Pastor Christian Mölk | Vad säger Bibeln om 666?

16Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.” (Upp 13:16–18)

Kommer Antikrist i den sista yttersta tiden försöka tvinga på oss ett märke på pannan eller handen med siffran 666 på? Eller ska man tolka detta symboliskt på något sätt?

För att förstå vad pannan, handen och siffran 666 betyder så måste vi förstå att Uppenbarelseboken är en skrift fylld av symbolspråk. Exempelvis symboliserar siffran 7 i Bibeln ”fullkomlighet”, ”fulländning”, ”totalt”, ”perfektion”, ”allt”, etc.  Så när Johannes skriver om Guds ”sju andar” så betyder inte det att Gud har sju andar utan att Guds Ande är fullkomlig och perfekt. Eller när Johannes får varsitt budskap till just sju församlingar så förstår vi att dessa budskap är riktade till ”alla” församlingar i ”alla” tider.

Men vad symboliserar då siffran ”666”? En ledtråd till tolkning av denna siffra finner vi i 1 Kung 10:14, där det står att “Det guld som årligen kom in till Salomo vägde sexhundrasextiosex talenter”. Om man dessutom betänker att Uppenbarelseboken menar att man inte kan köpa eller sälja utan Vilddjurets märke, så förstår vi att siffran 666 är kopplat till pengar.

Det andra vi behöver förstå vad gäller tolkningen av 666 är att man skulle få dess märke på handen eller på pannan. Vad innebär detta? Finns det någon symbolisk förståelse av handen och pannan? Ja, det gör det! I 5 Mos 11:18 kan vi läsa att Israels folk skulle lägga Guds ord ”på ert hjärta och ert sinne, och binda dem som ett tecken på er hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på er panna.

Med utgångspunkt ​i detta Bibelord så lägger många judar små lappar med Bibelord i två kapslar som ​man binder runt armen och på pannan som en påminnelse att helt tjäna Gud, dvs. både i ord och handling, både i teori (pannan) och praktik (handen), med både hjärta och händer. Denna judiska tradition är även känd som tefillin.

Vi kan även se i Kyrkohistorien att det har funnits tider av förföljelse då kristna inte varit tillåtna att köpa eller sälja på marknadsplatser utan att först ha visat upp ett intyg på att de tillbett den romerske kejsaren.

Den symboliska innebörden av att ta emot siffran 666 på handen eller pannan torde således vara att ”låta pengar helt ta makten över våra liv”. Min personliga tolkning av detta Bibelord är alltså inte att man ska behöva vara rädd för att råka få just siffran 666 på handen eller pannan, utan att man ska akta sig för att göra Mammon till Herre.

Har du en annan tolkning av detta Bibelord? Skriv i så fall gärna en kommentar nedan.

Tagged with →  
  • Christer

    Jag håller med dig än så länge, och jag får tacka för artikeln. Gud välsigne dig broder. En kompletterande tanke, förlåt mig Gud om jag tänker själiska tankar utöver sanningen, är att det inte behöver vara Mammon som pengar, utan Antikrists ande genom att en sätter sin handlingar eller tankar till människan förhävd över Gud varpå en också i detta fall tjänar en annan herre varpå en blir tvehågsen för Guds vilja om en är kristen som fallit. Eller världslig makt förhävd över Gud utöver pengar, som representeras av odjur i världen. Eller alla dessa samtidigt som antikrist inför Krist. För visso som du säger så nämns det att en inte ska kunna köpa eller sälja, vilket antyder pengar eller kan det antyda delaktighet? Om en får ett märkbart märke är det svårt att undgå och det jag tror många kristna fruktar är att bedras av något omärkbart som sker i andevärlden. Må Herren leda oss undan all bedräglig teologi om det finns någon sådan, och leda oss i samt uppenbara sanningen för oss som han är. Vi får förtrösta att han gör det för han är vår goda Herde och vi hans får som han vill ta hand om hur bångstyriga vi än kan vara. Vi behöver bara låta honom genom att vända oss till honom och överlåta oss till hans kungliga suveränitet. Många bilder finns det för vår Kung, Herre och Gud i Kristus Jesus. En sak är densamma och det är att han är god och trogen sin egendom som han älskar och inte överger. Så låt oss i nåd av Herren ha vår vila och verka i den tro han ger oss efter sin vilja, så att det är honom vi är trogna och tjänar som Herre. Guds frid, kärlek, nåd och sanning med oss i Jesu namn. Amen.

  • STB

    Jag får tacka för en intressant tolkning. Som den obildade lekman jag är har jag inte hört talas om detta sätt att tolka den här delen av uppenbarelseboken. Jag har dock fått uppfattningen att vi kristna skall ställas inför ett relativt tydligt val som inte smyger sig på. Kärleken till pengar och materiellt välstånd är dock både smygande och tydligt på samma gång. Det finns både fattiga som älskar pengar och rika som inte bryr sig om pengarna utan alltid sätter Gud först. GT har ju flera rika gudsmän. Därför kan det vara lätt att inombords försvara och bortförklara sin rikedom och kärlek till pengar.

    I viket fall gav denna artikel mig en insikt och ny vinkling som jag är tacksam för. Jag upphör aldrig att förvåna mig över hur mycket ett enda litet bibelord kan ge om man belyser det från olika vinklar.

  • Tack för din kommentar STB! Gud välsigne dig i ditt fortsatta studerande av Guds underbara ord :)

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.