Pastor Christian Mölk | Ulf Ekman blir katolik

Förvånad, men ändå inte förvånad. Så skulle man nog kunna beskriva min och många andras reaktion på nyheten att Ulf Ekman lämnar Livets Ord och konverterar till katolicismen.

För mig är detta egentligen inte någon jättestor grej eftersom jag aldrig varit speciellt förtjust i varken Trosrörelsens teologi eller Katolska kyrkans teologi, har alltid känt mig mer hemma inom Pingströrelsen. Men eftersom Ulf Ekman är en sådan känd och inflytelserik pastor så tror jag detta kommer påverka ganska mycket, exakt hur får vi väl se framöver.

Emblem_of_the_Holy_See,_usual.svg

Min personliga åsikt vad gäller ekumenik, är att jag försöker vara ödmjuk och respektabel gentemot andra kristna traditioner, men jag kan inte förstå varför ekumenik nödvändigtvis måste leda till en organisatorisk enhet under påven?

Den enhet som Jesus bad om i Johannes kapitel 17 handlar ju om en andlig enhet i kärlek mellan syskon, inte om att gå in i ett religiöst system som utgår ifrån Rom och påven.

Men hursomhelst, det ska nu bli väldigt intressant att se hur debatten utvecklas, för debatt kommer det nog att bli! Kommer Ekman berätta lite mer öppet nu om hur han tänker och resonerar i de frågor där katoliker och protestanter är så oense?

Avslutningsvis, en liten uppmaning till dig som ser Ulf Ekman som din andliga ledare och förebild: tänk dig för både en och två gånger innan även du går samma väg som Ekman. Vår högsta ledare, herde och pastor är Jesus Kristus, och om våra ledare går en väg som vi inte riktigt förstår, då måste vi låta Guds ord vägleda oss. Följ bara den ledare som leder dig till ”gröna ängar” (Bibeln) och ”vatten där du finner ro” (den helige Andes verk). Om du inte känner igen den väg din ledare går, förhasta dig då inte utan sök Guds vilja genom att be och läsa Bibeln. Om du gör det så kommer Gud att tala till dig och leda dig, ty ”…fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.” (Joh 10:4b–5)

Läs mer:
Livets Ord – Se Ulf Ekmans predikan ”Att följa Lammet varthelst det går”
Livets Ord – Ulf Ekmans predikan transkriberad
Aletheia – Ulf & Birgitta Ekman konverterar till Katolska kyrkan
DN – ”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”
Dagen – Ulf Ekman konverterar till katolska kyrkan
Dagen – Rimligt att Ekmans konvertering väcker reaktioner
Dagen – Marcus Birro välkomnar Ulf Ekmans beslut
Dagen – Se Ulf Ekman meddela Livets ord att han ska bli katolik
Dagen – Katolska kyrkan: Vi har full respekt för paret Ekman
Världen idag – Paret Ekman blir katoliker – lämnar Livets ord
Världen idag – Joakim Lundqvist: ”Går olika vägar – men vänskapen består”
Expressen – Ulf Ekman lämnar Livets ord – blir katolik
SvD – Ulf Ekman lämnar Livets ord
Aftonbladet – Ulf Ekman blir katolik
Aftonbladet – Birro: Väldigt modigt
Samuel Varg Thunberg – Mina två pennies om Ulf Ekman’s upptagning i Katolska Kyrkan

 • Anders Gunnarsson

  Varför skulle inte katoliker ha Jesus som sin högsta Herre?

  Det du påstår är bara skräck inför något du har begränsad inblick i.

 • @Anders Gunnarsson: Jag har inte påstått att katoliker inte har Jesus som sin högsta Herre.

 • Ronerik

  Från ett ledarskapsperspektiv känns detta oerhört märkligt. En skicklig, karismatisk person som startar en ny rörelse. När ett antal tiotusental människor anslutit sig, då kliver ledaren helt och hållet ur båten.

  – Hur utvärderar Ulf sitt eget liv och tjänst?
  – Hur kommer det sig att herr och fru så samtidigt fattar samma beslut om att byta gren i kristenheten?
  – Kommer fru Ekman att självständigt predika om sin resa till påven?

  Men kanske än viktigare:
  – Vad är egentligen budskapet till de som är kvar i LO?

  Nu är detta höljt i frågornas dimma. Tveksamt är om vi kan förvänta klarhetens friska vind.

 • Tomas

  @Anders Gunnarsson:
  Nä Christian påminner bara om att Ekman inte är deras herre.

 • När jag läser vad Ekman skriver själv, så verkar hans kärnfråga handla om succession.

  Vad är en en kyrka? Kan man bara starta något och påstå att det är Jesus Kristus kyrka?

  Det är en viktig fråga som alla kyrkoledare och pastorer säkert funderar över då och då. Vi bekänner ju ”en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka”, så var i ligger det apostoliska? Vad betyder ”en enda”?

