Pastor Christian Mölk | Vad säger Bibeln om treenigheten?

BibelsamtalHerren Gud är en, men på samma gång tre personer; Fadern, Sonen och den helige Ande. I all evighet har alla dessa tre personer existerat i en treenig Gud. Fadern är Gud, Sonen är Gud och Anden är Gud, men Fadern är inte Sonen och Sonen är inte Anden, osv. (på samma sätt som flytande vatten är h2o, ånga är h2o, och is är h2o, men flytande vatten är inte is, och is är inte ånga, osv.). Treenighetens innebörd har funnits med ända från Bibelns tre första verser och sen uppenbarats mer och mer för att till sist bli allt mer tydlig i Nya Testamentet. Treenigheten vittnar om att Gud i sitt innersta väsen är en kärleksfull gemenskap som ödmjukar sig inför varandra och upphöjer varandra. Gud är på en och samma gång Skaparen, Frälsaren och Livgivaren.

Bibelord

1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus.” (1 Mos 1:1–3)

1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. … 14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.” (Joh 1:1–3, 1:14)

4 Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.” (5 Mos 6:4)

28 Tomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud!”” (Joh 20:28)

För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.” (Rom 10:9)

19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:19–20)

17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” (2 Kor 3:17–18)

30 Jag och Fadern är ett.” (Joh 10:30)

27 Allt har min Far överlämnat till mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.” (Matt 11:27)

13 medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet.” (Tit 2:13)

 “9 I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt,” (Kol 2:9)

13 Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.” (2 Kor 13:13)

Men om Sonen säger han: Gud, din tron består i evigheters evighet, och ditt rikes spira är rättens spira.” (Heb 1:8)

13 Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga: ”Honom som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet!” 14 Och de fyra varelserna sade: ”Amen.” Och de äldste föll ner och tillbad.” (Upp 5:13–14)

Samtalsfrågor

 1. Känner du till några bra pedagogiska bilder som beskriver treenigheten?
 2. Vad innebär det att Fadern, Sonen och den helige Ande alla samtidigt är Gud men ändå tre olika personer?
 3. Vad innebär det att Guds innersta väsen är ”gemenskap”?
 4. Går det att förstå treenighetsläran med tankemöda eller krävs det uppenbarelse från Gud?
 5. Går det att fullt ut förstå Gud utan treenighetsläran?
 6. Måste man tro på treenigheten för att bli frälst?

Fler intressanta bibelord

Joh 8:24, 2 Mos 3:14, Luk 10:21, Rom 8:9, Joh 5:18, Joh 5:23, Joh 8:58–59

Tagged with →  
 • Pingback: Vad säger Bibeln om treenigheten? - merasanningmerasanning()

 • merasanning
 • Hej gamle vän! Stort tack för att du tar diskussionen på din egen blogg :)

 • Pingback: Vad säger Bibeln om treenigheten? (del 2) - merasanningmerasanning()

 • Bibel_Zakri

  Pedagogisk bild:

  – Kyrkofadern Tertullianus liknade Fadern vid solen, och Sonen med solstrålarna.
  Jesusordet: ”Den som har sett mig har sett Fadern” (Joh 14:9) passar med den pedagogiska bilden, det gör även aposteln Paulus påstående att Jesus är ”den osynlige Gudens avbild” (Kol 1:15).

  Exemplet med flytande vatten, is och ånga, är inte helt lyckad, eftersom att denna pedagogiska bild, bokstavligt tolkad, beskriver att Gud bara kan framträda på ett sätt i taget. Först skulle han ha spelat rollen av Gud Fadern, sedan blev han Sonen, och nu framträder han som Anden. Slutsatsen blir att – i vår tid – skall Den Helige Ande dyrkas.
  Problemet med bilden består i att vattenmolekyler inte kan vara flytande, is och ånga samtidigt.

  Kristen tro lär gentemot detta att Gud är evig Fader, och att hans väsen alltid varit detsamma som Jesu egen natur. Samtidigt som Gud är evig Fader och evig Son är Gud evigt verkande genom Anden. Det är genom Anden han inspirerar och leder världen. Gud är hela tiden Gud till sin natur.
  Gud byter inte skepnad som en skådespelare växlar mellan olika roller.
  Gud visar sig inte temporärt, liksom samma skådespelare kan spela rollen av Brutus, Hamlet och Othello.
  Faderskapet, Kristusnaturen och Andens verksamhet tillhör av evighet Guds väsen.

  Modalisterna hävdar, att Fadern, Sonen och Den Helige Ande inte kan uppfattas som tre personer utan som tre uppenbarelsesätt, (Latin: modi)

  Modalismens villfarelse består i att den påstår att det inte finns någon riktig treenighet, bara tre uppenbarelseformer. Endast tre Modus, eller aspekter på uppenbarelsen. Därav namnet modalism.

  Emanuel Swedenborg och William M Branham förespråkade Modalism.
  Att tänka sig att Gud har tre ”existensformer”, liksom vattenmolekylerna kan uppenbara sig som flytande vätska, is eller ånga är missvisande därför att bilden inte tillräckligt tydligt framhåller att Gud är ”tre personer”.
  Å andra sidan leder trosbekännelsens proklamation av att Gud är ”tre personer”, ofta till invändningen att vi kristna skulle tro på ”trinetism”, att Gud tre individer.
  Utmaningen består i att finna ett ord som beskriver att Gud är personlig samtidigt som man framhåller att Gud kan uppenbara sig.
  Eftersom att liknelsen om vatten, is och ånga är användbar när man konfronteras med Islam, eller Jehovas vittnen, så förekommer den ofta i debatten.
  – De tror nämligen inte att Gud själv kan uppenbara sig.

  Bibel_Zakri

 • Pingback: Vad säger Bibeln om treenigheten (del 3) - merasanningmerasanning()

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.