Pastor Christian Mölk | Fråga pastorn 140518

Ungdomarna i Timrå Pingst och några andra via Facebook har skrivit ett antal frågor som jag besvarade på gudstjänsten idag. Här är frågorna och svaren (med förbehåll för att jag har varit väldigt kortfattad så om du vill ha mer utförligt svar, kommentera gärna):

 1. När Jesus var här på jorden, spelade han fotboll?

Vet ej… Fotboll uppfanns i Kina för 2300 år sedan.

 1. Vad skulle hända om Jesus aldrig kom tillbaks?

Då skulle vi inte få komma till himlen. Det är när Jesus kommer tillbaka som den riktiga ”frälsningen” kommer att vara. Idag har vi fått del i frälsningen och har fått smaka på allt det goda Gud kommer att ge oss då. När Jesus kommer tillbaka kommer han att uppväcka alla döda och ta oss med till himlen.

14Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. 15Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 18Trösta därför varandra med dessa ord.” (1Thess 4:14–18)

 1. Hade Jesus flickvän?

Nej.

För två år sedan presenterade en forskare ett koptiskt papyrus-dokument där det stod om Jesus fru, men det har visat sig vara en förfalskning. Någon har kopierat text från ett annat äkta papyrus-dokument.

 1. Vad brukade Jesus göra när han inte hade något att göra?

När Jesus inte hade något att göra så gjorde han förmodligen ingenting, eftersom han inte hade någonting att göra.

 1. Hur många här i Sverige tror på Gud?

Frikyrkorna har cirka 350.000 medlemmar och består av 3.7 % av Sveriges befolkning.

Pingströrelsen är den största frikyrkan med ungefär 100.000 medlemmar eller aktiva.

Svenska kyrkan hade för 2 år sedan 6.5 miljoner medlemmar vilket är 67 % av befolkningen.

 1. Brukar Jesus äta godis?

Ja, förmodligen.

Det står i Bibeln att honung är gott så förmodligen gillade Jesus honung.

 1. Får man äta blodpudding?

I GT står det att man inte får äta blod eftersom själen/livet finns där.

4Men kött som har sin själ i sig, nämligen sitt blod, skall ni inte äta,” (1Mos 9:4)

I NT står det att kristna ska avhålla sig från blod.

29Ni skall avhålla er från kött som offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från otukt. Ni gör rätt om ni undviker sådant. Allt väl!”” (Apg 15:29)

Men i Rom står det att ingenting är orent i sig självt:

14Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent.” (Rom 14:14)

I GT fanns det många förbud som de troende var tvungna att hålla sig till. Dessa lagar och förbud finns inte längre för oss troende som lever i NT:s tid. Våran lag är ”kärlek”. Om någon far illa av att vi äter blod, då bör vi avstå. Men inte för lagens skull, utan för kärlekens skull.

 1. Om Jesus skapade världen, varför tror alla olika då?

Dels därför att alla inte har fått höra om Jesus än, men också för att inte alla vill tro på Jesus. Det är ju frivilligt.

 1. Varför är det viktigt att tro på Jesus?

Därför att alla människor är fördömda på grund av vår synd. När Jesus dog på korset så tog han våran synd. De som tror på Jesus får sin synd förlåten. Ända sättet att få det eviga livet är genom att tro på Jesus.

 1. Varför måste man döpa sig?

Man måste inte döpa sig. Men Jesus har sagt att alla som tror på honom ska döpa sig. Så om man tror på Jesus så borde man lyda honom. Dopet är också en symbol för vad som händer när man blir frälst. När man döper sig så visar man för sig själv, för Gud och för hela världen att man verkligen är kristen, att man tror på Jesus och att man tar sin tro på allvar.

 1. Har Jesus syskon?

Jesus hade fyra bröder och flera systrar:

54Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga, och de blev mycket förvånade och sade: ”Varifrån har han fått denna vishet och dessa kraftgärningar? 55Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? 56Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han fått allt detta?”” (Matt 13:54–56)

Jakob blev ledare för församlingen i Jerusalem och skrev Jakobsbrevet.

Judas skrev Judasbrevet.

 1. Hur gammal var Jesus när han blev kristen?

Jesus hade redan från början en mycket god relation med sin Fader i himlen, något vi kan se när han som tolvåring besöker templet i Jerusalem.