  Vissa kommer fram till att det betyder att man på något andligt sätt förenas i tron och i apostlarnas lära och på så sätt blir den enda kyrkan, medan andra kommer fram till att det betyder den kyrkan som startades av apostlarna och verkar än idag (vilket både mina ortodoxa och katolska vänner hävdar om just sin kyrka).

  Ekman verkar har gått från den ena till den andra slutsatsen.

  /Tomas

 • @Tomas Andersson: Du har helt rätt i att säkerligen många pastorer och kyrkoledare funderar över dessa frågor då och då. Själv tycker jag att denna Bibelvers är ganska central:

  “De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.” (Apg 2:41–42)

 • @Christian Mölk: I den situationen fanns det inte mer än en kyrka. En enda. Så de som kom till tro hade inga valmöjligheter att välja kyrka x eller y. Så även om den talar om en enhet i tron så vet jag inte om jag tycker att den är särskilt tillämpbar i denna frågan.

  Letar vi efter vad denna enhet i tron och vad det innebär att hålla sig till apostlarnas lära innebär rent praktiskt, så ser vi prov på denna enighetssträvan in Apg 15 och Gal 2 där Paulus vill veta apostlarnas vilja i en fråga så att han inte arbetat ”förgäves”. Vi kan också här se att apostlarna utövade auktoritet över de nystartade församlingarna. Det var inte ”fria”. Man såg sig som en kyrka.

  Jag tycker det är svårt att veta vad som är det centrala i detta. Vilken vikt man skall lägga vid det ena eller det andra.

  ”Förgäves?” En provocerande fråga att ställa sig, men Paulus backar inte för den.

  Undrar om det är just den som Ekman ställt sig när han skriver på Dagens Nyheter ”Är det så att kyrkor kommer och går, att kristna rörelser försvinner och ersätts av andra? Ska det vara så?”.

  Ska det vara så?

  /Tomas

 • @Tomas Andersson: Jag tänker att det som vi kristna ska enas om, Apg 2:41-42, till att börja med, är ”apostlarnas lära”, dvs NT, att vi har gemenskap med varandra, att vi firar nattvard tillsammans och att vi ber tillsammans. Där har Katolska kyrkan fortfarande en hel del att jobba med eftersom de, vad jag förstår, inte vill fira nattvard tillsammans med andra kristna.

  Det jag inte kan se i NT, är att enhet betyder att alla kristna ska inorganiseras under en människa som ställföreträder Jesus. Varför skulle det behövas? Jesus sände ju sin Helige Ande, inte påven, att vara med oss och leda oss när han for upp till himlen.

 • @Christian Mölk: Jag tänker att man kan ha olika uppfattning om hur och med vilka nattvarden bör delas och under vilka former utan att för den skull ha problem med ekumeniken. Kyrkan är ju inte ens överens om _vad_ det är vi delar! ;-)

  Ja, han sände sin Ande för att leda oss. Och han sa också ”Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling..” vilket man kan tolka som ”På såna som Petrus…” eller ”På denne historiske Petrus…” och det är väl där kyrkan också är oense.

  Men om vi återgår till Ekman och Påven så tänker jag att det finns tre sätt att se på den ”högsta auktoriteten” och ”ofelbarhet”, vad som är ”absolut sant”. Om jag får ge mig på ett slarvigt och kategoriskt påstående, så är det för katoliker Biskopen av Rom, för lutheraner Bibeln och för Ortodoxa är det Kristi Kropp – församlingen och dess tradition.

  Jag tänker själv kanske att alla dessa, våra ledare, Bibeln och församlingen är oss givna av den Helige Ande för att vägleda oss. Men att olika människor i olika sammanhang trycker olika hårt på en av dessa tre.

  Därför tror jag också att det är naturligt för en trosrörelse person som Ekman, där ledarskapsfrågan brukar vara viktig (”apostoliskt ledarskap” och sånt därnt…), att gå till katolicismen. Det är inte är så förvånande. Ortodoxi hade däremot varit en hög-oddsare

  /Tomas

 • @Tomas Andersson: ”Ja, han sände sin Ande för att leda oss. Och han sa också ”Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling..” vilket man kan tolka som ”På såna som Petrus…” eller ”På denne historiske Petrus…” och det är väl där kyrkan också är oense.”

  Jag förstår inte varför Jesus skulle vilja bygga Kyrkan på Petrus? Snarare tror jag det handlar om den bekännelse Petrus ger uttryck för, att Jesus är Guds Son. Alla de som tror och bekänner så är ju nämligen frälsta och en del av Kristi kropp, Kyrkan.

 • @Christian Mölk: Kyrkan har olika tro i den frågan. Kanske även du och jag ;-)

  De flesta kyrkor brukar vilja hävda apostolisk succession. Så gör även den svenska kyrkan (även om den katolska inte håller med om att det gick rätt tillväga).

