Pastor Christian Mölk | Lärdomar från Stockholm Karisma Center

FartblindÅren 2000-2002 var jag mer eller mindre med i Stockholm Karisma Center och jag tänkte skriva ner mina högst personliga och subjektiva intryck och en liten analys i slutet. Visst är det många år sedan, men jag anser att jag som tidigare medlem och nuvarande pingstpastor har ett ansvar att dela med mig av mina både positiva och negativa erfarenheter och dra lärdomar av dessa.

Första intrycket

Efter att jag som 18-åring mötte Jesus och blev andedöpt flyttade jag till Stockholm för att göra lumpen. Trots att jag var med i en EFK-församling var jag övertygad om att jag ville gå med i en pingstförsamling eftersom jag tyckte Pingst pratade mer och bättre om den helige Ande, som jag ansåg (och fortfarande anser) är en alldeles nödvändig del av att vara en kristen.

Jag gick till den stora pingstförsamlingen i Stockholm, Filadelfia på Rörstrand, men fick inget positivt intryck, ung och dum som jag var. Inget varmt välkomnande, inget erbjudande om att gå med i en cellgrupp, en tråkig predikan, omodern musik, osv. Istället besökte jag Stockholm Karisma Center, och blev väldigt positivt överraskad! Härlig lovsång, många unga människor, cellgrupper, och framförallt, folk gick fram för frälsning VARJE söndag! Så HÄR ska en församling vara tänkte jag! :)

Lärdom nummer 1: En församling behöver anstränga sig för att göra ett gott första intryck.

Cellgrupper

Alla på Karisma var trevliga och jag bad om att få gå med i en cellgrupp. För mig var den lilla gruppens kristna gemenskap livsviktig för min tro och eftersom Karisma hade cellgrupper så bad jag att få gå med i en. Jag fick prata med cellgruppschefen, men ingenting hände på en månad. De glömde bort mig och jag fick varje söndag gå fram och tjata på att få gå med i en cellgrupp. Hade detta hänt en annan nybliven kristen som mig, så hade nog den personen gett upp och slutat gå till kyrkan. Som tur var så gav jag inte upp utan fortsatte tjata och till slut blev jag insläppt i en cellgrupp.

Lärdom nummer 2: En församling behöver ta till vara på nya kristna och slussa in dem i gemenskapen så fort som möjligt.

Socialt ansvar

Under mitt sista år i Stockholm jobbade jag som väktare nattetid på Stockholms centrala gator. Jag såg mycket kriminalitet, prostitution och hemlöshet. När jag fick höra att Karisma startade Karisma Care, ett härbärge för hemlösa, anmälde jag mig som frivillig att vara med och hjälpa till. Min uppfattning var att Karisma hade stora ambitioner att få betyda någonting för Stockholm och att få vara med och se en förändring och var inte rädda att få lite lite skit under naglarna.

Lärdom nummer 3: Ta socialt ansvar som församling och anmäl dig som frivillig som individ.

Ekonomi

Det hände mer än en gång att jag trodde att predikanten höll en kort predikan när han började runda av efter 20 minuter, men sen insåg att det bara var kollekttalet!!! Karisma hade ett väldigt stort och osunt fokus på pengar. Visst behöver man pengar för att bygga upp en bra verksamhet, men har man Guds kallelse och välsignelse behöver man inte ständigt tjata och truga om sina medlemmars pengar. Som tur är hade jag tidigt bestämt mig för att ge tionde och lät mig inte luras att offra ännu mer av mina pengar.

När jag gick Bibelskola på Bjärka-Säby var jag tillbaka i Stockholm för att gå på Karismas ungdoms-nyårskonferens som ungdomspastor Andreas Nielsen arrangerade. Konferensen var en riktig succé och om jag minns rätt var där tusentals ungdomar. Men mitt intryck av Karisma fick sig en rejäl törn när en av Karismas pastorer skulle hålla sitt kollekttal till oss ungdomar (redan här blir det anmärkningsvärt konstigt; ett kollekttal till UNGDOMAR!?!). Pastorn höll som vanligt på rätt länge, men efter ett tag började han dessutom profetera om hur mycket pengar vissa individuella ungdomar skulle offra. Pastorn nämnde olika summor pengar som han profeterade att vissa ungdomar skulle ge till Karisma och när han till slut nämnde siffran 32.000 kr insåg jag att han var en falsk profet. Jag hade nämligen exakt så mycket pengar på mitt konto just då och jag upplevde väldigt starkt att jag inte alls skulle ge de pengarna till Karisma. Jag kände en stark avsmak och ansåg nästan att detta borde vara olagligt! Att en PASTOR uppmanar lättlurade UNGDOMAR att ge så mycket pengar till sig själv måste ju vara nån form av kvacksalveri och lurendrejeri! Den värsta sortens missbruk av förtroende!

