Pastor Christian Mölk | Jag blir äcklad av kristna som hejar på Israel i kriget mot Hamas

carrying-the-crossJag blir äcklad av kristna som hejar på Israel i kriget mot Hamas. Vi borde vara fredens, försoningens och förlåtelsens röst.

Missförstå mig rätt, jag är ingen ersättningsteolog. Även om vi Jesus-troende (både judar och övriga) är Guds folk, så är jag övertygad om att Gud fortfarande älskar Israel och håller sin hand över sitt folk. Men det betyder inte att vi kristna ska supporta ett krig. Under inga omständigheter. Krig är det värsta som kan hända och var det något som Jesus lärde oss så var det att ”vända andra kinden till” och ”älska era ovänner”.

På Jesu tid var det judiska folket ännu mer utsatta än de är idag och det var många som hade stora förhoppningar på Jesus att han skulle bli en ny kung David som gjorde uppror mot den romerska ockupationen och upprättade Israel som nation igen. Jesus tackade gång på gång nej till detta erbjudande och valde en annan väg; korset väg. Vi kristna är kallade att gå i Jesu fotspår!

   “38Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. 39Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. 40Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. 41Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom. 42Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. 43Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän. 44Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. 45Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. 46Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? 47Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? 48Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.(Matt 5:38–48)

 • Mattias

  Jag tycker det är tragiskt att Israel verkar ”skjuta från höften” där mängder med oskyldiga människor dödas och skadas. Men tyvärr är det också så illa i den här världen att man ibland ställs inför valet att döda eller dödas….vad väljer man ?

 • Jag har förståelse för att världsliga politiker resonerar på det sättet, men vi kristna bör förhålla oss annorlunda om vi vill gå i vår mästares fotspår. Vi kristna ska vara ett ljus i en mörk värld. Vi kristna ska vittna om Jesu kärlek, inte heja på ett land som krigar.

  “Jesus svarade: ”Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.”” (Joh 18:36)

 • Mattias

  Om Israel blir attackerat av flera arabstater som vill ta över och göra det muslimskt så vet jag vilken part jag ”hejar på”. Men kanske det skulle bli fred om den kristna världen åker ner dit och säger till araberna/muslimerna att Jesus älskar dom.

 • Mattias

  Du får gärna skriva om dina tankar när det gäller försvarskrig. Får en kristen inte försvara sig med vapen? Ska vi som Jesus acceptera att bli dödade utan motstånd?

 • Troende

  Kristen rasism. Då kristna dömer araber som grupp och cyniskt ignorerar civila och oskyldiga barns liv då de dödas av Israeliska bomber eftersom de hoppas att utrotning av palestinier ska ge dem en fribiljett till himlen och apokalypsen har fullbordats¡
  Hur det ens är möjligt att förljuga sanningen gång på gång då Israel liksom andra gör fel ibland är obegripligt!
  Icke kristna och ickejudar behandlas som insekter.
  Jag har svårt att se guds budskap i denna cynism och egoism! Blir illamående.

 • Jag har inte möjlighet just nu att gå in på mina tankar vad gäller kristna och krig. Men rent generellt så anser jag att när man blir kristen så lämnar man ”världens rike” och blir en del av ”Guds rike”. I Guds rike finns andra regler och premisser än i världen och det är en ständig process för oss kristna att lära oss hur vi ska leva i detta rike (=helgelse). Men vill vi fullt ut leva som Jesus bör vi avstå från att döda andra människor.

  ”Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn.”

 • Tomas Andersson

  Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig. Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats. (Ps. 122:6-7)

  Tänker att detta är vårt uppdrag i denna svåra konflikt. Att be om fred och frid och att i våra hjärtan inte önska ett etniskt rensat Jerusalem utan ett Jerusalem som speglar Kristus Konungsliga rike, där frid och fred får råda mellan människor och folkslag.

