Vad säger Bibeln om onani?

Christian Mölk Bibelfrågor, Frågor & svar, Vanliga frågor

Bibeln säger inget konkret alls om onani.

Den Bibeltext som man dock oftast brukar hänvisa till vad gäller onani är berättelsen om Onan:

  • “Juda tog åt Er, sin förstfödde, en hustru som hette Tamar. Men Er, Judas förstfödde, var ond i Herrens ögon och Herren dödade honom. Då sade Juda till Onan: ”Gå in till din brors hustru, gift dig med henne i din brors ställe och skaffa avkomma åt din bror.” Men eftersom Onan visste att avkomman inte skulle bli hans egen, lät han säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru, detta för att inte ge avkomma åt sin bror. Det Onan gjorde var ont i Herrens ögon, och han dödade också honom.” (1 Moseboken 38:6–10).

Det är Onan som har gett namn åt “onani” på svenska, men eftersom Onan hade sex med Tamar så handlar denna text onekligen inte om onani.

För att förstå felet som Onan gör så måste man först förstå vad ett “levirat-äktenskap” är. Om en man dör barnlös så var det enligt 5 Mose 25:5-6 hans närmsta broders plikt att se till så att hans ätt levde vidare genom att gifta sig med änkan. När Onan lät “säden spillas på jorden” så innebär det att han vägrade skaffa en avkomma åt sin bror och utnyttjade istället sin brors änka till egen sexuell njutning.

En annan text som ibland åberopas är:

  • “Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna.” (Matteusevangeliet 5:27–30).

Inte heller denna text handlar uttryckligen om onani. Det Jesus varnar för här är att det inte bara är fel att vara otrogen i handling utan att det också är fel att vara otrogen i hjärtat.

Bibeln tar alltså inte upp detta med onani men varnar för att känna begär till en kvinna som inte är din.

Share this Post