibelpredikningar. För dig som undrar så är det detta jag menar med en Bibelpredikan:

  • Läs en Bibeltext och förklara vad den betydde för de första mottagarna
  • Förklara vad Bibeltexten betyder idag i vårt samhälle
  • Förklara vad Bibeltexten betyder för mig personligen

Nu predikar ju inte jag så ofta längre eftersom jag är student på Örebro Missionsskola, men satsar tillsvidare på att fördjupa mina Bibelkunskaper och skriva Bibelkommentarer. Dessa skriver jag dels för mig själv så att jag ska förstå Bibeln på ett bättre sätt, men jag publicerar dem också online gratis så att vem som helst kan googla och läsa. Varje tid, generation och kultur behöver förklara Bibeln på sitt språk och jag vill bidra med mina kunskaper.

Jag vet att jag inte är världens bästa på att varken skriva eller predika, men jag vill helt enkelt inte vara en sån som bara klagar utan att göra någonting själv, så jag tog tag i saken. Förhoppningsvis kanske jag kan bidra med att fler svenskar får en större kärlek och en större förståelse till Guds Ord?

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.