 1. Vilket år föddes Jesus?

Man tror att Jesus föddes 4 år f.Kr.

 1. Hur gammal är Jesus nu

Det står i Bibeln att Jesus alltid har funnits, men om vi räknar från hans födelse som människa så är han 2018 år ungefär.

 1. När uppfanns Bibeln?

Bibeln innehåller 66 olika böcker, skrifter eller brev, och är skriven av 40 olika personer. Den första boken tror man är skriven för cirka 3500 år sedan.

 1. Har Jesus varit jude?

Ja, han är en jude! Jude är ju både en etnicitet och en religion. Jesus var jude både till sin etnicitet och sin religion. Min personliga åsikt är att vi kristna också är judar i en religiös mening. Vi som tror på Jesus har blivit en del i Guds folk. Den sanna judendomen är kristendomen. När Jesus gick omkring och predikade så sa han ju att man ska tillbe Gud genom att tro på Jesus, inte genom att offra i templet eller genom att följa Lagen.

 1. Hur gammal var Jesus när han döpte sig?

23Jesus var omkring trettio år när han började sin gärning. Han var, menade man, son till Josef, son till Eli,” (Luk 3:23)

 1. Varför fattas det så många år ur Jesus liv i Bibeln?

Bibeln är ingen historiebok. Evangelisterna skrev ner det i Jesu liv som har någon betydelse för hans tjänst som Messias och frälsare. I stort allting som står har någon slags betydelse. Om Bibeln hade varit en historiebok så hade det fattats mycket, men eftersom den inte är det så fattas det ingenting.

 1. Hur blir man frälst?

Genom att tro på Jesus.

9Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.(Rom 10:9–10)

Tro i sitt hjärta gör man privat för sig själv.

Bekänner sin tro kan man göra genom att exempelvis döpa sig.

 1. I Bibeln står det att den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. Vad menar Paulus med detta?

Målet med det kristna livet är att bli så lik Jesus som möjligt. För att bli det behöver vi lägga av med synd och istället börja göra goda gärningar. Detta klarar vi inte av att göra i oss själva utan vi behöver Guds helige Ande som vår hjälp. Genom Guds nåd förvandlar Gud oss till att bli mer och mer lika Jesus. I denna process så behöver vi be och läsa Bibeln. Men ibland vet man inte vad man ska be om. Man kanske svär väldigt mycket utan att veta att det är fel och kan därför inte be Gud om hjälp att sluta. Men när man ber i tungor så kanske man ber om just detta. Tungotal är personlig bön som bara Gud förstår. När man ber i tungor så ber man om saker som Gud vill att man ska be om och då uppbygger man sig själv.

Den som profeterar får ju budskap från Gud till någon person eller någon församling. Han själv blir inte uppbyggd av budskapet utan det är riktat till någon annan.

 1. Varför har Bibeln så många böcker om olika människor?

Därför att vi människor är så olika och vi känner igen oss i olika personer. En del människor kan känna igen sig i Petrus som var ung, framfusig och ville mycket samtidigt som det ofta blev fel. Andra känner mer igen sig i Johannes som var djup, tystlåten och kärleksfull.

 1. Hur många av Jesu lärjungar dog naturligt?

En av apostlarna dog naturligt. Aposteln Johannes dog förmodligen år 90 i Efesus i dagens Turkiet.

 1. Vad hette de tre sönerna som Noa hade?

32När Noa var 500 år blev han far till Sem, Ham och Jafet.” (1Mos 5:32)

 1. Hur vet man att allting som står i Bibeln är sant?

Det kan man inte alltid veta. Vi kan inte åka tillbaka i tiden för att se med våra egna ögon. Vi får lita på att Gud vakar över sitt ord. Men de som forskar med detta anser ju att Bibelns texter är jämförelsevis väldigt trovärdiga.

Man brukar jämföra NT med Tacitus historieverk som skrevs ungefär samtidigt. Man har endast hittat 20 kopior av Tacitus bok. Den äldsta kopian är från 1100-talet. Det skiljer alltså 1000 år mellan original och kopia. Man har hittat 5000 olika kopior av NT mer eller mindre. Den äldsta kopian är från år 130. Det skiljer alltså 30 år, istället för 1000 år. För hela NT är det cirka år 350. De allra flesta litar på Tacitus historieverk som ju egentligen inte borde vara så trovärdigt. NT är otroligt väl dokumenterat om man jämför från den tiden!

16Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” (2Tim 3:16–17)

 1. Tror vi på helgon?

Ordet ”helgon” kommer från ordet ”heliga”. Alla vi kristna kallas i Bibeln för ”heliga” och i den bemärkelsen är vi ju alla helgon. Däremot så säger Bibeln att vi ska gå till vår Fader genom Jesus, inte genom helgon. Vi ska alltså inte be till helgon när vi vill att Gud ska göra något, utan vi ska be till Jesus direkt.

Bibeln fördömer starkt att man vänder sig till döda människor för att söka råd eller liknande:

27 När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, skall den personen straffas med döden. Han bär på blodskuld och skall stenas.” (3Mos 20:27)

10 Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda.12Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren, din Gud, dem för dig. 13Du skall vara fullkomlig inför Herren, din Gud.(5Mos 18:10–13)

 1. Hur får vi ungdomarna att vilja komma på gudstjänsten?

På ytan: mer lovsång. Predikningar som går att förstå.

På djupet: kärlek. När de äldre bryr sig om de yngre. Vi måste visa att vi tycker om ungdomarna och att vi saknat dem när de inte kommer.

 • > Bibeln fördömer starkt att man vänder sig till döda människor för att söka råd eller liknande

  Kan du utveckla ditt tillägg lite? Vad är liknande? Och på vilket sätt menar du att de traditionella kyrkornas vördnad för Helgon/Maria det som Bibeln kallar nekromanti (darash muwth)?

  /Tomas

 • @Tomas Andersson: .. liknar det som Bibeln …. skulle det ju va! :-)

 • @Tomas Andersson: ”Liknande” skulle t.ex. kunna vara ”bön”. Att söka råd eller att be är ju inte samma sak, men liknande.

 • @Christian Mölk: Nu står det ju inte liknande i Bibeln, utan det står söka råd. Men du tänker att all kommunikation med de ”döda” är nekromani (vilket Bibeln uttryckligen förbjuder)?

  /Tomas

 • @Tomas Andersson: Jag tycker sammantaget att Bibeln ger en väldigt tydlig bild av att man inte får vända sig till döda oavsett om det är för att be, söka råd eller något annat.

 • @Christian Mölk: @Christian Mölk: Så du tänker att Jesus syndade i Matt 17:3 när Han samtalade med Mose och Elia i och med att Han inte höll budet från 5 Mos 18:11?

  Eller är det så att nekromani är en sak och bön om förbön (vilket Ortodoxa och Katoliker praktiserar är något annat)?

  /Tomas

 • @Tomas Andersson: Jag har svårt att se kopplingen mellan att Jesus samtalade med Mose och Elia och att be döda om förbön eller råd. Ingenstans i Bibeln uppmanas vi att be döda människor om förbön eller råd eller något annat, tvärtom förbjuds det strängt.

 • @Tomas Andersson: Matt 17:1-8 visar oss ett antal saker:

  “1Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. 2Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. 3Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. 4Petrus sade till Jesus: ”Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill, skall jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.” 5Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!” 6När lärjungarna hörde det, föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. 7Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: ”Stig upp och var inte förskräckta!” 8Och när de såg upp, såg de ingen utom Jesus.” (Matt 17:1–8)

  1) De döda troende har någon form av medveten tillvaro där de får vara i Kristi närhet.
  2) När Petrus vill ”umgås” med de döda (eller vad man nu ska kalla hans ögonblick av förvirring) säger Gud säger med tydlig stämma att de istället ska lyssna på Jesus!

 • @Christian Mölk: Jag ser det kanske inte så. Nekromani förbjuds, dvs rådfrågande, att gå förbi Gud för att få svar. Vilket man tydligt kan se i Krön 10:13-14. Gud gillar inte ockultism.

  Det står däremot inget om att be om hjälp i förbön hävdar de klassiska lärorna, som ser det som en envägs-kommunikation och inte ett försök att side-steppa Gud.