När jag några månader senare jobbade som ungdomspastor i Bankeryd fick jag ett obehagligt brev från Karisma hem med posten. Där stod att församlingen var i en akut ekonomisk knipa och de uppmanade församlingsmedlemmar att ta ett lån på 25.000 kr (om jag minns summan rätt?) och GE dessa pengar till församlingen!?! Jag blev så arg att jag rev brevet, gick ur församlingen och bad dem sluta skicka fler brev till mig.

Nu så här i efterhand skulle det inte förvåna mig om Gud tillät Karisma att drabbas av just en ekonomisk dom pga deras ekonomiska missbruk. Det är inte helt ovanligt att Gud ger en dom som matchar synden.

Lärdom nummer 4: Medlem: Bestäm dig för hur mycket pengar du vill ge till din församling. Pastor: Använd inte ditt förtroende till att lura till dig församlingens pengar genom manipulativa och falska profetior!

Det profetiska

Som jag nämnde tidigare så anser jag att den helige Andes närvaro är en viktig del av en församling. Men om man är en ung och oerfaren kristen så är det lätt att bli lurad att tro att Anden är verksam om pastorerna pratar med en hes röst samtidigt som någon klinkar på ett piano i bakgrunden. För en oerfaren kristen är det svårt att se skillnad på det manipulativa och det äkta, på det själsliga och det andliga.

Karisma hade en osund inställning till det andliga. Det blev överdrivet. Många gånger hävdade en av pastorerna att han såg stora änglar i salen. Han hävdade också att han kunde profetera med 75 % säkerhet. Osv. Ibland kändes det som att pastorerna ville skapa en andlig stämning med mänskliga medel. Detta funkar kanske så länge som medlemmarna blint tror på ledarna, men när fuskbygget så småningom börjar knaka i fogarna, ja då rasar alltihopa.

Lärdom nummer 5: Medlem: Pröva alltid det profetiska. Pastor: Manipulera aldrig fram en andlig stämning, oavsett ditt syfte. Målen helgar aldrig medlen.

Toppstyrt ledarskap

Jag minns att jag som nybliven medlem reagerade på att jag i stort sett aldrig pratade med eller ens träffade pastorerna. Om man ville prata med sin pastor kunde man efter gudstjänsten gå fram till pastorns sekreterare och boka en tid. Eftersom jag som naiv ung kristen ansåg att man borde få prata med sin pastor så gick jag fram och berättade för sekreteraren att jag ville prata med någon av pastorerna. Sekreteraren noterade detta men förmodligen glömde de bort mig för jag fick ingen träff med någon av pastorerna. Det ironiska var att jag hade tänkt prata med dem om att jag tyckte att församlingen var alldeles för toppstyrd.

Lärdom nummer 6: I en välmående församling behöver medlemmarna ha inflytande över församlingen och tillgång till sina pastorer.

Analys

Jag har både positiva och negativa intryck från mina år i Stockholm Karisma Center. Det fanns en osund inställning till ledarskap, till det profetiska och till det ekonomiska. Att blanda dessa tre i en osalig soppa kan inte sluta på något annat sätt än katastrof, antingen för församlingen eller för individen. I Karismas fall blev det en soppa utan dess like, både för församlingen och för individen.

Men om vi för en liten stund försöker bortse från dessa negativa intryck, som jag även sammantaget tror blev Karismas fall, så fanns det även en hel del positiva intryck som jag tycker att andra församlingar kan lära sig något utav, nämligen att leda människor till en relation med Jesus! Den positiva aspekten, som nu så här i efterhand ofta överskuggas av det negativa, var att de hade ambitionen att ständigt bjuda in till frälsning, leda människor in i en kristen gemenskap och ta ett stort socialt ansvar.

I bästa fall var Stockholm Karisma Center fartblinda. I värsta fall var de lurendrejare. Jag väljer att tro på det första. De ville gott, men det blev fel. De gick i tro på falska profetiska premisser. Längtan efter det andliga blev större än längtan efter det heliga. Hade man lyssnat på medlemmarna tror jag att detta hade kunnat undvikas. Hade man haft en erfaren och kompetent huvudpastor hade fartblindheten kunnat saktas ner.

Sammanfattning: led människor till Jesus och hjälp de socialt utsatta, men missbruka inte ditt förtroende som ledare genom att profetera falskt och lura folk på pengar.

Tagged with →  
 • Tomas Andersson

  ”Längtan efter det andliga blev större än längtan efter det heliga.”

  En helt underbar formulering som nog inte bara beskriver tillståndet i Karisma utan i många församlingar som fallit och/eller försvunnit.

  /Tomas

 • Ja, och kanske kan en och annan församling som känner igen sig dra lärdom av Karisma och dra i handbromsen för att undvika en framtida krasch?

 • Tomas Andersson

  Det skulle vara mycket intressant om du i mer generella termer kunde beskriva hur du upplever att skillnaden mellan dessa två längtan kan se ut i en församling idag. Hur ser falsk och sann längtan ut och hur yttrar de sig? Vilka är tecknen?

