Pastor Christian Mölk | Prognos över frikyrkans utveckling

Jag gillar statistik, historia och frikyrkan. Därför kunde jag inte låta bli att knappa in lite statistik över frikyrkans utveckling sen starten och göra en prognos över framtiden. Det är tyvärr en dyster prognos, åtminstone om det fortsätter så som det gör nu.

Bild 1: Frikyrkan 1850-2015

Sveriges första baptistförsamling startade 1848, så jag räknar frikyrkans start från cirka 1850. Mellan 1850 och 1910 har Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionsförbundet (ihopslaget till Equmenia i diagramet) stora framgångar. När Pingstväckelsen kommer till Sverige går proppen ur Baptistsamfundet samtidigt som Pingströrelsen ökar starkt. I mitten av 1900-talet är Equmenia och Pingst som starkast och Frikyrkan är därmed som störst. Därefter går det i stort sett utför. Pingst rör sig lite uppåt i slutet av grafen, vilket skulle kunna vara ett trendbrott.

Bild 2: Frikyrkan 1850-2190 – Prognos

Om den frikyrkliga trenden fortsätter i samma nedåtgående riktning som den gjort sen 1960, då kommer frikyrkan vara död år 2130. Den prognos som ser allra dystrast ut är den för Equmenia. Om man tolkar Pingst uppåtgående trendbrott de senaste åren, så skulle man kunna rita en annan, mer positiv, graf. Det är möjligt att Pingst bibehåller sina siffror och överlever. Men totalt sett ser det väldigt dystert ut för frikyrkans överlevnad. Framförallt om man kollar på nästa diagram.

Bild 3: Befolkning & frikyrka 1850-2015

I det tredje diagramet jämför jag Sveriges befolkningsutveckling med frikyrkans utveckling. År 1850 var Sveriges befolkning cirka 3,5 miljoner och idag är den 10 miljoner. Frikyrkan var som mest cirka 350 000 och är idag cirka 225 000.

Det intressanta med det här diagramet är att det visar att även om exempelvis Pingst har ökat de senaste åren, så har Sveriges befolkning ökat ännu mer. Det betyder att Pingst egentligen har minskat, relativt sett.

Bild 4: Befolkning & frikyrka 1850-2130 – Prognos

Om vi gör en prognos på Sveriges befolkning fram till 2130, så kommer vi då att vara cirka 13 350 000 invånare, om befolkningsökningen fortsätter i samma takt som den har gjort sen mitten av 1800-talet. Vid samma år kommer frikyrkan att vara utdöd, om minskningen fortsätter i samma takt som den har gjort sen mitten av 1900-talet.

Bild 5: Frikyrkans procent av befolkningen 1850-2130 – Prognos

Detta är det mest intressanta diagramet enligt mig. Här ser vi hur stor procentuell del av Sveriges befolkning som frikyrkan varit. Som mest var vi drygt 4% år 1960. Idag är vi tillbaka på den nivå som rådde innan Pingstväckelsen. Om 40 år kommer frikyrkans procentuella del av Sveriges befolkning ha halverats, om utvecklingen fortsätter enligt min prognos.

Slutsats

Även om trenden har vänt för Pingst de senaste åren, så kan frikyrkan knappast slå sig för bröstet. Det är en väldigt dyster utveckling och en ännu dystrare framtidsprognos.

Min statistiska slutsats är att det enda som kan få frikyrkan att vända trenden är om det under 2000-talet kommer en ny väckelse likt 1800-talets dopväckelse och 1900-talets pingstväckelse. Det verkar som att väckelse bör vara normaltillståndet för en frikyrka, för annars hänger man inte ens med i den naturliga befolkningsökningen.

Personligen kan jag tänka mig att vi under 2000-talet kommer att se en flyktingväckelse och en Bibelväckelse, men vad vet jag? ¯\_()_/¯

Tagged with →  
 • per_backstrom

  Hej Christian, mycket intressant, är det OK om jag lånar dina grafer? Skulle vilja visa detta för styrelsen – lite pep och krismedvetande behövs när man skall gå in i ett förändringsarbete, eller hur? /Per Bäckström, Västervik

 • Självklart får du använda mina grafer. Men tänk bara på att prognoserna är mina, högst oakademiska, gissningar, och att de lika gärna kan gå åt ena eller andra hållet.

  Har även skrivit ett nytt blogginlägg med ny statistik: http://www.christianmolk.se/2017/04/pingst-statistik-lansvis/

 • Jonas Rosendahl

  Som jag skrivit på din facebook Christian. Dessa siffror är i underkant. Frikyrkorörelsen i de tre strösta samfunden var under 1918 ca 520 000 medlemmar inklusive inräknat söndagsskolebarnen. Dessa siffror är inte medräknat barnen men de är ändå i underkant. Jag har uppskattat de frikyrkliga till mellan 600 000 och 1 miljon som mest i Sverige. Det fanns många fria grupper som inte förde medlemsmatriklar.

 • Och som jag skrev tillbaka till dig på Facebook: min statistik är över församlingsmedlemmar, inte inskrivna i söndagsskolan eller ungdomsgruppen. Därför får vi fram olika siffror.

 • Jonas Rosendahl

  Och som jag svarade på det: Jag räknade siffrorna igen och även om jag drar bort dessa så är det fortfarande i underkant dock inte lika mycket förstås. Det finns briser i sin framställning. Frikyrkan är inte heller bara equmenia och pingströrelsen under denna tid. Vi har alliansmissionen till exempel på ca 20 000 medlemmar som mest (uppskattat).
  Men det positiva är att vanligen brukar pastorer överdriva statistik, du har gjort tvärtom. Det får ses som ett trendbrott som är positivt :-)

 • I graferna ovan så är Alliansmissionen inräknad i ”Frikyrkan”.

 • Jonas Rosendahl

  Ok. Jag tycker ändå att siffrorna är lite i underkant. Men jag kan inte belägga det fullt ut. Det beror på att vissa rörelser saknade medlemsräkning. Men jag har beställt en bok om de separistiska rörelserna i övre Norrland. Uppskattningsvis kanske mellan 5000-10000 i den rörelsen om man googlar om det..men jag måste läsa på mer om detta.

 • Mattias

  Hej!
  Jag har ju skrivit en del till dig där jag ofta haft en ”felsökande attityd” när jag vill debattera olika spörsmål. Gäller ditt senaste fb inlägg mest inom församlingen eller ska vi ”nätkritiker” också ta åt oss? Mina kommentarer grundar sig alltid i ett intresse för saken och där jag står för vad jag skriver och tycker, ibland med halmgubberetorik men det beror isåfall på att jag tycker att dina svar är otydliga och måste då ”driva fram” förtydliganden. Jag uppskattar en dialog men av någon anledning är det lätt att det kritiska tar över. Det ska ju vara ”så trevligt” i kyrkan hela tiden så det är mycket lättare att skriva av sig så här, speciellt som anonym. Jag avslutar med att önska dig Guds välsignelse och ledning i fortsättningen.

  Mvh
  Mattias

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.