  /Tomas

 • @Christian Mölk: I vers 4 talar bara Petrus med Jesus vad jag kan läsa ;-) Fullföljer man din tanke skulle det vara fel att begrava eller resa en gravsten för en död också.

  /Tomas

 • @Tomas Andersson: Jag uppfattar Petrus vilja att bygga hyddor som ett sätt att vilja behålla kontakten med Mose och Elia, något som Gud Fadern motsätter sig eftersom han vill att vi kristna ska nöja oss med Jesus.

  Att begrava eller resa en gravsten är ju inte samma sak som att vilja samtala med de döda.

 • @Christian Mölk: Jag tänker nog lite annorlunda än du där. Den ende Petrus talar med är Kristus, endast Kristus samtalar med de döda, och texten ger oss ingen ledning alls i att det var Mose eller Elia som Petrus ville bli kvar hos – snarare pekar den på att han ville vara kvar nära den Förhärligade! ”Herre, det är gott för oss att vara här” säger han, inte ”hos Mose och Elia”.

  Men om vi återgår till 5 Mos 18:11 som verkar vara ditt primära slagträ i denna frågan så tycker jag att du gör en logisk miss när du tänker att denna vers handlar om bön om helgonens/marias förböner. Som jag ser det blir tanken så här:

  #1 Nekromanti innebär kontakt med de döda.
  #2 Bön om helgonens förböner innebär kontakt med de döda.
  Slutsats: Bön om helgonens förböner = nekromanti – vilket är förbjudet enligt Guds ord.

  Att Nekomanti är förbjudet är vi alla ense. Gud gillar inte seanser!

  Problemet med detta sätt att resonera ser du om du lyfter över det på ett annat ämne:

  #1 Våldtäkt innebär sexuell kontakt.
  #2 Äktenskap innebär sexuell kontakt.
  Slutsats: Äktenskap = våldtäkt????

  Så det traditionella trosriktningarna menar att bara för att en viss kontakt med en död upprättas är det inte samma sak som att fråga en död om råd eller att den döde skall ge en vissa förmåner, vilket utövare av Nekromanti (Saul t.ex) gör.

  5 Mos 18:11 är helt enkelt inget bra ställe att använda för undervisning i denna frågan tycker jag. Det skapar bara rädsla och splittring i Kristi Kropp, där det finns miljarder bröder och systrar i Kristus som gör en annan tolkning i denna fråga.

  Bättre är kanske att likt Luther hävda att ”De (de Augsburgska trosartiklarna, min anm.) ifrågasätter bara om åkallan, fast den inte utgör någon fara, är nödvändig.” i sitt försvar av de Augsburgska trosartiklarna (Artikel 21(9)). Det är inte nödvändigt helt enkelt.

  På samma sätt resonerar han (Luther) i sin utläggning av Marias lovsång, att inte lägga för stor vikt vid att hon kallas himmelens Drottning, för att det inte gör henne till en gudinna som man kan utbe sig saker av för ”Hon ger inget, Gud ger allt, …” enligt Luther.

  Gud ger allt åt den som ber Honom, helt enkelt.

  /Tomas

 • @Tomas Andersson: Petrus vill ju bygga tre hyddor, en åt Jesus, en åt Mose och en åt Elia. Han vill ju att de döda ska stanna, något som Gud vänder sig emot eftersom han vill att Petrus ska nöja sig med att lyssna på Jesus.

  Finns det något tillfälle i Bibeln när vi människor pratar med de döda utan att Gud eller någon profet reagerar emot det?

  “Samuel sade till Saul: ”Varför har du stört mig och manat fram mig?”” (1Sam 28:15a)

  “Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!”” (Matt 17:5)

  Jag förstår inte behovet av att be till de döda när Bibeln är så tydlig med att det räcker med Jesus?

 • @Christian Mölk: Jag uppfattar det inte som att han ville att de döda skulle stanna. Det var han som ville stanna i den härlighet som den Förhärligade Sonen har, han ville fånga ögonblicket. Min tro är att jämfört med Kristi strålglans, så tedde sig nog Mose och Elia som ganska bleka figurer. Det står inget om att dessa på något sätt liknade Kristus! Han ensam strålar likt solen!

  I 1 Sam 28 så rör det sig om nekromanti, så det är naturligt att Samuel reagerar på Sauls synd.

