Pastor Christian Mölk | Dop i Ande, inte dop i vatten

Pingstpastor Sten-Gunnar Hedin skriver ett intressant debattinlägg i dop- och medlemskapsdebatten: ”Är barndopet ett riktigt dop?” där han försvarar spädbarnsdopet med Bibeltexten:

   4Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara 5räddade han oss — inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig — och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden.” (Tit 3:4–5 – Bibel2000)

 “4Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, 5frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande,” (Tit 3:4–5 – Folkbibeln)

Jag vet att många tolkar detta Bibelord som att det handlar om dopet i vatten, men det gör det inte enligt mig. Den här texten handlar om det som Gud gör när han genom sin Ande föder oss på nytt, dvs pånyttfödelsen. När vi tror på Jesus och bekänner honom som Herre och Frälsare så blir vi frälsta och Guds Ande föder oss till ett nytt liv. Det är ju detta mirakel som dopet i vatten är en symbol för. Frälsningen sker inte i själva dopögonblicket, utan dopet är en bild/symbol/bekräftelse på det som redan har skett i frälsningsögonblicket, när Guds Ande födde oss på nytt.

Jag anser det alltså en aning märkligt att bygga sin barndopsteologi på en text som inte handlar om dop i vatten.

Det finns även en annan text som brukar lyftas fram när man argumenterar för spädbarnsdop:

   “12Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar – och de är många – utgör en kropp, så är det också med Kristus. 13I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.” (1 Kor 12:12–13 – Folkbibeln)

Även detta dop handlar enligt mig inte om dopet i vatten utan dopet i Guds Ande. När vi blir frälsta blir vi födda på nytt av Guds Ande, födda in i Guds familj, och detta är dopet i vatten en synlig bekräftelse på genom att när vi döps efter egen bekännelse om tro på Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare blir vi också medlemmar i församlingen, Guds familj.

Även om jag tolkar dessa texter som att de inte handlar om dop i vatten så värdesätter jag andra synsätt högt så om du vill får du gärna dela med dig en annan tolkning i en kommentar.

Tagged with →  
 • Andreas

  Hej hopp. Visst var du pastor i en pingstkyrka? Inom pingst har man ju traditionellt sett vilja skilja andedop åt från pånyttfödelsen, men du verkar vara inne på att andedop och pånyttfödelse egentligen är samma sak. I sådana fall så håller jag med dig,jag för min del menar att man förväxlat andedop med andeuppfyllelse som är något som kan hände flera gånger efter pånyttfödelsen/dopet i Ande, men det är ett sidorspår.

  Min egentliga poäng jag skulle komma till var att även om man skulle mena att dessa båda texter handlar om dopet, det i vatten och att anden är verksam där på ett pånyttfödande vis så betyder det fortfarande inte att vi bör döpa barn. Det är ju fullt möjligt att förespråka troendedop och samtidigt hävda att Gud handlar på ett särskilt vis i det dopet. Att det är när en troende människa som döper sig som Guds hande föder på nytt.

 • @Andreas: Tack för din kommentar!

  Jag funderade på om jag skulle skriva något om min syn på andedop eller inte, men valde att inte göra det eftersom det blir så komplicerat och tänkte att jag kan förklara om någon undrar i en kommentar i så fall… Och mycket riktigt kom det en sådan kommentar :)

  Frågan om dop i den helige Ande och pånyttfödelse är inte alldeles enkel. Min grundinställning är att den pånyttfödelse som Guds Ande gör i och med frälsningen är något annat än det dop i den helige Ande som man kan få ta del av för att få kraft till att vittna om Jesus. För mig är andedöpt och uppfylld av Anden i princip samma sak.

  Menar vi samma sak eller pratar vi förbi varandra på något sätt? Inte alldeles lätt att skilja på begreppen eftersom man lägger så olika innebörd i dem beroende på vilken kristen tradition man kommer ifrån.

 • Andreas

  Det låter väl som att vi menar lite samma sak, även om vi kanske skiljer oss åt lite i detaljerna om man skrapar lite.Anledningen till begreppsförvirringen står kanske att finna i att till exempel de texter du lyfte fram här inte tycks handla om en efterföljande upplevelse av andedop utan om pånyttfödelsen men ändå talar om dop i Anden?

  Jag pratar därför hellre om att vara fylld av Anden och bli fylld av Anden vilket ofta verkar kunna erfaras ganska dramatiskt. Men jag tror inte att det är begränsat till en person måste få sin ”egna pingstupplevelse”. Är övertygad om att det finns människor som är fyllda av Guds Ande utan att ha haft en sådan ”Andedopsupplevelse”. Jag kan ju droppa ett namn: Gordon Fee, tja typ som honom tänker jag.

 • @Andreas: ”Anledningen till begreppsförvirringen står kanske att finna i att till exempel de texter du lyfte fram här inte tycks handla om en efterföljande upplevelse av andedop utan om pånyttfödelsen men ändå talar om dop i Anden?”