  Vi har ju ett exempel i Simon Magus (Apg 8:9-24) som uppenbarligen handlar om en större längtan efter andlighet än om längtan efter helighet.

  /Tomas

 • Utan att göra en allt för djup dykning i ämnet så kan jag ju dela med mig av några enkla tankar:

  Man kan ha en äkta och genuin upplevelse av Anden som man sen försöker återskapa med mänskliga medel. Man vill så gärna att fler ska uppleva det man själv har upplevt att man försöker manipulera fram stämningen som rådde då. Man försöker skapa mänskliga förutsättningar för att Anden ska kunna göra något. Man tar mänskliga genvägar för att folk ska få tro för att det kan hända.

  Har vi modet att vänta in vad Anden vill göra mitt ibland oss eller försöker vi tvinga fram det andliga oavsett om det är Anden som står bakom eller om det är vårt eget manipulerande med känslor?

  Genom olika medel, exempelvis upprepande musik, kan man ju väldigt lätt manipulera fram en andlig stämning och andliga upplevelser som inte nödvändigtvis kommer från den helige Ande. Kombinerar man detta med en stark och karismatisk ledare så är det hur lätt som helst att lura unga människor in i fällan.

  Man skapar då en generation kristna som bygger sin tro på upplevelser. När det sen avslöjas att ledaren inte alls lever upp till förväntingarna rasar precis allting och man lämnar i bästa fall kyrkan och i sämsta fall tron.

  Det finns ingen ursäkt för att försöka manipulera fram en andlig stämning. Som andliga ledare måste vi leda människor till Jesus och lära våra medlemmar hur livet med Anden kan vara. Vi ska givetvis förvänta oss att Anden gör saker mitt ibland oss, men i de stunder då vi upplever andlig tystnad måste vi fördjupa vår längtan efter mer av Anden och söka honom ännu mer, istället för att söka något liknande genom mänskliga medel.

  Den helige Ande är Helig Ande, och han går inte att manipulera fram. Om man ens försöker kommer Anden att lämna och man tvingas in i ett ekorrhjul av ansträngningar för att manipulera fram en falsk andlighet.

  En sann längtan efter det heliga låter sig inte dras med i detta spektakel utan söker Gud i Skriften, i bönen och i det självutgivande livet. Den som smakat på den helige Ande vet att man inte behöver locka fram honom genom rökmaskiner och hög musik utan genom ett ärligt hjärta som längtar efter helighet.

 • Tomas Andersson

  Tack Christian!

  Kloka tankar.

  ”Man vill så gärna att fler ska uppleva det man själv har upplevt att man försöker manipulera fram stämningen som rådde då.”

  Hur ser du på att denna form av självbedrägeri även kan ske i ensamhet bakom stängda dörrar i sin kammare då man en gång haft en upplevelse med Herren där?

  Det krävs stora mått av självkännedom, om man inte har en duktig andlig vägledare, för att avslöja sig själv som som sin egen bedragare.

  /Tomas

 • Jag tror de allra flesta av oss har en benägenhet att försöka återupprepa en andlig upplevelse. Jag har själv omedvetet försökt, men till slut insett att Anden inte funkar så. Eftersom man inte har någonting att tjäna på att lura sig själv så tror jag de allra flesta slutar ganska snart. Men har man inte kännedom om att Anden ofta leder oss in i tider av tystnad så är det nog lätt hänt att man ger upp och tröttnar. Men har man mött Jesus och verkligen älskar honom så leder tystnaden till en ännu större längtan.

  Jag tycker Höga Visan på ett alldeles utmärkt sätt beskriver detta.

 • Ulrika

  Mycken tack för det du skriver här i bloggposten och kommentarerna. Det talar så bra för sig självt så jag vill knappt ta något utrymme ”ifrån” dem. Men kanske en liten personlig tanke ändå (vi är ju menade att dela det vi har med varann.) När du beskriver det här med musik och stämningar kommer jag att tänka på en VHS som jag köpte för en femma i en föramlingsloppis. Den handlar om Oral Roberts och hans ”arvtagare” Benny Hinn. När jag såg filmen öppnade sig en helt ny värld i ”kristenheten” Jag så en man som med mjuk och ”kärleksfull” stämma stod på en scen framför tusen människor och uttalade fragment från Bibeln. I bakgrunden var det lugn meditationsmusik. Helt klart var det bara ett sätt att lära människor tro att tron skulle handla om känslor. Han ville framkalla känsloupplevelser och stärka känslorna med bibelfragment. Djupt bedrägligt förståss. Det är i stället en fast Bibelundervisning som ska framkalla känslor. Och då blir det ju sällan lika behagligt…..även om man givetvis även blir glad och annat av Bibeln också. Men då beror det på att Ordet har talat och inte påhittade känslor av varm stämning, meditationsmusik och trevliga fragmentord.

  :)

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.