Pastor Christian Mölk | Undersökning om Pingst medlemskap

Till min glädje finner jag en undersökning i tidningen Dagen som handlar om Pingströrelsens syn på dop- och medlemskap! Undersökningen visar att 96% av pingstförsamlingarna inte jämställer troendedopet med barndopet, att i 83% av pingstförsamlingarna får man bara bli medlem om man är troendedöpt och att ungefär hälften antingen redan har ändrat stadgar eller samtalar om att eventuellt göra det. Dock anser också cirka hälften att det är fel av Filadelfia Stockholm och Smyrna Göteborg att välkomna ej troendedöpta som medlemmar. (Se undersökningsgrafiken.)

För mig handlar detta till viss del om vad som ska konstituera en församling, alltså inte nödvändigtvis just en pingstförsamling. För många äldre pingstvänner, som jobbade hårt med att forma vad som ska karaktärisera just en pingst-församling i kontrast till andra församlingar, kan jag tänka mig att denna fråga berör själva kärnan i allt de kämpade för, för att kunna vara just en pingstförsamling. Det blir vad man brukar kalla en ”hjärtefråga” och det är nog delvis därför detta rör upp så mycket känslor.

Men om vi ska vara ärliga, så har Gud egentligen bara en församling. När Paulus skriver sina brev så är han väldigt tydlig med att splittringar och uppdelningar är av ondo och absolut inte något önskvärt. Han skriver t.ex. att församlingen är ”Kristi kropp” (Ef 1:22) och att det bara finns ”en kropp” (Ef 4:4). Oavsett vilken lokal församling vi än tillhör, så tillhör vi alla gemensamt den världsvida församlingen. När Paulus får höra att det förekommer ”stridigheter” i Korinth såtillvida att de kristna där har delat upp sig så att några håller sig till Paulus, några till Apollos, några till Kristus, osv, då brister han ut ”är då Kristus delad?” (1 Kor 1:11-17). Att vi som församlingar är splittrade i en Katolsk kyrka, en Ortodox, en Luthersk, en Pingst, osv, osv, är ju givetvis ett tragiskt misslyckande och alls ej önskvärt.

För mig så är det viktigare att vara en Bibelförsamling än att vara en Pingstförsamling. Nu är ju dock min personliga uppfattning att pingströrelsen är den mest sunda och bibliska kristna gemenskapen som finns i Sverige, det är ju därför jag valt att vara pingstvän och jobba som pastor i en pingstförsamling. Men som i alla lärofrågor så måste ständigt traditionen jämföras med Guds ord och finns det något inom pingsttraditionen som inte nödvändigtvis stämmer överens med Guds ord så måste man få samtala om det. Det bör inte finnas några heliga kor, utan allt måste kunna samtalas om. Det får inte vara viktigare att hålla sig till pingströrelsens tradition än att vara en biblisk församling. Med andra ord, Lewi Pethrus får aldrig bli viktigare än Paulus.

Hur ska man då göra när en undersökning tydligt visar att väldigt många av Sveriges pingstförsamlingar funderar just på dessa frågor? Jo, man behöver samtala om det i god ton. Om vi samtalar utifrån Bibeln och lyfter fram olika perspektiv så är chanserna goda att vi kommer fram till vad Bibeln säger i frågan. Vi finner exempel på dessa ”teologiska samtal” i Bibeln. Som jag nämnde i ett tidigare blogginlägg, den lokala församlingen är fri men inte ensam:

I Apostlagärningarna 15 kan vi ser hur det uppstod oenighet om hur man blir frälst. Detta löstes genom att olika representanter samlades i Jerusalem ”för att överlägga om denna stridsfråga” (Apg 15:3). Genom att presentera olika alternativ (Apg 15:5), ge exempel från verkligheten (Apg 15:9), samtala om vad Bibeln säger i frågan (Apg 15:15-18) och lyssna in den helige Ande (Apg 15:28), kunde de tillsammans; apostlar, äldste och ”hela församlingen” (Apg 15:22) ”enhälligt besluta” (Apg 15:23) om en gemensam linje.

Vad tycker jag personligen i denna fråga? Ärligt talat har jag inte bestämt mig än, jag tycker frågan är jättesvår. Jag behöver få mer input från fler som har tänkt längre än mig. Men det finns några tankar som jag utgår ifrån: Jag anser man bör vara döpt för att vara med i en församling. Jag har svårt att se att spädbarnsdopet är ett korrekt dop eftersom dop förutsätter personlig tro och bekännelse. Jag har förståelse och respekt för att andra kristna har en annan syn på dopet än mig och att även dessa borde få vara med i en församling. Jag är övertygad om att alla på Jesus troende, således även barndöpta och odöpta, tillhör Guds rike. Eftersom Gud bara har en församling så borde inträdeskraven för att få bli medlem i en församling vara samma överallt. Hur får man detta att gå ihop? Vet ej. Bör ramarna för att få vara med i Guds rike kontra få vara med i Guds församling vara olika? Vet ej. Just nu är de dock det enligt mig. Hur ska man lösa detta? Ska man acceptera barndöpta såsom medlemmar i församlingen eller ska man ännu mer betona vikten av troendedopet? Vet ej. Jag måste erkänna att jag inte är tillräckligt kunnig och erfaren ännu för att se lösningen på detta dilemma, en brist som fler pingstpastorer verkar dela med mig eftersom så många pingstförsamlingar just nu samtalar om detta.