  Det är en ganska modern företeelse att kalla sig kyrka och påstå sig vara en del av den utan att kunna peka på ett arv.

  /Tomas

 • @Tomas Andersson: ”Det är en ganska modern företeelse att kalla sig kyrka och påstå sig vara en del av den utan att kunna peka på ett arv.”

  Det är möjligt, men jag personligen ser inte riktigt behovet av apostolisk succession. När Gud kallade mig till att bli pastor för drygt 10 år sedan, så fick jag se Jesus och han sa till mig: ”Det är min församling.” Jag förstod direkt att han syftade på Matteus 16:18 och budskapet var tydligt: om Jesus vill kalla mig till pastor så kommer jag att bli pastor eftersom det är han som bestämmer. Just då var jag en ung oerfaren bibelskoleelev som inte trodde att jag kunde bli pastor, så det budskapet var viktigt för mig då. Men än idag gör jag så gott jag kan för att se på församlingen som tillhörandes Jesus. Även om jag är ledare i församlingen så kan jag inte göra vad som helst eller predika vad som helst, eftersom församlingen tillhör Jesus. Mitt uppdrag som pastor är att leda folk till Jesus, predika Guds ord och hjälpa de som är i behov. Detta kan man göra även utan apostolisk succession :)

 • @Christian Mölk: Jag är inte heller helt övertygad om behovet av apostolisk ämbets-successon. Funderar precis som Ekman på den frågan men har inte kommit fram till något entydigt svar ännu.

  Och jag häller med dig helt om behovet av en apostolisk läro-succession ;-) oavsett om man har ämbets-succession eller inte.

  Jag är glad att du är trygg i din kallelse och övertygelse. Och jag är övertygad om att du gör ett gott jobb i din roll som herde för Jesus får! :-)

  /Tomas

 • @Tomas Andersson: Ja, en ”apostolisk läro-succession” är vi helt överens om behovet av! Att man är en del av den apostoliska successionen säkerställer under inga omständigheter att man gör Guds vilja, men så länge som man undervisar utifrån Bibeln så gott man förstår så förmedlar man enligt min mening den apostoliska läran. Det värderar jag långt mycket högre än den apostoliska successionen.

 • Stig Melin

  Christian, jag tycker du har en balanserad syn på saken

  Är Apg 15 (apostlamötet i Jerusalem) ett uttryck för enhetssträvande av apostlarna? Var det inte snarare en enskild fråga som man måste redas ut, och som man gjorde. Att evangeliet presenterades som ett sammanhållet budskap var väl annars naturligt och egentligen rätt enkelt, till sin konstruktion. De som tog emot det blev ett i Anden. Det är människor som krånglat till det.
  Så har t.ex. ”enheten” gjorts viktig helt plötsligt? Jag tror det är en Satans förvillelse att få oss upptagna med något oväsentligt och hindra oss från att vara brinnande för det som är viktigare, människors frälsning och det personliga livet i Kristus.
  Jag tror faktiskt att den organiserade enheten är en fälla som alltför många fallit i.

 • @Stig Melin: ”Christian, jag tycker du har en balanserad syn på saken”

  Tack så mycket!

  Jag tycker det är viktigt att respektera Ulf Ekmans personliga ställningstagande, men samtidigt vara frågandes inför vad detta betyder. Man kan vara respekterande och kritisk på samma gång. Åtminstone försöker jag det.

  Angående enhet. Jag tycker enhet mellan kristna är något väldigt positivt! Därför är det viktigt med samtal olika samfund emellan. Men ekumenik betyder inte att alla ska bli katoliker. För mig är det viktigt att stå upp för det man tror är rätt och i en god ton våga kritisera det man tycker är fel i andra samfund. På så sätt får ju nämligen det andra samfundet en chans att svara och förklara sig. Kanske kan båda samfund lära sig något av det.

  Ett lokalt exempel här ifrån Timrå är ett samtal jag och Svenska kyrkans präster har haft. De är ju såklart inte speciellt glada över att vi i Pingstkyrkan troendedöper deras barndöpta medlemmar, medans jag inte är speciellt glad över att de döper spädbarn som inte kan bekänna sin tro. Tack vare ett samtal i en god ton så förstår vi varandra lite mer samtidigt som vi vågar kritisera varandra utan att fördöma varandra.

 • @matte: Instämmer! Mycket bra skrivet av Anders Gerdmar.

 • Lars W

  Bra att din blogg finns. Jag återkommer regelbundet som besökare, men det kanske du ser i din statistik? Vad tycker du om min blogg b t w?

  http://www.eleasar.se/410362740

 • Tack så mycket! Jag ser inte exakt vilka som besöker, bara hur många. Kul att du återkommer :)

  Jag tycker rent allmänt att det är jättebra att kristna bloggar. Ju fler som sprider budskapet om Jesus desto bättre :)

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.