  /Tomas

 • Jepp, det låter rimligt. Vi kristna ska inte heja på olika kombattanter i krig utan istället höja rösten för fred och försoning.

  “Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn.” (Matt 5:9)

 • Kenneth Friberg

  Du tar upp något mycket intressant tycker jag. En kristens förhållningssätt till krig och fred. Men jag tycker att du gör det för enkelt för dig!!

  Ju mer jag läser det du skriver ju mer spretigt blir ämnet. Jag tycker det har många bottnar och väcker mycket olika frågeställningar.

  Jag tror att det är viktigt att man vet varför man som kristen “hejar” på Israel i kriget mot Hamas. Själv tycker jag att man kan hämta goda argument för kriget både från den här “världen” och ifrån bibeln.

  Men jag väntar med de argumenten tills du återkommer med ett inlägg om dina tankar vad gäller kristna och krig. Jag tycker det skulle vara mycket intressant att diskutera ämnet om du får tid över för det.

 • Du har nog rätt i att ett samtal om ett kristet förhållningssätt till kriget mellan Israel och Hamas kräver en mer djupgående analys om hur vi kristna generellt sett ska förhålla oss till krig.

  I detta ämne har jag förändrats på senare år. När jag var nybliven kristen lärjunge gjorde jag lumpen och såg inget fel i att kristna deltar i krig. Men ju mer tiden har gått och jag har funderat över detta med att gå i Jesu fotspår inser jag att man utifrån Bibeln svårligen kan hävda att Jesus ansåg att hans lärjungar skulle delta i krig. De första lärjungarna var ju dessutom israeler under en tid då krig förekom mellan Rom och Israel. Men Jesus uppmanade aldrig sina lärjungar att döda romare. Istället gav han lärjungarna befallningen att gå ut i hela världen och göra folk till Jesu lärjungar. Även romarna.

  Om vi är Kristi lärjungar bör alltså vår utgångspunkt vara att sprida evangeliet och hjälpa våra medmänniskor, inte att sitta på läktaren och applådera när Israel bombar Gaza. Jag har väldigt svårt att se att Jesus uppmanade oss till detta.

 • Kenneth Friberg

  Jag tror inte att man kan pressa Jesu ord till det fullständiga avståndstagandet från att man som kristen får delta i ett krig eller till att var odelat positivt till att delta i ett krig. Vi slits mellan buden att värna ett liv och fruktan för att ta ett liv.

  Vad gäller konflikten i mellan Israel och Hamas så är den djupt tragiskt. Men jag tycker inte att det är speciellt svårt att hitta argument för vem som är den mer rättfärdiga parten. Israel har ju gått in i Gaza under stora svårigheter. De vet att Hamas inte drar sig för att använda oskylda civila och speciellt barn som mänskliga sköldar. De avfyra från raketer från känsliga platser som skolor, kyrkor, moskéer, FN-byggnader och sjukhus. Hamas utformar sin stridstaktik utifrån de faktum att de vet att Israeliska soldater måste vara mycket återhållsamma med sin vapenanvändning när det finns civila i närheten. Deras soldater blandar sig
  med civilbefolkningen och drar sig inte för att avfyra sina vapen mitt ibland dem. Hamas ideologi handlar inte om att värna Gaza befolkning, de vill helst att alla ska bli martyrer i deras strävan efter att utplåna staten Israel.

  Att hålla på Israel behöver inte ställas mot att sprida evangelium eller vara en Jesu lärjunge.
  Sedan kan jag hålla med om att man måste ha klart för sig vilka prioriteringar som gäller i det kristna livet. Sök Guds rike först, det gäller alltid!

 • Ett förtydligande: det är inte så att jag tycker det är bättre att heja på Hamas än på Israel. Det är minst lika illa. Min poäng är att vi kristna inte bör supporta någon sida i ett krig, utan istället fokusera på vårt uppdrag.