Den som kommer med den bästa och mest bibliska lösningen bjuder jag på Kina-buffé vid första bästa tillfälle!

Dagen – Pingströrelsen delad om medlemskapet
Dagen – Pelle Hörnmark håller på sin ståndpunkt

Tagged with →  
 • Svenska kyrkan ändrade sin syn på medlemskap för ett antal år sedan. Tidigare blev man medlem vid födelsen om en av föräldrarna var medlem. Men nu är det dopet som är medlemsgrundande. Fram till artonårsdagen kan man vara medlem ”i avvaktan på dop”. Sen måste man bestämma sig.

  Dop av unga, eller dop av vuxna, ökar..

 • Jag är tacksam över att mina föräldrar ansåg det viktigt att döpa mig i Jesu namn och beskydd redan som baby.

  mvh A

 • @Agnes: Men Jesus själv säger ju att barnen redan tillhör Guds rike. Varför ska man då döpa barn?

 • Var går då gränsen när man inte längre är barn och av den anledningen tillhörande Guds rike? När ska troendedopet ske? 4 år,8 eller 18…

 • @kyrksyster: Man döper inte för att föra in någon i Guds rike. Man tillhör Guds rike om man tror på Jesus. Man döper för att bekräfta att en person redan tror på Jesus och tillhör Guds rike.

  Exakt vilken ålder ett dop bör ske är väldigt individuellt. Jag brukar tänka att när man är redo att öppet bekänna att man tror på Jesus och kan göra ett genomtänkt beslut så är man också redo att döpas. Det viktiga är att man vet vad man gör.

 • Ok. Där har vi nog olika syn på dopet. Vi ser ju dopet som mötesplatsen mellan det gudomliga och det mänskliga. Jesus döptes till oss, vi döps till honom.Därför vill vi att våra barn ska få del av detta så fort som möjligt. Men det finns en diskussion i kyrkan av lämpligheten av att döpa barn som inte lever i hem där kristendomen praktiseras. I det kan jag förstå pingst och andra baptistiska rörelser. Men det dop som skett i treenighetens namn anser vi giltigt. Även från andra samfund.

 • @kyrksyster: Förstår jag dig rätt att du menar att om man inte är döpt så tillhör man inte Guds rike?

 • Vi kan som väl är inte bestämma vilka som hör till Guds rike, eller vilka som ska gå förlorade. Men vi har fått vägen… dop och tro. Därför döper vi. Sen vill väl jag hoppas att Gud har en lösning även för dom som inte fått möta Jesus. Men det är min förhoppning, inget jag kan ge skäl för.

 • @kyrksyster: Ok. Så du tror inte på Luthers ”tron allena”?

  Hur ser du då på barnen som i Markus 10:13-16 bars fram till Jesus? De var ju inte döpta men ändå tillhörde de enligt Jesus Guds rike. Och hur gör du med rövaren på korset som dog innan han hann döpas, och som enligt Jesus får komma till paradiset pga sin tro, tillhör han Guds rike?

 • Jo, jag tror på ”tron allena”. Det är inte de fromma gärningarna som frälser oss. Frälsta är vi genom det Jesus gjort för oss och i tro får vi ta emot det.

  Jesus och barnen finns med i ritualet för dop av barn. I min tradition har det tolkats som att även barnen ska få döpas.

  Vem vet om rövaren på korset var döpt eller ej? Men det har nog ända från fornkyrkans dagar ansetts att den som dör så blir döpt i sitt eget blod.

  Vi ser ju på dopet som ett sakrament. Det är Gud som handlar med oss. Men om jag förstår dig rätt så ser den baptistiska rörelsen dopet som en lydnadshandling.

  Vi står i olika traditioner. Men låt oss undvika polemik. Jag uppskattar din undervisning och läser med glädje din blogg. Även om jag inte håller med om allt.

 • @kyrksyster: För mig är det uppenbart att barnen i Markus 10:13-16 inte var döpta. När barnen bars fram till Jesus så kontrollerade han inte om de var döpta eller ej eftersom ”Guds rike tillhör sådana”. Jesus avvisar inga barn oavsett om de är döpta eller odöpta. Istället står det i texten att ”han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem”.

  Men hursomhelst, jag håller med, låt oss undvika polemik. Jag respekterar ditt synsätt även om jag inte håller med.

  Guds frid!

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.