Pastor Christian Mölk | Varför tillåter Gud ondskan?

Gud är helig, rättfärdig, rättvis och har all makt i både himlen och på jorden, vilket innebär att Gud både vill ha bort ondskan och har makt att förhindra ondskan. Men trots att vi människor ofta är arga på Gud för att han inte stoppar ondskan, så är det faktiskt vi människor som skapar denna ondska. Om Gud aktivt skulle stoppa alla våra syndiga gärningar och all den ondska vi skapar, då skulle det innebära att vi inte längre hade möjlighet att välja mellan gott och ont och därmed förlorade vår fria vilja. Om Gud skulle plocka bort alla onda människor så fort de gör en synd, så skulle det så småningom innebära att det inte längre finns några människor kvar, eftersom alla människor syndar. Vi hade då inte hunnit omvända oss och få förlåtelse för våra synder och bli frälsta. Därför tolererar Gud på sätt och vis synden och ondskan i världen och väntar med att stoppa ondskan och döma synden tills alla har fått tid att omvända sig. Guds lösning på problemet med ondskan är att själv komma till världen i Jesus Kristus och visa hur man lever ett liv utan ondska och synd, och uppmana alla människor att tro på Jesus och frivilligt omvända sig från sina onda gärningar. Gör man detta får man förlåtelse för sina synder och får ta emot den helige Ande som hjälper oss att sluta synda och istället bli mer lik Jesus. Utefter Guds goda omdöme väljer Gud dock ibland att gripa in i mänsklighetens historia och stoppa ondska. Hur, när och varför Gud gör detta är omöjligt för oss människor att veta eller ens förstå. Dock kan vi förtrösta på att Gud vet bäst och att han vid tidens slut kommer att döma synden och skipa rättvisa. Även om vi inte alltid förstår vad Gud gör så kan vi lita på att Gud är god och prisa Honom oavsett.

Bibelord

3Och den ene ropade till den andre: ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.”” (Jes 6:3)

4Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han.” (5Mos 32:4)

18Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.” (Matt 28:18)

16Och Herren Gud gav mannen denna befallning: ”Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, 17men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö.”” (1Mos 2:16–17)

12Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.” (Rom 5:12)

21Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar.” (Pred 7:21)

8Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.” (Rom 5:8)

26För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.”” (Apg 3:26)

9Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.” (2Pet 3:9)

21Han sade: ”Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn!”” (Job 1:21)

5Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. 6Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.” (Ords 3:5–6)

Samtalsfrågor

 1. Varför finns det ondska i världen?
 2. Varför tillåter Gud onda saker hända goda människor?
 3. Vad hade hänt om Gud stoppade all synd och all ondska?
 4. Hur bidrar vi människor till att minska ondskan i världen?
 5. Hur blir vi kristna mer lika Jesus och mindre syndiga?
 6. Går det att förtrösta på Gud även när man är drabbad av ondska?
 7. Är Gud allsmäktig?

Fler intressanta bibelord

Rom 3:10–18, 2Kor 5:17

Tagged with →  
 • Tomas Andersson

  Tack Christian för dina tankar kring detta bra (och svåra) ämne att reflektera kring.

  1 Tim 2:4 brukar vara en bra utgångspunkt för den reflektionen.

  Kommer allt som Gud vill att ske? Om inte, är Hans vilja svag och tveksam? Förmår Han inte att genomföra sin vilja? Kommar _alla_ att bli frälsta? Osv. Osv.

  Och beroende på vilken teolog som kittlar en mest i öronen, så kommer man att tala om en hel hög med ”viljor”. För de (teologerna) talar om Guds suveräna vilja, moraliska vilja, effektiva vilja eller tillåtande vilja, Hans hemliga vilja och Hans uppenbarade vilja, dekreteriska vilja och befallande vilja, voluntas signi (Hans viljas tecken) och voluntas beneplacito (Hans behagfulla vilja), Hans perceptiva vilja, osv..

  Själv så beränsar jag mig till att fundera kring tre viljor.

  En ursprunglig vilja, den som ville skapa himmel och jord som vi ser dom med, som du så bra sätter fingret på, människor med fri vilja som _kan_ vilja ha en relation med honom. Men det ville vi inte…

  Så då har Gud i sin ”ekonomia”, sitt handlande med oss i tiden, en tillåtande vilja som inte gör våld på vår fria vilja. Vill jag vara elak så tillåter Han det, Han vill att jag skall kunna vara elak, Han vill att jag skall kunna synda. Men han vill inte att jag gör det.
  Det är här det för oss blir komplicerat och man också måste fundera, som du gör, kring svåra saker som Guds agerande i tiden, t.ex 2 Sam 24:11-15. Ville inte Gud förlåta David trots att han bad om förlåtelse? Ville Gud att 70000 personer skulle dö av pest? Guds uppenbarade vilja i tiden är ibland förvirrande och motsägelsefull.

  Här måste man, om man vill tro på en kärleksfull Gud, ta sikte på den tredje viljan: Nämligen Guds slutliga vilja – ”att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.” Allt som sker i tiden (ekonomia) syftar till att människan slutligen skall bli frälst, hur hårt och obarmhärtigt det än verkar i tiden. Vi lever och har en fri vilja för att kunna välja Honom. Det är livets och den fria viljas syfte och mening – att vi trots allt skall ”i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.”

  Är det tre olika viljor eller är det samma vilja som tar sig olika uttryck? Vet inte :-) För Gud som är bortom tiden så är nog detta klart som korvspad, men för oss som nu är tidens fångar så blir detta ibland krångligt. Mycket bra ämne!

  /Tomas

 • Ulrika

  Fråga 2, 6 och 7 känner jag besvaras i Corries berättelse som jag skrev ned på min blogg igår.

  https://litevardagstro.wordpress.com/2016/02/12/3112/#more-3112

 • Som vanligt bidrar du med mycket god komplettering till alla läsare! Tack så mycket för att du delar med dig av dina tankar :)

 • Mattias

  Du skriver att det är människor som skapar ondska.
  Hur ser du på att det kanske är Satan och hans änglar/andemakter som attackerar människors sinnen så att onda handlingar görs?
  Varför skriver du inget om att det finns en Djävul och demoner som skapar ondska?
  Hälsningar Mattias

 • Detta Bibelsamtal handlade om varför Gud tillåter ondska. Givetvis kunde man varit mer heltäckande och även pratat om Djävulen, men i ett samtal som ska pågå i drygt 30 minuter blir det lite svårt att prata om allt. Men det finns mer Bibelsamtal som även tar upp Djävulen och demoner här: http://www.christianmolk.se/bibelsamtal/

 • Ulrika

  Tänker att jag kanske ska dela mina svar.

  2, Det onda hände goda Corrie för att hon skulle få tillfällen att vittna för andra i den onda miljön. Och för att andra genom hennes mission skulle få tro, hopp och kärlek i den onda miljön.
  6, Corries vittnesbörd visar att det går. Hur fasansfullt det än var i koncentrationslägret bad hon och vittnade om Gud.

  7, Om Guds Allsmäktighet. Ja, jag tror att det var ett Guds verk att Corrie fick vittna trots alla onda människor runtomkring henne. Gud hade makten att frälsa människor även i koncentrationslägren. Situationen var fasansfull men Gud hade ändå kontrollen.

 • Tack för dina tankar Ulrika! :)

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.