Pastor Christian Mölk | Vad säger Bibeln om abort?

Bibeln nämner aldrig uttryckligen abort. Däremot är Bibeln väldigt tydlig med att varje människa är skapad till Guds avbild och att man därför under inga omständigheter får ta en oskyldig människas liv, oavsett om barnet ännu inte är fött eller om det är en fullvuxen människa. Detta beror på att en människas liv börjar redan i ”moderlivet” och att Guds ögon ser varje individ redan när de bara är ett ”outvecklat foster”. Sammantaget ser vi alltså att Bibeln är starkt emot abort och ger inget utrymme för förmildrande omständigheter.

Vad händer om man redan har gjort en abort då? Lika tydlig som Bibeln är om att abort är fel, lika tydlig är Bibeln om att det finns förlåtelse för alla synder. Oavsett vilken synd man har begått så kan man alltid vända sig till Jesus och be om förlåtelse. Bibeln är full av berättelser om människor som begått fel och syndat, men som har omvänt sig och fått förlåtelse.

Här kan du läsa några relaterade Bibelord:

26Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.” 27Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1Mos 1:26–27)

13Du skall inte mörda.” (2Mos 20:13)

6Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild.” (1Mos 9:6)

22Om män kommer i gräl med varandra och någon av dem stöter till en havande kvinna så att hon föder fram sitt foster, men ingen annan olycka sker, då skall han böta vad kvinnans man ålägger honom och betala efter skiljedomares prövning. 23Men om det sker en olycka skall liv ges för liv, 24öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot, 25brännskada för brännskada, sår för sår och blåmärke för blåmärke.” (2Mos 21:22–25)

5”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.”” (Jer 1:5)

13Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. 14Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. 15Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. 16Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.” (Ps 139:13–16)

18Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.” (Jes 1:18)

9Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1Joh 1:9)

28Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”” (Matt 11:28–30)

Tagged with →  
 • Utifrån detta antar jag att du 100% är emot dödsstraff också?

 • @Samuel Varg (@samuelvarg): Hej Samuel!

  Det stämmer att jag personligen är emot dödsstraff, men inte nödvändigtvis utifrån ovan Bibelord. Bibeln förespråkar ju dödsstraff vid olika tillfällen, men eftersom vi lever i det nya förbundet så anser jag ändå inte att dödsstraff är något som kristna bör ägna sig åt.

 • Om man ser lite vidare till vad Kyrkan genom alla tider, på alla platser lärt oss, så kan vi gå till Didaché från ca. år 90 som säger om Kristendomen, (livets väg) att den lär: ”…, du skall inte döda ett barn genom vare sig abort eller barnamord.” (Didaché 2:2)

  Så även Bibeln inte explicit nämner abort så har Kyrkan skrifter som är betydligt äldre än Bibeln (som boksamling) som väldigt tydligt tar ställning mot abort. Så den klassiska Kyrkans lära är mycket tydlig på den här punkten.

  /Tomas

 • @Tomas Andersson: Tack för värdefull komplettering!

 • Erik

  Detta kallas hjärntvätt. Kristna och alla som är emot abort är kvar i en svunnen tid. Välkomna till 2000-talet.

 • Oviljan att döda små barn är inte beroende av vilken tidsålder man lever i, utan av vilken moral man har.

 • MH

  Hej Christian,

  vi är kristna. Vårt barn var svårt missbildat på ett sätt som var ”ej förenligt med liv”.
  Istället för att invänta fostrets död i magen avbröt vi graviditeten. Jag är inte säker på att vi gjorde rätt. Jag är inte en människa som förespråkar abort. Men situationen var extrem och min fru mådde mycket dåligt. Mår vi bättre nu? Jag vet inte. Sökningar på nätet ger inga svar. Det är nattsvart eller helt vitt och problemfritt.

  Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till detta. Synd är synd, men vi hamnade i den här situationen. Vi kunde ha väntat på ett övernaturligt helande men kände oss övergivna av Gud, och ännu mer övergivna nu. Det finns ingenstans att vända sig med vår sorg, för vi tror att vi handlat fel.
  Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det som hänt.

 • Hej MH!

  Jag rekomenderar att du och din fru gemensamt går i själavårdssamtal i en församling som ni har förtroende för. Om ni bor i Stockholms-regionen kan jag rekommendera Arken i Kungsängen.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.