Vad säger Bibeln om homosexualitet?

Christian Mölk Bibelfrågor, Bibelsamtal, Frågor & svar, Vanliga frågor

Här är alla de elva bibelord som på ett eller annat sätt tar upp homosexualitet. De har en väldigt stor spännvidd och varierar från att beskriva våldtäkt, manlig tempelprostitution och manliga och kvinnliga homosexuella relationer med samtycke.

Gamla testamentet

1 Moseboken

1 På kvällen kom de två änglarna till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port. När Lot fick se dem reste han sig för att möta dem, och han föll ner med ansiktet mot jorden och sade: ”Mina herrar, kom med till er tjänares hus. Tvätta era fötter och stanna över natten. Sedan kan ni fortsätta er färd tidigt i morgon.” De svarade: ”Nej, vi stannar på torget över natten.” Men han bad dem så enträget att de vek av och kom in i hans hus. Han ordnade en festmåltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åt. Innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket utan undantag. De ropade på Lot och sade till honom: ”Var är männen som kom till dig i natt? Skicka ut dem till oss så att vi får ligga med dem.” Då gick Lot ut till dem i porten, stängde dörren efter sig  och sade: ”Mina bröder, gör inte så illa! Jag har två döttrar som aldrig har legat med någon man. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra vad ni vill med dem. Gör bara inte något mot de här männen, eftersom de har kommit i skydd under mitt tak.” Men de svarade: ”Flytta på dig!” De sade vidare: ”Han har kommit hit som främling, och nu vill han bli vår domare! Nu ska vi göra mer ont mot dig än mot dem.” Och de trängde sig med våld mot Lot och stormade fram för att spränga dörren. 10 Då räckte männen ut sina händer och drog in Lot till sig i huset och stängde dörren. 11 Männen utanför huset slog de med blindhet, både små och stora, så att de förgäves försökte finna dörren.” (1 Mos 19:1–11)

3 Moseboken

22 Du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.” (3 Mos 18:22)

13 Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De ska straffas med döden. De bär på blodskuld.” (3 Mos 20:13)

Domarboken

16 Men se, på kvällen kom en gammal man från sitt arbete på fältet. Han var från Efraims bergsbygd och bodde som främling i Gibea. Folket på orten var nämligen benjaminiter. 17 När han fick syn på den resande mannen på den öppna platsen i staden, sade han: ”Vart ska du resa, och varifrån kommer du?” 18 Han svarade honom: ”Vi är på genomresa från Betlehem i Juda till Efraims bergsbygd som ligger långt upp. Jag är därifrån, och jag har varit på resa till Betlehem i Juda och är nu på väg till Herrens hus, men ingen här vill ta emot mig i sitt hus. 19 Jag har både halm och foder åt våra åsnor, och både bröd och vin åt mig och din tjänarinna och den unge mannen som följer med din tjänare. Vi saknar ingenting.” 20 Då sade den gamle mannen: ”Frid vare med dig! Låt mig ordna med allt du saknar. Men här på torget ska du inte stanna över natten.” 21 Så tog han in honom i sitt hus och gav åsnorna foder. Och när de hade tvättat sina fötter, åt de och drack. 22 Medan de gjorde sig glada, se, då omringades plötsligt huset av stadens män, onda män. De bultade på dörren och sade till den gamle mannen som ägde huset: ”Skicka ut mannen som kom till ditt hus så vi får ligga med honom!” 23 Då gick husägaren ut till dem och sade: ”Nej, mina bröder, gör inte något så ont! Eftersom mannen har kommit in i mitt hus får ni inte göra en sådan dårskap. 24 Se, här är min dotter som är jungfru och mannens bihustru. Dem kan jag skicka ut till er, så kan ni våldta dem och göra vad ni vill med dem. Men gör inte en sådan dårskap mot den här mannen.”” (Dom 19:16-24)

Kungaboken

24 Också manlig tempelprostitution förekom i landet. Man tog efter alla avskyvärda seder hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn.(1 Kung 14:24)

12 Han fördrev ur landet alla dem som ägnade sig åt manlig tempelprostitution. Han skaffade bort alla de eländiga avgudabilder som hans fäder hade låtit göra.” (1 Kung 15:12)

7 Han rev dessutom ner husen för dem som utövade manlig tempelprostitution i Herrens hus och där kvinnor vävde tyg till tält åt Asheran.” (2 Kung 23:7)

Nya testamentet

Romarbrevet

18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. 21 Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar 23 och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. 26 Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. 27 På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. 28 Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras. 29 De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. 30 De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar, 31 vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. 32 De känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sådant, och de samtycker dessutom till att andra gör det.” (Rom 1:18–32)

1 Korintierbrevet

Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. 11 Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” (1 Kor 6:9–11)

1 Timoteusbrevet

Men vi vet att lagen är god, om man använder den rätt  och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. Lagen är till för dem som misshandlar sin far och mor, för mördare, 10 för dem som lever i otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och allt annat som går emot den sunda läran,” (1 Tim 1:8–10)

Judas

7 Så är det också med Sodom och Gomorra och städerna däromkring, som på samma sätt kastade sig ut i sexuell omoral och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.” (Jud 7)

Ordstudium

Så vitt jag känner till är ovan elva bibelord samtliga texter som på ett eller annat sätt handlar om män eller kvinnor som har sexuellt umgänge med någon av samma kön.

