Pastor Christian Mölk | Håller Pingströrelsen på att bli katolsk?

Eftersom jag är pastor inom Pingströrelsen och dessutom har en blogg som ibland deltar i olika debatter, så händer det då och då att jag får både telefonsamtal och mail från folk ute i landet. Det samlade intrycket av alla dessa kontakter är att det finns en misstänksamhet mot Pingströrelsen.

De allra flesta är överens om att Pingst i dess äkta form är något oerhört bra för Sverige! Återkommande ledord lyfts fram såsom troendedop, fria församlingar, en tro på att Bibeln i dess helhet är Guds ord, ledda av Anden, osv, osv.

Men alltmer börjar dessa positiva ledord sakta men säkert bytas ut mot ord såsom 1) ekumenik, 2) samfund, 3) barndop och 4) akademi. Vad är det som har hänt? Har Pingströrelsen tappat kompassen och gått vilse? Finns det en dold agenda som försöker göra Pingströrelsen katolsk?

Själv är jag såpass ny som föreståndare i en pingstförsamling att jag inte har den erfarenhet och kunskap som många andra pingstpastorer har, men det finns några saker jag kan säga.

1) Till stor del tror jag att denna misstänksamhet är förstorad. Det finns säkert enstaka pingstpastorer som har en dragning åt det katolska hållet, men som helhet är vi alldeles för upptagna med att driva vår egen verksamhet för att ha tid att ägna oss åt regelrätt ekumenisk enhet (edit: eller som Pelle Hörnmark lär ha sagt: ”Vi ska varken till Rom eller Jerusalem. Vi har fullt upp att ta oss ut till grannen.”) Rent allmänt tycker jag ekumenik är någonting bra, vi kristna ska givetvis sträva efter gemenskap med varandra. Dock inte på bekostnad av de bibliska sanningar vi har upptäckt. Jag är personligen inte speciellt förtjust i organisatorisk enhet, endast Jesus är vår Herre och endast Gud är vår Fader, men andlig enhet med bröder och systrar i Herren tycker jag är något vi bör sträva efter. När man samtalar med pingstvänner om ekumenik finns det nästan alltid en rädsla att katolikerna kommer att ta över på något sätt, men tvärtom tycker jag vi kan fokusera på att i ekumeniska samtal försöka dela med oss av de sanningar som vi har upptäckt. Här i Sverige, och i många andra länder, är det vi pingstvänner som är i majoritet och vi behöver inte se ner på oss själva.

2) Det finns egentligen inget regelrätt samfund, alla pingstförsamlingar är fortfarande fria, därför finns det inte någon sådan gemensam hållning. PFFS skapades för att vi som pingstförsamlingar ska kunna samverka på ett bättre sätt. PFFS är inte ett centralt högkvarter som bestämmer över de lokala församlingarna. PFFS är vi. Vi är PFFS. Så om det finns någon enskild pingstpastor som möjligtvis har en dold agenda så talar han inte för hela Pingströrelsen.

3) Jag tror inte det finns någon pingstförsamling som vill införa barndop. Mig veterligen finns det ingen pingstförsamling som döper barn utan alla pingstförsamlingar håller sig enbart till troendedopet. Däremot har den senaste tidens debatt visat att det finns enstaka pingstvänner som tycker att barndop är ett korrekt dop, men som helhet är det enbart troendedopet som gäller. Men egentligen har ju inte debatten handlat om dop utan snarare om medlemskap.

4) Det är inte akademiska studier i sig självt som är problemet, utan inställningen till Bibeln. Man blir inte liberal bara för att man studerar teologi, däremot prövas tron på ett sätt som jag personligen tycker är nyttigt för de som ska bli lärare i Guds ord. Man behöver utsätta sig för kritik i alla dess former för att kunna skapa sig en egen välgrundad uppfattning. Man ska inte bara naivt rapa fram ”Bibeln är Guds ord” så fort någon kommer med kritik utan man ska framföra ett bra och välgrundat svar. För att lyckas med det kan det ibland kräva att några av oss pingstpastorer studerar teologi på hög nivå.

Min personliga uppfattningar i alla dessa frågor är alltså sammanfattningsvis; 1) ekumenik är i dess korrekta form någonting positivt, men vi bör se upp med dolda agendor, från alla håll, 2) jag är positivt inställd till Pingst FFS eftersom jag tycker det är bra att vi pingstvänner samverkar istället för att styras uppifrån, 3) jag är 100 % baptist, jag kan bara se att Bibeln lär troendedop och 4) akademiska studier är någonting gott så länge som tron på Gud och hans Ord bibehålls.

Pingströrelsen håller alltså, så vitt jag kan se, inte på att bli katolsk, jag tror inte ens vi är i närheten. Men eftersom misstänksamheten finns ute i stugorna runt om i landet så tror jag att vi pingstpastorer kan bli bättre på att förmedla våra åsikter i dessa frågor.