  Vi behöver sluta tänka så som Världen gör, å istället tänka utifrån perspektivet att vi tillhör Guds rike och inte längre krigar mot andra människor.

 • Kenneth Friberg

  Tack för att du tog dig tid och svara på min kommentar. – Jag har förstått din poäng. – Och jag hoppas du kan förlåta mig om jag fick det att framstå det som om du “hejade” på Hamas.

  Jag tycker det skulle vara intressant om du någon gång får tillfälle att dela med dig av din syn på en kristens
  förhållningssätt till krig/våld, Guds rike/världen och världens tänkesätt osv.

  För jag tycker som sagt inte att ditt synsätt inte är så given utifrån skriften även om kan ses så ut till en början.

 • Jag har brottats med den här frågan ända sedan jag gjorde lumpen för 15 år sedan. Jag är inte säker på att jag har rätt, men har landat i att kristna inte bör kriga. Men eftersom detta har varit en så pass lång process så är jag inte säker på om jag kan redovisa mitt synsätt på ett enkelt sätt. Det finns många andra som är bättre på det. Men om några år kanske jag är redo för det :)

 • Bertil Sörenson

  Jag blir mycket förvånad och tar anstöt över ditt ordval: Äcklad.
  Hur bemöter du alla de troende i Sverige och andra länder som engagerar sig i kristna organisationer (t.ex ”Shalom över Israel”, ”Israels vänner”, osv, eller opolitiska och religiöst obundna föreningar som ”Samfundet Sverige-Israel)
  Vi kan ju läsa i Bibeln hur utvecklingen ska bli, krig är att vänta hur hemskt det än är, och det antisemitiska våldet sprider sig framför våra ögon. Vi som är aktiva följare av utvecklingen i Mellanöstern ”hejar” inte på Israel, vi betraktar och välsignar Israel och det judiska folket, men älskar samtidigt araberna med Jesu kärlek.
  Läs gärna min blogg: bertilsisrael.blogspot.se

 • Hej Bertil och tack för din kommentar!

  Jag är väldigt positiv till landet Israel och det judiska folket.

  Det som jag dock starkt ogillar är när vi kristna blir glada när människor dör i krig. Jag tycker att vi kristna ska göra vad vi kan för att jobba för fred och försoning mellan det judiska och det palestinska folket, istället för att heja på Israel i krig.

  Jag förstår att många tar anstöt av mitt ordval ”äcklad”, men det är faktiskt så jag känner när jag uppmärksammar att kristna blir glada över att Israel bombar Gaza, eftersom det faktiskt inte bara är Hamas som dödas utan även barn, oskyldiga människor som Gud älskar.

 • Bertil Sörenson

  Tack för snabbt svar.
  Finns det verkligen kristna som blir glada när barn dödas i krig? Jag har i alla fall aldrig träffat några.Vi förfäras istället. Samtidigt menar jag att om Sverige skulle bli angripet av raketer hoppas jag att myndigheterna gör allt som krävs för att skydda vår civilbefolkning. Israel tvingas till detsamma och krigar inte för att det är roligt. Civila i Gaza skyddas inte av Hamas utan utnyttjas, det fördömer vi.
  Alternativet att Israel inte vinner alla krig är med all säkerhet dess utplåning. Det är egentligen ingen alternativ.

 • Nu resonerar du utifrån ett världsligt perspektiv och då kan jag hålla med om att ditt resonemang är logiskt. Men utifrån ett kristet perspektiv anser jag att krig alltid är fel väg att gå och att vi kristna under inga omständigheter ska heja på någon sida i ett krig.

  Det var många judar på Jesu tid som ville ta till vapen för att med krig köra ut romarna, men Jesus tog aldrig någon del i detta utan predikade istället evangelium för både judar och hedningar.