  I Matt 17 sägs inget om Faderns motiv att upphöja Sonen. Det motiv du lägger i detta är mycket långsökta tycker jag eftersom Petrus inte gjort några som helst försök att tala med någon annan än Jesus. Och varför skulle han det då han stod invid den som utstrålade hela Guds härlighet likt en sol. Min tro är att det är en fråga om Fadern som upphöjer Sonen, på samma sätt som vid Hans dop, inte en tillrättavisning.

  Jag är kanske inte heller helt säker på behovet av att be till de döda, men jag tycker att 5 Mos 18:11 är ett dåligt skriftställe att hänvisa till, då det helt uppenbart rör sig om en annan sak, nämligen nekromanti.

  /Tomas

 • @Tomas Andersson: Men varför vill Petrus bygga hyddor åt Mose och Elia om det inte är för att han vill att de ska stanna?

  “3Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. 4Petrus sade till Jesus: ”Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill, skall jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.” 5Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. >Lyssna till honom!”” (Matt 17:3–5)

  Om det nu, mot all förmodan, skulle vara ok för oss kristna att ”be de döda om förbön”, under förutsättning att man noga aktar sig för att inte råka ”söka råd” hos de döda, varför finns det då inget Bibelstöd för den tesen?

 • @Christian Mölk: Varför? Han var yrvaken och visste inte vad ha sa! Varför lägger du så stor vikt vid vad en yrvaken man säger, när Bibeln uttryckligen hävdar att han inte visste vad han sa (Luk 9:33)????

  Jag tycker inte att frågan är lika enkel som du tycks tycka. För mig är det förvisso en periferi fråga som kanske inte är av så stor vikt, men den är intressant ur ett tolkningsperspektiv eftersom nya och gamla trosriktningar gör så stor skillnad.

  Du har Job 5:1 som kan användas både för och emot, du har har 16:24 och 27 där Abraham blir föremål för bön och avslog begäran men blev inte arg på den rike mannen, som Samuel blev på Saul när han lät frammana honom, vilket tyder på att det finns skillnader i reaktion och situation.

  Du har Upp 8:4 (i vilken man kan förstå ”heliga” i kontexten från kapitel 7, dvs döda heliga) där de heliga uppenbart är i förbön och att deras böner stiger upp inför Gud och svarar med eld. Luther valde att tolka detta som att de bad för människor i allmänhet, men ignorerade ”special requests” vilket kanske är ett rimligt sätt att tro kring detta.

  Så huruvida det finns Bibelstöd eller inte är nog en tolkningsfråga och alla olika riktningar inom Kristenheten väljer att tolka olika hjärtefrågor på olika sätt, med fler eller färre Bibelord i famnen att kasta i ansiktet på varandra.

  Jag tycker kanske att lite större respekt för andras tolkningar skulle göra hela Kristi Kropp en trivsammare plats att vara i. Det är allt.

  /Tomas

 • @Tomas Andersson: … du har har Luk 16:24 och 27 … skulle det vara

 • @Tomas Andersson: Även om Petrus var förvirrad när han uttalade sig så är ju Guds respons inte förvirrad, därför kan vi lära oss något av Petrus önskan att Mose och Elia ska stanna. Gud säger nej och uppmanar istället lärjungarna att nöja sig med Jesus.

  Jag håller med om att man ska ha respekt för andra kristna tolkningar. Men jag tycker inte att man ska bli hämmad i sin egen Bibeltolkning pga att andra kristna tycker på ett annat sätt. Vi kristna har tyckt många konstiga saker genom tiderna och det enda sättet att komma till rätta med det är att diskutera vad Guds ord säger i frågan.

  I det här fallet tycker jag Bibeln är övertydlig; döda troende har någon form av närhet till Kristus, men vi levande troende uppmanas aldrig att söka någon form av kontakt med dem.

 • @Christian Mölk: Givetvis skall man inte låta andras tolkningar hämma sig att tänka fritt kring Ordet och sant är också att det inte finns nån specifik uppmaning att söka någon kontakt med döda helgon/maria. Jag kanske bara tyckte du är lite slarvig då du kopplar ihop denna specifika företeelse som många bröder och systrar ser som en naturlig del av sitt böneliv med förbjudna ockulta ritualer.

