Pastor Christian Mölk | Vad säger Bibeln om äktenskap?

BibelsamtalEtt äktenskap är en av Gud välsignad livslång relation mellan en man och en kvinna. Äktenskapet är ett förbund där mannen och kvinnan blir ett, och som präglas av kärlek, trohet och enhet. Inom äktenskapet uppmanas mannen att älska sin hustru och hustrun att underordna sig sin man och att respektera honom. Sex är en naturlig del av äktenskapet, men får inte förekomma varken före, utanför eller efter äktenskapet. De enda två tillåtna skäl som Bibeln anger för skilsmässa är om någon av makarna har varit otrogen eller om den ena parten inte är kristen och av den anledningen vill gå skilda vägar. Eftersom äktenskapet inte är ett mänskligt påfund utan instiftat av Gud så räknar Gud två personer som fortfarande gifta om de har skilt sig från varandra av ej legitima skäl.  Eftersom de fortfarande är gifta i Guds ögon så begår de därmed äktenskapsbrott mot varandra om de gifter sig med någon ny, och istället för skilsmässa så vill Gud att de gifta ska försonas och förlåta varandra. Men om någon av makarna dör eller om man skiljt sig av giltiga skäl så är det okej att gifta om sig.

Bibelord

18 Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.” … 21 Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. 22 Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit från mannen och förde fram henne till honom. 23 Då sade mannen: ”Äntligen! Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen.” 24 Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.” (1 Mos 2:18, 21–24)

16 Till kvinnan sade han: ”Jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din åtrå vara, och han ska råda över dig.”” (1 Mos 3:16)

21 Underordna er varandra i vördnad för Kristus. 22 Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. 23 En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv Frälsare för sin kropp. 24 Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. 25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. 26 Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, 27 och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. 28 På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. 29 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, 30 eftersom vi är delar i hans kropp. 31 Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. 32 Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen. 33 Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man.” (Ef 5:21–33)

Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte ifrån varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke för att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.” (1 Kor 7:4–5)

28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:28)

Några fariseer kom fram till honom för att pröva honom och sade: ”Får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst?” Han svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt.” De frågade honom: ”Varför har då Mose befallt att mannen ska ge henne ett skilsmässobrev och skicka bort henne?” Han svarade: ”Det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.” 10 Hans lärjungar sade till honom: ”Om det är så i relationen mellan mannen och hustrun, då är det bättre att inte gifta sig.” 11 Han svarade dem: ”Alla kan inte ta emot det här ordet, utan bara de som har fått den gåvan: 12 Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull. Den som kan förstå detta bör ta det till sig.”” (Matt 19:3–12)

10 De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man – 11 skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försonas med sin man – och en man får inte överge sin hustru.” (1 Kor 7:10–11)

15 Men om den som inte tror vill skiljas, så låt honom skiljas. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva i frid.” (1 Kor 7:15)

En gift kvinna är genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men om mannen dör, är hon fri från den lag som band henne vid mannen.Om hon ger sig åt en annan man medan hennes man lever, kallas alltså hon äktenskapsbryterska. Men om mannen dör är hon fri från lagen, och då är hon ingen äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man.” (Rom 7:2–3)

Samtalsfrågor

 1. Hur väl stämmer den bibliska undervisningen om äktenskap överens med dagens syn på äktenskap?
 2. Hur får man ett lyckligt äktenskap?
 3. Hur ska man göra om man inte lever upp till Bibelns syn på äktenskapet?
 4. Vad innebär det att underordna sig?
 5. Om kvinnans underordnande av mannen är en konsekvens av syndafallet, betyder det då att kvinnan inte behöver underordna sig mannen i Guds rike?
 6. Hur ska man göra om man är olycklig i sitt äktenskap och funderar på skilsmässa?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 1:27–28, Mal 2:14, 1 Kor 11:11–12, Ef 5:31, Rom 7:2, 1 Kor 7, Luk 20:34–35

 • Isak

  Amen! Äktenskapet enligt Guds ord. Tack! :)

 • Tack! Och varsågod :)

 • Olle

  tänkte fråga vad ni tycker,, jag skilde mig från min fru för tre år sedan för att jag var otrogen, jag hittade en annan,, nu har jag levt med henne i tre år och tänker gifta mig,, men begår jag äktenskapsbrott då, min förra fru ville inte skilja sig, hon vill att jag skall flytta tillbaka till henne och mina tre barn efter allt svek jag gjort, men jag älskar min nya kvinna, men jag vill göra rätt inför Gud,, vill ha ett heligt förbund med den nya kvinnan,,kan jag verkligen det?

 • Hej! Jag tycker inte man ska prata om sådana här privata saker offentligt på en blogg. Det bästa är därför om du kontaktar en pastor där du bor och berättar hela din situation och ber om vägledning.

 • Olle

  Nehe det var ju en fråga efter din andakt. Men ok.