 • Bertil Sörenson

  Jag resonerar inte enbart ur ett världsligt perspektiv. Gud har lovat att skydda sitt folk, och många vittnar om att han gjort det i de krig som utspelats mellan Israel och dess grannar.
  Det låter som om jag försvarar krig i allmänhet men det gör jag inte. Jag vill naturligtvis att det ska vara fred överallt på jorden, och det ska det bli en gång. Jag upplever att du förenklar samtalet med att använda uttrycket ”heja” på någon. Hur hade Europa sett ut idag om inte mängder av människor offrat sig i kriget mot Nazi-Tyskland t.ex? Ok, jag hejar varken på Hitler eller Hamas.

  Jag kan också konstatera att ditt resonemang inte håller hela vägen.
  Du skriver om dig själv att ”du inte skulle funnits om inte Israel funnits”.

  Har du någon gång funderat på att om inte människor offrat sina liv i de krig Israel har utkämpat sedan 1948 så hade du inte funnits.
  För Israel hade inte funnits….

  Tack för utrymme och intressant samtal!

 • Jag är väldigt glad över Israel, tro inget annat. Det är ett land som ligger mig varmt om hjärtat!

  Mitt problem är varken med Israel eller det judiska folket. Mitt problem handlar om krig och att människor dödas.

  Det fanns många judar på Jesu tid som ville göra uppror mot den romerska ockupationen och med våld återskapa nationen Israel. Jesus gick alltid emot detta och vägrade bli kung i ett sådant rike. Att många kristna idag har sällat sig till denna kör förvånar mig eftersom vår Herre Jesus så tydligt tog avstånd.

  “När folket såg vilket tecken han hade gjort, sade de: ”Visst är detta Profeten, som skulle komma till världen.” Då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan upp till berget, helt ensam.” (Joh 6:14–15)

  “Jesus svarade: ”Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.”” (Joh 18:36)

 • Leif Boman

  Det är visserligen flera månader sedan dessa kommentarer skrevs, men! Vad skönt det är att höra din inställning angående krig och att ta till vapen Christian! Jag håller helt med dig i denna sak. De vapen Gud mycket tydligt och klart i Sitt ord uppmanar mänskligheten att använda är inte militäriska värdsliga vapen utan av ett helt annat slag.

  Jag är både sorgsen och bedrövad över att Jesu ”lärjungar” i så stor grad stödjer vapenanvändning över huvudtaget. Var har man läst och sett Jesus uppmana till något sådant? Jag har i alla fall inte någonstans i det Nya Förbundet ens sett den minsta lilla antydan åt detta håll utan endast tvärtom. När Mose, Josua, David och andra troshjältar strider för att inta områden så betyder inte det att vi idag skall strida köttsligt med värdsliga vapen, eller att vi skall stödja andra som gör det. Dessa var Gamla förbundets förebilder till den andliga strid vi nu har att utkämpa. De stred under Lagens tid medan vi strider under Nådens tidsålder. Detta trodde jag var helt uppenbart ibland de Kristna.

  Jag är nu istället mycket orolig över att den som stödjer sådant som vapenanvändning mot andra människor kan få det problematiskt en dag inför Herren om man inte omvänder sig ifrån detta. Det kan t.o.m också vara så att denna inställning bidragit till den militära invasion som förmodligen snart väntar Sverige bakom knuten.

  Har man sått så får man ju skörda till slut. Sverige har länge sålt och alltså sått högkvalitativa militära vapen till olika krig runt vår jord med många, många Svenskars stöd. Oerhört många Svenskar, t.o.m alltså ”Kristna syskon tycker att det är helt i sin ordning att rusta länder med en massa mordvapen såsom gevär, kanoner, bomber, stridsplan m.m. Kan man då vänta sig någon annatn skörd för vårt kära fosterland, knappast!

  Önskan är att Jesus ändå skulle förbarma sig över det oförstånd som rådit t.o.m bland syskon och låter domen över Sverige dröja så länge som möjligt.

  Mvh och Jesu frid önskar Leif Boman….

 • Tack för din kommentar!

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.