De hebreiska och grekiska ord som används är följande:

Hebreiska Grekiska Svenska Vers
Iysh yada Andres syggenometha Man känner 1 Mos 19:5
Zakar shakab Arsen koites Man ligger 3 Mos 18:22
Zakar shakab Arsen koites Man ligger 3 Mos 20:13
Iysh yada Andres gnomen Man känner Dom 19:22
Qadesh Syndesmos Manlig tempelprostituerad 1 Kung 14:24
Qadesh Teletas Manlig tempelprostituerad 1 Kung 15:12
Qadesh Kadesim Manlig tempelprostituerad 2 Kung 23:7
  Para fysis Onaturligt Rom 1:26
  Orexis autos eis allelon Lust till varandra Rom 1:27
  Arsen katergazomai ho aschemosyne en arsen Män begick skamlösa handlingar med män Rom 1:27
  Malakoi Mjuk 1 Kor 6:9–11
  Arsenokoites Man som ligger med en man 1 Kor 6:9–11
  Arsenokoites Man som ligger med en man 1 Tim 1:8–10
  Heteros sarx Onaturlig lust Judas 7

I tabellen ovan ser vi att Gamla testamentet oftast beskriver homosexualitet med orden “man” och “ligger”, dvs. en “man-liggare” eller “en man som ligger med en man”.

Gamla testamentet är skrivet på hebreiska, men i den grekiska översättningen av Gamla testamentet blir orden “man” och “ligger” översatt till “arsen” och “koites”.

I Nya testamentet, som skrevs på grekiska, slår Paulus ihop dessa två ord och bildar det nya ordet “arsenokoites”, vilket i 1 Kor 6:9 och 1 Tim 1:10 översätts till “de som utövar homosexualitet”, “de som lever i homosexualitet” eller “män som ligger med män”. Eftersom Paulus i princip använder exakt samma ord som i den grekiska översättningen av 3 Mosebok, så får man nästan känslan av att Paulus precis har läst den grekiska översättningen av 3 Mos 18:22 och 3 Mos 20:13 när han skrev 1 Kor 6:9 och 1 Tim 1:10.

Begreppet “homosexuell” finns alltså inte i Bibeln, utan det vanliga är att helt enkelt skriva “män som ligger med män”. Ordet “arsenokoites” är möjligen det närmaste vi kommer till vårt nutida begrepp “homosexuell”.

Ett ord som bara förekommer vid ett tillfälle är “malakos”, som är ett relativt neutralt ord som betyder “mjuk”. Ordet användes för att bland annat beskriva mjuka, “fina kläder” (Matt 11:8). Ordet kunde också användas i antiken för att beskriva manliga prostituerade, och då speciellt unga pojkar.

Ett annat sätt att beskriva homosexualitet i Bibeln är att använda orden “onaturligt” och “lust”, antingen var för sig eller i kombination. En sexuell relation mellan två samkönade beskrivs som något onaturligt och i kontrast till den naturliga sexuella relationen mellan en man och en kvinna.

Det verkar alltså finnas en kontinuitet mellan Gamla och Nya testamentets sätt att beskriva “homosexualitet” som “män som ligger med män”. Det finns också en kontinuitet i beskrivningen av homosexuella handlingar som något negativt; i Gamla testamentet beskrivs homosexuella handlingar som något “avskyvärt” (3 Mos 18:22, 3 Mos 20:13, 1 Kung 14:24), och i Nya testamentet beskrivs det som något “förnedrande”, “onaturligt” (Rom 1:26, Jud 7) och “skamligt” (Rom 1:27).

Men även om synen på homosexuella handlingar verkar vara konsekvent negativ i både Gamla och Nya testamentet, så finns det samtidigt en diskontinuitet i dess konsekvens; i Gamla testamentet straffas homosexualitet med “dödsstraff” (3 Mos 20:13), medan homosexuella handlingar i Nya testamentet leder till att man inte “ärver Guds rike” (1 Kor 6:10). Både Gamla och Nya testamentet är alltså till synes överens om att de som utövar homosexuella handlingar begår en synd, men medan man på Gamla testamentets tid straffades redan här och nu i jordelivet, uppmanas vi som lever på Nya testamentets tid att inte döma någon i förtid, utan överlåta domen åt Herren på domedagen efter Jesu återkomst (1 Kor 4:5).

De elva ovan bibelorden har en väldigt stor spännvidd och varierar från att beskriva manlig våldtäkt (1 Mos 19:1–11 och Dom 19:16-24) i ena änden, till att beskriva manliga och kvinnliga homosexuella relationer med samtycke (Rom 1:27) i andra änden. Det som dock inte beskrivs i Bibeln är samkönade äktenskap, detta förmodligen eftersom den bibliska definitionen av ett äktenskap är att det är en inför Gud och samhället ingången sexuell relation mellan en man och en kvinna (1 Mos 2:24, Matt 19:5, Mark 10:7, Ef 5:31).

Länkar

Share this Post