Pastor Christian Mölk | Welcome Refugees to Sweden

Some say that when Sweden opened its doors to refugees and immigrants, we imported problems that in the end will lead to the destruction of Sweden as a nation, and that we now see an increase of crime, rape, Islam, etc. I am not trying to hide the various problems of immigration, but I want to tell you another side of the story.

I am a Swedish Pentecostal Pastor, and since three years back, I have been sitting in countless meetings with refugees from mostly Afghanistan and Iran. They all share a common story. When they lived in their home country, they lived under darkness, threat and oppression. Their view of religion was about hate, death and fear. They could not remain in this hopeless situation and fled their country and came to Europe.

When they first met Christians they were very surprised by the compassion and love they met. When the authorities in Greece couldn’t provide them with shelter and food due to the economic problems, it was the Christians who helped them with this.

In their home countries they had been told prejudices about Christians from their regimes. But now when they met Christians in real life for the first time, they realized they had been lied to. Christians were not horrible persons that hated them.

When they later came to Sweden they looked for a Church to meet more people like the compassionate Christian Greeks. Some of them showed up in my Church in Timrå. They wanted to know how to become a Christian. They wanted this love, freedom and inner peace that they understood God could give them in Jesus.

I have now led countless Afghans and Iranians to Christ and baptized many of them. Even if their practical problems still exist, they now have met Jesus and for the first time in their life experienced forgiveness and inner peace. They do not wish to import the oppression they fled from, but instead share the love of Christ with other Afghans and Iranians. If they are sent back to their home country they risk their lives as converts. They know they may be killed, but cannot hide the fact that they now are followers of Jesus.

Yes, refugees may do criminal acts in Sweden, just as native Swedes also may do criminal acts. But the other side of the story is that a lot of people have lived under oppression in other countries, flee this and try to find freedom. We Western Christians have a responsibility to welcome all refugees who flee from this with open arms, show love, share the Gospel and baptize all who believe!

 • Mattias

  Bra jobbat! Men ”I have led countless…..” oj oj oj inte dåligt alltså!
  Refugees may do criminal acts…..inte may do, utan they do, likaväl som svenskar do.
  För övrigt Guds välsignelse i fortsättningen broder.

 • Mattias

  En herde ska väl räkna in sina får ?…så att ingen går vilse.

 • Mattias

  Jag tycker det du gör är det bästa man kan göra för flyktingar. Jag är dock osäker på hur du ser på flyktingpolitiken i Sverige. Vill du ta in alla som kommer oavsett om dom har papper eller inte ? Om Gud sänder flyktingarna hit som du har sagt så är det ju allvarligt att nationen säger nej till detta. Vad anser du ?

 • Jag är inte politiker och försöker att inte lägga mig i allt för mycket hur staten hanterar olika frågor. Jag skriver utifrån perspektivet Guds rike snarare än perspektivet Svea rike, om du förstår hur jag menar. Men med det sagt kan jag naturligtvis dela några tankar.

  Jag tycker att vi ska ha en generös flyktingpolitik och låta alla som är äkta flyktingar få stanna i Sverige. Men så är ju lagen redan utformad i Sverige. Alla som konstateras vara flyktingar ska få uppehållstillstånd.

  Där jag tycker politiken kan bli bättre är vad gäller flyktingar som blir kristna i Sverige. Det är ju inte nödvändigtvis så att det var ett skäl att de flydde, men det blir ett skäl att få stanna. Jag anser att alla som kommer till Sverige och blir kristna och därmed riskerar förföljelse för sin tro i sitt hemland, måste få stanna i Sverige. Jag anser även att Sverige och Västvärlden har ett ansvar att ta emot människor som kommer från länder där det inte råder religionsfrihet.

  Utlänningslagen 4 kapitlet paragraf 1: ”Flykting”

  1 § Med flykting avses i denna lag en utlänning som

  – befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och

  – inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.

  b. Utlänningslagen 4 kapitlet paragraf 2: ”Alternativt skyddsbehövande”

  2 § Med alternativt skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som avses i 1 § befinner sig

  – utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att

  det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt, och
  utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, begagna sig av hemlandets skydd.

 • Mattias

  Tack för snabbt svar. Nu bad jag dig inte att lägga dig i politiken utan bara svara enkelt vad du anser men jag förstår om du inte vill vara offentlig med det. Att flyktingar blir kristna innan de har fått uppehållstillstånd är ju lite ”riskabelt” så där borde du väl vara med att driva opinion för att de ska få permanent uppehållstillstånd, så länge läget i hemlandet är oförändrat. I min kyrka bor det fyra döpta pojkar som har upp.tillstånd men som upplever otrevligheter på sitt ordinarie hem av sina landsmän pga detta. Tråkigt att det ska behöva vara så. Svårt när humana insatser ställs mot lagar och det rent praktiska utförandet. Könsfördelningen på alla som kommer hit tror jag inte ses med blida ögon av ”svensken”. En MASSIV evangelisationsinsats från kristna i Sverige skulle nog behövas men finns viljan ?

 • ”Nu bad jag dig inte att lägga dig i politiken utan bara svara enkelt vad du anser men jag förstår om du inte vill vara offentlig med det.”

  Jag har inga problem med att vara offentlig med mina åsikter. Jag skrev ju att ”Jag tycker att vi ska ha en generös flyktingpolitik och låta alla som är äkta flyktingar få stanna i Sverige”.