 • Joachim

  Det skulle vara intressant att höra vad du har att säga gällande våld i äktenskapet; om maken slår sin fru, i relation till detta du skrev ovan:

  ”De enda två tillåtna skäl som Bibeln anger för skilsmässa är om någon av makarna har varit otrogen eller om den ena parten inte är kristen och av den anledningen vill gå skilda vägar. Eftersom äktenskapet inte är ett mänskligt påfund utan instiftat av Gud så räknar Gud två personer som fortfarande gifta om de har skilt sig från varandra av ej legitima skäl. Eftersom de fortfarande är gifta i Guds ögon så begår de därmed äktenskapsbrott mot varandra om de gifter sig med någon ny, och istället för skilsmässa så vill Gud att de gifta ska försonas och förlåta varandra.”

 • Joachim,

  Bibeln anger två skäl då skilsmässa är tillåtet. Om någon vill skiljas av andra skäl än de två är det ju naturligtvis upp till berörda parter. Det viktiga är ju att be över saken och bli vägledd av den helige Ande. Men jag skulle inte rekommendera någon att leva i ett förhållande med någon som slår en.

 • Joachim Sällström

  Du åtskiljer mao vad Gud säger i Bibeln om äktenskapet och vad Han individuellt i våra liv säger om detsamma?

  Anledningen till att jag ställde frågan tidigare var för att jag upplever att dessa texter som du och många andra ledande i kristna gemenskaper producerar på diverse bloggar och hemsidor kan bli till domar och maktkomplex över människor snarare än till en hjälp; såhär säger Bibeln och då är det bara så. Nu har jag själv inte varit i någon relation där jag blivit slagen, men jag kan tänka mig att det skulle vara svårt för en sådan person som söker vägledning att läsa din text.

  Med önskan om allt gott och Guds frid,
  Joachim

 • Nja, jag tror att du missförstår mig. Jag ska förklara nedan, men först vill jag försöka förklara några tankar om min hemsida.

  All undervisning som finns på min hemsida är skrien utifrån min bästa förmåga baserat på min förståelse av Bibeln. Jag försöker vara så transparent som möjligt och förklara så gott jag kan. Många som läser min hemsida hör av sig och känner sig berikade av att läsa mina Bibelkommentarer utifrån mitt perspektiv. Men allt jag lägger ut här på hemsidan har kommentarsmöjlighet. Det innebär att om man inte håller med mig om min tolkning så kan man skriva emot eller komplettera. På så sätt kan även jag lära mig något och Bibelundervisningen förbättras. Ibland ändrar jag det jag skrivit baserat på att någon annan har en bättre tolkning. Men för att detta ska fungera krävs det att du och alla andra som kommenterar eller mailar, också har en öppen och transparent attityd som vill förbättra Bibelkommentarerna och inte bara dissa mig eller försöka lansera sin helt egna teologi som inte är baserad på Guds ord. Så istället för att bara försöka hitta fel på det jag skriver borde du dela med dig av din egen Bibeltolkning så kanske jag ändrar i min text om jag anser att du har tolkat Bibeln bättre än mig eller kan ge ett berikande ytterligare perspektiv.

  Så, nu ska jag även kommentera detta du skrev: ”Du åtskiljer mao vad Gud säger i Bibeln om äktenskapet och vad Han individuellt i våra liv säger om detsamma?”

  Nja, du har nog missförstått mig, jag åtskiljer inte detta. Däremot tror jag inte att Gud inte har gett oss detaljinstruktioner i varenda fråga som vi människor har. Han har gett oss Bibeln och där finns den stora bilden och de stora instruktionerna. Men han har också gett oss sin Ande, som finns med oss och vägleder oss genom livet.

  Därför är det viktigt att först studera vad Gud säger i sitt Ord och skapa sig en sund biblisk uppfattning om hur Gud ser på äktenskapet osv. Detta måste förklaras utifrån det som faktiskt står skrivet och utifrån de Bibelord som tar upp detta. I ett studium av detta kan man inte utgå från förutfattade meningar, fördomar eller läsa in något i texten som man själv önskar. Genom ett gott och korrekt studium av Guds ord får man en helhetsbild av Guds syn på äktenskapet. Denna bild av äktenskapet bör sen ligga som grund för hur vi kristna lever vårt liv och hanterar våra relationer.

  Om ett äktenskap sen krisar och exempelvis en pastor blir inblandad för att försöka vägleda, då är det viktigt att man samtalar om äktenskapet utifrån den bibliska grunden, men sen också lyssnar på hur den helige Ande vägleder i just detta specifika fall. Jag uppfattar nämligen inte att Jesus ger dessa detaljinstruktioner i Bibeln. Därför behövs enskilda själavårdssamtal där man ber och försöker förstå Guds vilja tillsammans med den helige Ande.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.