  Jag ser inte de alls som samma sak. Sen är jag, som Luther, osäker på nyttan med det.

  En speciell svårighet i denna och liknande frågor är det ju också att jämföra och ta hänsyn till att en del trosriktningar inom Kyrkan erkänner både Kyrkans tradition och Skriften medan andra bara erkänner Skriften även om även dessa riktningar är fulla av företeelser som bottnar i traditionen och man inte kan finna något som helst stöd för i Bibeln.

  Detta gör att det är svårt att diskutera vissa saker med ”bara” Skriften som utgångspunkt som du föreslår, för de traditionella riktningarna lägger vikt vid traditionen också medan de nyare väljer att blunda för sitt traditionella arv och låtsas som det inte finns.

  /Tomas

 • @Tomas Andersson: Jag tycker det är bra att lyssna till den kristna traditionens olika röster, men i de fall då vissa tolkningar inte stämmer överens med Bibeln så tycker jag man ska akta sig.

  Om vi jämför med läran om treenigheten, en lära som kyrkofäderna diskuterade väldigt mycket, så är det min uppfattning att denna lära stämmer väldigt väl överens med Bibeln och har ett oräkneligt antal Bibelord som stöd. Men läran om helgon saknar däremot all form av Bibelstöd och, enligt min uppfattning, till och med varnas för i ett flertal Bibelversar.

  Så det är inte den kristna traditionen i sig jag är emot, utan en kristen traditonell tolkning som saknar Bibelstöd, oavsett hur många år på nacken eller hur många följare dess tradition har. Skriften är Guds ord och traditionen är en mänsklig tolkning av Guds ord, en viktig och nödvändig skillnad.

 • @Christian Mölk: Saken är väl den att i en modern svensk frikyrka finns det mängder av traditioner som saknar Bibelstöd som vi gladeligen ändå håller på med utan någon som helst eftertanke. Du kanske inte håller med om en allt, det förväntar jag mig inte, men direkt ur huvudet kommer jag att tänka på följande som saknar eller har svagt stöd:

  Gudstjänstfirande på söndagar
  barnvälsignelse (som ritual istället för dop)
  firande av Jesu födelse/död/uppståndelse/himmelsfärd och pingst (andeutgjutelsen)
  söndagsskola (idén att det är bra att dela upp församlingen under Gudstjänsten)
  nattvard med druvjuice/saft och kex
  att inte tillsätta Biskopar/Diakoner
  idén att Skriften tolkar Skriften
  att lägga händerna på var och en som vill ha förbön

  Vissa av dessa är gemensamma för traditionella församlingar och moderna, men vissa av dem skulle en traditionellt troende Kristen starkt ifrågasätta. Jag vill inte med denna lilla lista, som säker kan göras mycket längre, kritisera den moderna frikyrkans traditioner (eller din församlings traditioner som jag inte alls vet något om), men det faktum att man blundar för sina egna traditioner blir problematiskt då man samtidigt kritiserar andras traditioner med utgångspunkt att alla traditioner borde ha Bibelstöd.

  Kan vi istället tillsammans bejaka 2 Tess 2:15: ”Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.” – att vissa saker av de som vi håller på med inom Kyrkan faktiskt kom till oss i oskriven form, så blir en dialog kring dessa betydligt lättare.

  /Tomas

 • @Tomas Andersson: Som sagt, det behöver inte vara fel att ha traditioner. Problemet uppstår när de saknar Bibelstöd och då behöver de ifrågasättas och jämföras med Skriften. Ibland kan man komma fram till att vissa kristna traditioner inte bara saknar Bibelstöd utan dessutom går emot Bibeln. Dessa traditioner bör man givetvis sluta med så fort som möjligt, något som också har hänt genom historien, framförallt Reformationen.

  Men det finns också kristna traditioner som saknar Bibelstöd men som får betraktas som neutrala, dvs, det spelar ingen större roll. Exempelvis vilken sorts instrument som ska användas vid lovsången eller vilka färger prästen ska ha på sina kläder. Adiafora som Luther sa.

  Läran om förbön till helgon faller, enligt min uppfattning, in på första kategorin: tradition som saknar Bibelstöd och som dessutom går emot Bibeln.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.