  ”En MASSIV evangelisationsinsats från kristna i Sverige skulle nog behövas men finns viljan ?”

  Ja! Du har helt rätt för en gångs skull :)

  Vår församling har ju verkligen satsat på detta med integration och evangelisation bland flyktingar. Om Pingströrelsens gemensamma procentuella ökning hade varit lika stor som Timrå Pingstförsamlings procentuella ökning åren 2013-2016, hade Pingst ökat med 13869 medlemmar. Det kallar jag väckelse!

 • Mattias

  För en gångs skull….är det så illa :-)
  Bäst o dra sig undan likt Simpson i busken.

 • :)

 • Mattias

  ”Jag tycker att vi ska ha en generös flyktingpolitik och låta alla som är äkta flyktingar få stanna i Sverige. Men så är ju lagen redan utformad i Sverige. Alla som konstateras vara flyktingar ska få uppehållstillstånd.”

  Så fungerar väl inte lagen i praktiken när man stoppar papperslösa att komma in o söka asyl.

 • Mattias

  ”Jag har inga problem med att vara offentlig med mina åsikter”

  Tycker du att det var fel att stänga gränserna för papperslösa ?

 • Ja, det tycker jag, men det var egentligen en ofrånkomlig konsekvens av en misslyckad europeisk flyktingpolitik som började långt tidigare. Både Sverige och EU har hanterat flyktingarna omdömeslöst och slarvigt.

  Vill dock påpeka att jag visserligen inte har några problem med att vara offentlig med mina åsikter, men att jag samtidigt inte har så mycket åsikter om svensk flyktingpolitik eftersom jag satsar mer på att tänka kring andliga/religiösa frågor än politiska. Så om jag inte ger så uttömmande svar så beror det inte på att jag inte vågar, utan snarare på att jag inte har så mycket kunskap i dessa frågor.

 • Mattias

  ”We Western Christians have a responsibility to welcome all refugees who flee from this with open arms, show love, share the Gospel and baptize all who believe!”

  Ursäkta om jag är jobbig men det är stora ord du använder här.
  Detta är väl i princip omöjligt rent praktiskt, såvida man inte lyckas bygga ett helt nytt system för detta, hur nu det ska gå till.
  Det räcker inte med fantastiska politiska lösningar,om dom finns, svensken måste vilja ta emot flyktingar på ”marknivå” annars kommer det aldrig att gå bra med detta tror jag.

 • Ja, det är möjligt att det är stora ord. Men jag tycker att vi västerländska kristna har ett ansvar att ta emot de som flyr förtryck och krig. Så är ju också den svenska lagen utformad.

 • Mattias

  Om svensken är beredd att ta emot i sina egna hem och upplåta ett rum och en säng så kan vi säkert ta emot väldigt många för mat o pengar är det knappast brist på. Då kan man evangelisera dagligen. Jaa jag har löst det! Pris till mig.

 • Vi i Västerlandet pratar ofta om mänskliga rättigheter och klagar på hur hemskt det är med detta i de muslimska länderna. När människor nu flyr förtryck i dessa länder och kommer hit, så måste vi ju också leva upp till våra fina ord. Vi kan inte både säga hur viktigt det är med mänskliga rättigheter samtidigt som vi nekar mänskliga rättigheter till de som längtar efter det.

 • Mattias

  Det enda som ”bekymrar” mig i det hela är att det är en kraftig obalans mellan kvinnor och män som kommer hit. Har du någon tanke om det ?

  Jag avslutar med att säga att ju fler invandrare som blir kristna desto bättre ! Så keep up the good work.

 • Nej, jag har ingen speciell tanke om det.

  Tack!

 • Mattias

  Jag har lite svårt att släppa detta eftersom det kan vara en stor väckelse på gång som annars verkar avlägsen.
  I pingst Jönköping har man döpt ett flertal efter att de fått uppehållstillstånd. Döper du personer som inte har fått besked om upp.tillstånd och kanske även de som fått avslag?

 • Det är inte Migrationsverket som avgör vem som får döpas eller inte, det är Jesus Kristus. Missionsbefallningen, tillika vårt kristna uppdrag, är att döpa alla som tror på Jesus och har blivit frälsta, oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte.

  Däremot brukar jag alltid prata med de som vill bli döpta om riskerna med att bli kristen och döpt. Dock vet de detta bättre själva än vad jag gör, eftersom de ju ofta kommer från en sådan bakgrund själva och har blivit lärda vad man ska göra med konvertiter.

 • Mattias

  Jag tolkar svaret som ja på mina frågor. Man får anta att dom är tillräckligt gamla och medvetna om vad de gör.

 • Ja, självklart.

 • Mattias

  ”Jag anser även att Sverige och Västvärlden har ett ansvar att ta emot människor som kommer från länder där det inte råder religionsfrihet.”
  Så du anser att avsaknad av religionsfrihet i ett land är ett giltigt skäl att få upp.tillstånd oavsett levnadsförhållanden i det landet ?

 • Ja, i teorin tycker jag att det är en intressant tanke. Så fungerade ju delvis den stora immigrationen till USA till en början. Europeiska frikyrkliga flydde det religiösa statliga förtrycket i Europa och fick chansen att starta ett nytt liv i fred och frihet i Amerika.

 • Mattias

  Fri invandring är då din framtidsvision för Sverige från dessa länder?

 • Det är en god tanke i teorin, men kräver så klart även praktiska förutsättningar.

 • Mattias

  Nä nu e de dax för mig att dunsta, ha de !

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.