  Jomenprecis. Jag tror detta beror på att ordet ”dop” inte var lika ensidigt definierat på Bibelns tid som det är idag. Idag har vi gjort både ”dop” och ”andedop” till fasta begrepp med ett tydligt innehåll när man egentligen inte ens finner ordet andedop i Bibeln. Ordet ”dop” betyder ju egentligen ”doppa” eller ”nedsänka” och är ett relativt neutralt ord om jag förstår det rätt. När vi läser i Bibeln om olika sorters dop tror jag vi snarare ska fundera över vad det är man döps i och vad som är syftet med dopet för att hitta poängen med texten. Förstår du hur jag tänker eller krånglar jag till det?

  Oavsett om ovan nämnda texter handlar om pånyttfödelse eller andedop så är vi väl överens om att de inte handlar om dop i vatten?

  Instämmer för övrigt i att man kan vara fylld av Guds Ande utan att nödvändigtvis ha erfarit en ”andedopsupplevelse”. För mig är det viktiga inte själva upplevelsen utan förvandlingen eller kraften man får.

  Man bör också tillägga att vi människor gärna vill skapa ett slags ”mönster” för hur den helige Ande ska verka. Exempelvis: 1) frälst, 2) döpt, 3) andedöpt, 4) andeuppfylld, osv, osv. Men vi ser ju i NT att Guds Ande gärna gör lite som han vill.

 • Andreas

  Inte för att vi verkar ha tyckt så olika men jag håller helt med om att dessa texter inte handlar om dopet (och även om de skulle göra det så betyder det inte att barn bör döpas). ;-)

 • @Andreas: Tummen upp!

 • Henrik

  Hej Christian!
  Bra kommentar om dopet. Har själv reflekterat över 1 Kor 12 på min lilla blogg och kommit fram till samma slutsats som du. Delar också din syn på Titusbrevet.

  Om du inte läst mina tankar om 1 Kor 12 kan du göra det en bit in i texten på följande länk:
  http://www.henrikastrom.se/dop-och-forsamlingsmedlemskap/

  Allt gott!

  /Henrik Åström

 • @Henrik: Ja, vi verkar ha ungefär samma syn på dessa texter :)

  När vi tror på Jesus så föds vi på nytt av Guds Ande och blir en del av Guds rike. Dopet i vatten är det yttre tecknet på det inre miraklet.

 • Henrik
 • Stig Melin

  Christian!

  När någon tar upp ett sådant ämne som efterföljelsen till Jesus genom dopet i vatten måste man också ställa sig frågan om, varför man gör det. Det måste finnas någon orsak. En ny uppenbarelse, ny insikt, annan form av förnyelse?
  ”Församlingen ökades med dem som lät sig döpas”, läser vi i Apg. D.v.s. om fler döps blir det flera medlemmar. Är det en orsak till att man vill döpa spädbarn? I en nedgångsperiod vill man kanske markera att vi blir i alla fall något flera. Kan det vara ett skäl även om man får pressa bibelordet.

  Jag vill skicka med ett citat av Mikael Karlendel från hans blogg:
  ”Problemet med en del som gärna problematiserar är dock, att det tycks mynna ut i att predikanten är allmänt osäker och tvivlande på allt, och att han/hon tror att det är så det ska vara. Det ska det inte! Vi ska inte vara osäkra på evangeliet. Vi ska våga proklamera det som sanningen. Vi behöver inte tveka om Jesus är enda vägen till Gud eller inte. Det är han, det har han alltid varit och det kommer han alltid att förbli. Vi behöver inte tveka på om det finns en dubbel utgång eller inte. Så har Kyrkan alltid lärt, och så ska vi fortsätta att lära ut. Vi ska inte vara osäkra på om treenighetsläran är sanningen eller inte. Vi ska tro den och predika den. Vi ska inte vara osäkra om huruvida Gud vill att äktenskapet ska vara för man och kvinna bara eller om man kan tänka sig annat. Gud har inte ändrat sig. Han vill att man ska gifta sig och inte leva sambo. Han vill att det bara gäller man och kvinna. Inget annat. Vi kan vara säkra på det.”
  Personligen tycker jag inte det skall råda någon osäkerhet i dopfrågan heller.

 • @Stig Melin: ”Personligen tycker jag inte det skall råda någon osäkerhet i dopfrågan heller.”

  Riktar du detta till mig eller Sten-Gunnar Hedin som jag citerat i blogginlägget? För egen del råder det ingen som helst osäkerhet i dopfrågan. Det är troendedop som gäller.

 • Kennyh Widén

  Var är denna debattinlägg skrivet? Låter intressant och skulle vilja läsa.

 • @Kennyh Widén: Om du klickar på ”Är barndopet ett riktigt dop?” längst upp i blogginlägget så kommer du till Sten-Gunnar Hedins debattartikel.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.