Läs gärna även: En pingstvän läser Charta Oecumenica

 • Kristina

  Hej, pingströrelsen är redan inlemmad i Världskyrkan/katolska kyrkan – se SKR Svenska Kyrkans Råd – medlemskyrkor!
  Låt er inte bedragas av Hörnberg och Satan!

  VAKNA!
  Upp 18:4!

 • @Kristina: På vilket sätt menar du att Pingströrelsen är en del av Katolska kyrkan bara för att vi är medlemmar i Sveriges kristna råd?

 • Thomas

  @Christian Mölk: Hej Christian.
  Jag tror att Kristina menar att SKR har skrivit under ett dokument kallat charta oecumenica vilket har en tydlig agenda och pingst ffs är med i SKR. Detta oroar mig också en aning då jag själv är med i en pingstförsamling.Vi får väl se vart det bär hän men det är värt att vara vaksam över.
  Har nyligen hittat din sida och uppskattar det arbete du lägger ner,passar på att tacka här & nu /T

 • @Thomas: Tack så mycket för dina ord! Kul att någon uppskattar det man gör :)

  Angående Charta Oecumenica så kan inte Pingst FFS skriva under åt hela Pingströrelsen eftersom varje pingstförsamling är fri. Pingst FFS är inget regelrätt samfund. Mig veterligen har ingen Pingstförsamling skrivit under dokumentet.

 • Personligen tror jag så här, att som troende och bekännande kristen är det omöjligt att idag vara neutral inför det ekumeniska arbete som pågår inom frikyrkoSverige. Kristina skriver så det knakar i fogarna, men visst fog finns det ändå i det hon skriver. Vi lever i minst sagd förföriska tider, det är en tid för oss som är kristna som kräver vi tar ställning.
  God fortsättning önskar jag dig på 2014!

 • @Tony Malmqvist: Själv tycker jag inte att det nödvändigtvis behöver vara fel med ekumeniskt arbete, jag är exempelvis ordförande för Timrå Kristna Råd och vi har ett gott samarbete här i Timrå, åtminstone på de punkter där vi har likartad teologi.

  Men ett samarbete får inte ske på bekostnad av ens egna teologi, vi i Pingst ska givetvis vara respektfulla mot andra samfund men samtidigt våga stå upp för vår syn på dopet, Bibeln, osv.

  Ett ekumeniskt arbete ska under inga omständigheter leda till att alla samfund böjer sig under påven, utan tvärtom, ett ekumeniskt arbete ska leda till att vi kan dela med oss av vår teologi samtidigt som vi med respekt lyssnar på andras och sen jämför det med vad Skriften säger.

 • Lennart Jacobson

  Är mycket tacksam för att Du Christian frimodigt skriver vad du tycker utan att fråga efter att andra pastorer tiger.

  Oron är redan enormt stor i Pingst, inte endast pga Sten-Gunnar Hedins urspårning och pastorernas omfamning av RKK.

  Dessutom jobbar PFFS febrilt för att förändra Pingst i fel riktning, vilket leder till likriktning och att många församlingar överger bibliska sanningar, som troendedopet och uppluckring av medlemsskapskraven.

  När samfundet bildades sades tydligt att det inte skulle påverka församlingarna utan bara vara ett forum för samarbete i de nationella företagen.

  Den kyrka som av en känd engelsk författare kallas den organisation som har flest liv på sitt samvete i historien, korståg och avrättningar av kristna, kritiken mot RKK är enorm, inte minst idag med all pedofili i kyrkan, den kyrkan ska vi snarast uppmana medlemmar att gå ut ur.

 • @Lennart Jacobson: Tack så mycket för dina uppmuntrande ord!

  Du har helt rätt i att det finns ett antal individer inom Pingströrelsen som verkar ha ändrat uppfattning i exempelvis dopfrågan. Men jag håller inte med dig om att PFFS febrilt jobbar för att ändra Pingst i fel riktning, snarare tvärtom.

  Pelle Hörnmark (föreståndare för PFFS) har tydligt deklarerat på Pingströrelsens samtalsdagar om dop- och medlemskap, att ”den bibliska kungsvägen är omvändelse, följt av dop och församlingsgemenskap”. Det är snarare Stockholms och Göteborgs pingstförsamlingar som har velat ändra sin syn på medlemskap, inte PFFS.

  Jag kan också tillägga att PFFS till och med har stramat åt kraven för att få vara med i PFFS. Förr kunde en barndöpar-församling bli medlem i PFFS, men sen 2010 så går inte det längre utan man kan bara bli ”associerad medlem”. För att få vara med i PFFS måste man nämligen ”dela Pingst värdegrund”, och där står bland annat följande: ”Vi uppmanar människor som har kommit till tro på Jesus att låta döpas sig i Fadern, Sonen och den Helige Andes namn. Dopet bekräftar att Kristus är Herre i varje troendes liv. Vi praktiserar dop genom nedsänkning.”

  Så det är min personliga uppfattning att PFFS med Pelle Hörnmark i spetsen försöker leda Pingstförsamlingarna i rätt riktning. Men PFFS har ju ingen ”makt” över Pingstförsamlingarna eftersom varje Pingstförsamling är fri och självständig.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.